Deltagare håller upp bilder på mördade journalister. Här Lasantha Wickrematunge som mördades i Sri Lanka 2009. Foto: Graciela Rossetto

Mord på journalister under straffrihet: Folktribunalen i Haag har gjort sitt – fler måste nu agera för rättvisa


reportage | Av Johan Mikaelsson | 2022-10-17

Amnesty Press har följt processen i folktribunalen i Haag som inrättades 2021 för att sätta fingret på olösta journalistmord och den utbredda straffriheten. I utredningen av mordet i Sri Lanka på Lasantha Wickrematunge, redaktör för Sunday Leader, har nya bevis presenterats. ”Domslutet” pekar på inblandning av militär, polis, regeringar och rättsväsende. Nu måste fler aktörer – regeringar, organisationer, medier och civilsamhälle – arbeta för rättvisa.