Omslag: Lotta Lundin

I nummer 2 speglas Ukrainakriget ur olika aspekter. Vi rapporterar om oron i Moldavien över att landet kan bli nästa mål för Putin. Ukrainas journalister har tvingats anpassa sig till en ny farlig verklighet. I hbtqi-rörelsen i Ukraina är oron för rysk ockupation stor. EU:s beslut att stoppa ryska mediekanaler väcker frågor om censur är rätt väg. I Thailand är Amnesty under hårt tryck från rojalister och nationalister.


Från detta nummer:Arkivet: