Deltagare testar skyltarna innan workshop Foto: Ira Mallik

Årsmöte 2024: Amnesty vill öka den globala jämlikheten i organisationen


artiklar | Av Ira Mallik | 2024-05-09

Amnestysektionerna i länder som Sverige har många medlemmar och samlar in mycket pengar, medan andra inte har de möjligheterna. Det leder till en obalans i makt och resurser. Hur Amnesty ska bli en mer jämlik organisation globalt var en av de frågor som diskuterades ivrigt under årsmötet. I augusti tar Amnesty beslut på global nivå om en ny fördelningsmodell.Marc-Antoine Vumilia anklagades för förräderi Foto: Maja Brand

”Dödsdomen kom som en chock”


artiklar | Av Anna Dahlqvist | 2024-05-07

Efter nio år i ökända Makalafängelset i Kinshasha lyckades Marc-Antoine Vumilia fly. Rättsprocessen fördömdes av Amnesty vilket betydde mycket för hans överlevnad och vägen till Sverige. Nu följer han noga läget i det forna hemlandet: ”De som kämpar i Kongo idag behöver vårt stöd”.

Styrelsen vid selfiekameran Foto: Ira Mallik

Årsmöte 2024:Besluten som togs och ny styrelse


artiklar | Av Anna Dahlqvist | 2024-05-07

När årsmötet gick in på sin andra dag stod en rad omröstningar på dagordningen. Det blev debatt i flera frågor och medlemmarna gick emot styrelsens förslag i två av omröstningarna. Ny ledamöter till styrelsen och en ny ordförande valdes, och Parul Sharma som avgick efter fyra år som ordförande tackades av.Ylva Löwenborg, ordförande Amnesty Foto: Maja Brand

Årsmöte 2024: Möt Amnestys nyvalda ordförande


artiklar | Av Ira Mallik | 2024-05-05

Årsmötet innebar flera överraskande beslut. Men när det kom till frågan att välja Ylva Löwenborg till ordförande behövdes ingen votering, utan hon valdes med ett enhälligt "Ja!". Den som googlar Amnestys nyvalda ordförande upptäcker snart att 56-åringen från Luleå är något av en civilsamhälleskändis, inte minst i norra Sverige.

Anna Johansson och Parul Sharma sammanfattade året som gått Foto: Maja Brand

Årsmöte 2024: “Vi behövs mer än någonsin”


artiklar | Av Anna Dahlqvist | 2024-05-04

Det gångna året har präglats av konflikter, krig och klimatkris. Situationen för mänskliga rättigheter har backat på flera håll i världen. Året innebar också ett tufft ekonomiskt läge för svenska Amnesty. Trots den dystra utvecklingen präglades ändå Amnestys årsmöte av förändringslystnad och arbetet för rättigheter och rättvisa. En tydlig och inspirerande påminnelse var samtalet med aktivisten Maung Sawyeddollah från Myanmar. Amnesty Press sammanfattar första dagen.