Aborträtten och sambandet med demokratins försvagning

I ”Slaget om aborträtten” tar Sanna Torén Björling ett brett grepp på abortfrågan och kopplar ihop den med demokratins tillstånd i länder som Polen och USA. Det har blivit en utmärkt fackbok och inspirerande berättelse.

böcker | 2023-11-14
Av: Ellen Thorell
Även publicerad i AmnestyPress #4/2023
Sanna Torén Björling har skrivit ”Slaget om aborträtten”. Hon  är journalist på Dagens Nyheter och har varit utrikeskorrespondent i USA.

Sanna Torén Björling har skrivit ”Slaget om aborträtten”. Hon är journalist på Dagens Nyheter och har varit utrikeskorrespondent i USA. Foto: Linda Forsell

Bok: Slaget om aborträtten
Författare: Sanna Torén Björling
Förlag: Romanus&Selling

Genom historien har kampen för jämställdhet alltid stött på hinder och motstånd. Det gäller särskilt kampen om självbestämmande av kvinnors sexualitet och reproduktion. På senare tid har motståndet till aborträtten intensifierats betydligt. Men vad har abort att göra med demokrati? Den frågan ställer sig Sanna Torén Björling i boken ”Slaget om aborträtten” och kopplar tillbakagången av aborträtten med en globalt utbredd försvagad demokrati. Då analyser av demokratins tillbakagång sällan tar hänsyn till jämställdhet blir Torén Björlings fokus på reproduktion ett viktigt bidrag till vår förståelse av samtidens dystra utveckling.

I boken skildrar Torén Björling aborträttens nuvarande stridslinjer i framför allt två delar av världen som varit under lupp senaste åren: Polen och USA. Båda dessa länder har samlat enorma mängder aktivister och folkligt missnöje då de, trots att befolkningen generellt är positiva till abort, infört extremt restriktiva abortlagar.

Vad som skiljer de båda länderna åt är däremot varifrån de hämtar sin politiska slagkraft. Medan Republikanerna i USA förhandlat till sig väljare hos abortmotståndare i utbyte mot en radikaliserad politik, har den katolska kyrkan i Polen flyttat fram de konservativa positionerna tillsammans med starka lobbyorganisationer.

Anti-abortaktivister är en brokig skara. De kan ha vitt skilda retoriska ingångar. Det finns de som argumenterar för att gravida kvinnor behöver ekonomisk kompensation för att ta hand om fler barn, utan möjlighet att själva bestämma huruvida de vill genomgå abort. Sedan finns det andra med hårdare ton, så kallade abort-abolitionister, som likställer abort med mord och yrkar på dödsstraff för den som avslutar sin graviditet.

I USA samlas abortmotståndarna varje år sedan 1974 till ”Marsch för livet”. Här deltagare i Washington 19 januari 2018.

I USA samlas abortmotståndarna varje år sedan 1974 till ”Marsch för livet”. Här deltagare i Washington 19 januari 2018. Foto: Philip Cohen/Wikimedia

Gemensamt för anti-abortaktivisterna är att de just nu samlas som en enad kraft för att skapa global, politisk förändring. Genomgående i boken visar Torén Björling hur abortfrågan mer och mer blivit ett politiskt verktyg för lobbygrupper och politiker. En kohandel mellan pengar och potentiella väljare genom en enskild politisk sakfråga. Författaren visar förtjänstfullt upp kopplingar mellan olika kvinnofientliga krafter som just nu påverkar på olika politiska nivåer globalt. Det är en skrämmande samtid som målas upp.

Mycket kan sägas om abortfrågan, men lättöverskådlig är den inte. Det har skett mycket förändring de senaste åren inom politik, juridik, medicin, aktivism och lobbyarbete. Torén Björling ger en samlad bild som är aktuell, överblickbar och välskriven. Slaget om aborträtten ger välkomna verktyg till läsare som vill förstå en av vår samtids stora ödesfrågor: Vem har rätt att bestämma över kvinnors kroppar?

Därtill är boken en välavvägd skildring av både politiska strider och personliga porträtt. Det gör den levande och angelägen. Vi får följa läkare som från en dag till en annan inte vet om de kan gå till jobbet, eller om jobbet de ska utföra är lagligt eller ej. Vi får höra berättelser om aborträttsaktivister runt om i världen som står orubbliga i sin solidaritet. I slutändan handlar allt om de som har avslutat eller vill avsluta sin graviditet och vi får en ökad förståelse för deras palett av känslor: lättnad, sorg, rädsla.

Foto: Romanus&Selling

Dock är det samtalen med aborträttsmotståndare som fängslar mig mest. Dessa personer driver mäktiga organisationer och är delar av en djupt värdekonservativ rörelse. Skulle jag önska något mer från boken vore det att författaren gått ännu lite djupare i beskrivningen av själva grundbulten för abortmotstånd. Ska, exempelvis, staten ha rätt att tvinga en kropp att ge uppehälle till en annan kropp? Torén Björling stannar mest vid övergripande skildringar av hur abortmotståndare förhåller sig till etiska frågor kopplade till abort.

Men kanske säger denna reservation mer om mitt perspektiv än om boken. Det är svårt att föreställa sig en verklighet utan säker tillgång till abort, även om rätten funnits förhållandevis kort tid i Sverige. Det är också svårt att föreställa sig hur abortmotståndets kraft och argumentation kan genomsyra ett helt samhälle och påverka rättigheter på den mest basala nivån. Lite närmare denna verklighet kommer man genom att läsa Slaget om aborträtten, en utmärkt fackbok och inspirerande berättelse om evig kamp.

Ellen Thorell
[email protected]

Fotnot: En kortare version publiceras också i nummer 4/2023.

Läs mer om abort från Amnesty Press

Efter valet i Polen: Justyna Wydrzyńska varnar för överdriven optimism i abortfrågan (26 oktober 2023)

Abortfrågan i fokus när Polen går till val (4 juni 2023)

Färöarna: Tabu kring abort bryts (3 april 2023)

Den 30 oktober 2020 hölls demonstrationer i Polen, som här i Warszawa, mot ytterligare inskränkningar i aborträtten som Konstitutionsdomstolen beslutat om.

Den 30 oktober 2020 hölls demonstrationer i Polen, som här i Warszawa, mot ytterligare inskränkningar i aborträtten som Konstitutionsdomstolen beslutat om. Foto: Can Ayaz/Wikimedia

Manifestation i Stockholm på aborträttsdagen (2 oktober 2022)

MRDAGARNA 2021: Gravidas hälsa står på spel i Polen (8 december 2021)

”Inte en till” – stora protester i Polen (27 november 2021)

Demonstrationer för fri abort runt om i Latinamerika (6 oktober 2021)

Abortstriden i Centraleuropa (17 december 2020)

Malta – hårdaste abortlagen i Europa (10 oktober 2020)

Abortfrågan som delar Polen (30 juni 2020)

Många osäkra aborter i Indien – trots liberala lagar (16 april 2020)

Nya tider i Nordirland (23 december 2019)

Rättssäkerheten under ytterligare attack i Polen (11 juli 2019)

Lågmält om abort (30 november 2018)

Trots beslutet i Argentina – Kampen för rätten till abort vinner mark i Latinamerika (30 augusti 2018)

Italien: Aborträtten under ständig press (19 juli 2018)

Irland och abort: Ingen förändring av abortförbudet i Nordirland (23 maj 2018)

ÅRSMÖTE2017: Brett stöd för utökad abortpolicy (8 maj 2017)

Stopp för skärpt abortlag i Polen (1 december 2016)

ALMEDALEN2016: Abortmotståndarna hoppas på ny lag i Polen (8 juli 2016)

ALMEDALEN2015:”Abortmotståndarna och homofoberna har blivit smartare” (6 juli 2015)

ALMEDALEN2015: Vild debatt om den svenska abortlagen (1 juli 2015)

ALMEDALEN2015: Hopp om förändrad abortlag i Irland (1 juli 2015)

Stark kritik mot Irlands abortlagar (6 juni 2015)

Filmer med kvinnors rättigheter i fokus – på lördag är det dags för festivalen ”Syster! Syster!” (17 februari 2015)

Göteborgs filmfestival: Abort till havs i ”Vessel” och när mamma byter kön i ”52 Tuesdays” (7 februari 2015)

8 mars i Göteborg: Utsålt när Amnesty firade på Världskulturmuséet (14 mars 2013)

Vägrades abort – dog i Galway (27 december 2012)

Sorglig läsning (25 december 2012)

Lång väg kvar i Burma, abortmotståndet stärks i Europa, de fängslande svenska journalisterna i Etiopien och Amnesty visar Shell hur städning går till (6 juli 2012)

Demokratins framtid, ”kursändring” i abortfrågan och kampen för förändring i Jemen och Syrien (9 maj 2012)

Sverige driver på om abort (12 december 2006)

Abortmotståndare demonstrerade utanför Amnestys årsmöte (28 april 2006)

Fem röster om abortbeslutet (28 april 2006 )

Stor majoritet för rätten till abort (27 april 2006)

Amnestys årsmöte (23 april 2006)

Abortbeslut skjuts på framtiden (30 september 2005)

Möjlighet till abort för utländska kvinnor i Sverige (14 juni 2005)

Abort – en fråga för Amnesty? (10 juni 2005)

Ska EU bestämma över ländernas abortlagar? (10 juni 2005)

Är Amnesty redo för abortfrågan? (10 juni 2005)

Vem ska bestämma över kvinnans kropp? (10 juni 2005)

Läs mer från Amnesty Press om abort i Latinamerika

Ja till abort i Argentina (12 mars 2021)

Abort i Nicaragua: Skrämda till tystnad (10 november 2020)

Argentina väntar på abortbeslut (2 oktober 2020)

Chile på väg att häva totalförbud mot aborter (2 oktober 2014)

Läs mer om abort i El Salvador från Amnesty Press

Tempo: Stark film om abortförbudets El Salvador (8 mars 2021)

El Salvador: Imelda Cortez frikänd och Evelyn Hernández får ny rättegång (6 mars 2019)

Per Anger-pristagaren Teodora Vásquez födde ett dött barn – dömdes för mord (10 november 2018)

ALMEDALEN2018: ”Jag vill inte vara tyst” – om det totala abortförbudets El Salvador (6 juli 2018)

El Salvador och abortförbudet: Besök i kvinnofängelset (23 februari 2018 – också i nummer 1/2018)

Hon kämpar mot totalförbudet mot abort i El Salvador (13 oktober 2016)

I El Salvador fängslas kvinnor för missfall (nummer 1/2016)

Goda nyheter: Guadalupe är fri (19 mars 2015)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Lidande kvinnor skuldbeläggs i El Salvador (12 maj 2014)

böcker | 2023-11-14
Av: Ellen Thorell
Även publicerad i AmnestyPress #4/2023