Qatar, Maldiverna, Egypten

Fatta Pennan | 2022-06-22
Även publicerade i AmnestyPress #2/2022

Qatar: Livstid för advokater

Den 10 maj fälldes de två bröderna Hazza och Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri av en domstol i Doha för att ha ifrågasatt lagar från emiren inför de första valen den 2 oktober 2021. Bröderna, som är advokater, dömdes till livstids fängelse i en rättegång bakom stängda dörrar. Domen kan överklagas.
Enligt emirens lag begränsades deltagande i valet till de som kunde visa blodsband till en medborgare i Qatar 1930 vilket ledde till protester.

Skriv till
H.E. Masoud bin Mohamed al-Ameri
Ministry of Justice
PO Box 917
Doha, Qatar
Fax: +97440215372
E-post: [email protected]

Your Excellency,
On 10 May, the Criminal Court of First Instance in Doha issued its verdict against members of the Al Murra tribe. The court handed lawyers and brothers Hazza and Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri life sentences.
The charges included “contesting and refusing laws and decisions ratified by the Emir” and “convening and organizing a public meeting without authorization”. These charges relate to speeches and poetry they made or published online that were critical of a recently adopted electoral law that is discriminatory to members of al-Marri tribe.
I urge you to quash the convictions and sentences and to immediately release Hazza bin Ali Abu Shurayda al-Marri and Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri as they have been imprisoned solely for the peaceful exercise of their right to freedom of expression and peaceful assembly.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Den 10 maj kom brottmålsdomstolen i Doha med domen mot medlemmar i Al Murra-stammen. Advokatbröderna Hazza bin Ali Abu Shurayda al-Marri och Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri dömdes till livstids fängelse.
Åtalet omfattade bland annat ”bestridande och vägran att acceptera lagar och beslut som har undertecknats av emiren” och ”sammankallande och organiserande av ett offentligt möte utan tillstånd”. Anklagelserna relaterade till tal och poesi som de hade framfört eller publicerat på nätet där de kritiserade vallagen som är diskriminerande mot deras stamgrupp.
Jag ber er att ogiltigförklara domarna och omedelbart frige Hazza bin Ali Abu Shurayda al-Marri och Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri då de har fängslats enbart för att ha använt sin yttrande- och mötesfrihet.

UA: 30/22


Maldiverna: Hotas av fängelse för hädelse

Människorättsaktivisten Mohamed Rusthum Mujuthaba, som arbetar för religiös frihet, hotas av fem månaders fängelse för hädelse för brott mot blasfemilagarna i Maldiverna. Enligt lagen är all kritik mot islam förbjuden.
Han hade på sociala medier skrivit om kvinnors rättigheter, samvetsfrihet och kritiserat religion och satt sex månader i häkte 2019-2020.

Skriv till

Mr. Ibrahim Riffath
Attorney General
Attorney General’s Office
6th Floor, H. Velaanaage
Ameeru Ahmed Magu
20096, Male, Maldiverna

E-post: [email protected]

Honourable Attorney General Ibrahim Riffath,

I write to you with grave concern about the fate of Mohamed Rusthum Mujuthaba, a Maldivian religious freedom and human rights activist, who is being prosecuted for blasphemy and possession of “obscene material” under the country’s Penal Code and if convicted, could face up to five months in prison.

On 11 May 2022, Mohamed Rusthum Mujuthaba told the criminal court, where he is being prosecuted, that he was detained for six months, in excess of the sentence stipulated if convicted. However, the state prosecutor argued at the court that he was detained for 29 days, 22 hours and 19 minutes.

I urge you to:

Immediately drop the charges against Mohamed Rusthum Mujuthaba and all those implicated under domestic laws solely for peacefully exercising their rights to freedom of expression and religion;

Repeal blasphemy laws in the Penal Code and other domestic laws.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver till er med djup oro kring Mohamed Rusthum Mujuthabas öde. Han är en aktivist för religiös frihet och mänskliga rättigheter som har åtalats för blasfemi och innehav av ”obscent material” enligt landets brottsbalk. Om han fälls kan han dömas till fem månaders fängelse.

Den 11 maj 2022 förklarade Mohamed Rusthum Mujuthaba inför domstol att han redan suttit i häkte i sex månader, vilket är längre än det straff som kan utdömas om han fälls. Åklagaren hävdade dock i domstolen att han suttit häktad i 29 dagar, 22 timmar och 19 minuter.

Jag ber er att:

Omedelbart lägga ner åtalet mot Mohamed Rusthum Mujuthaba och alla andra som som åtalats för att enbart fredligt ha använt sin yttrande- och religionsfrihet.

Upphäva blasfemilagar i brottsbalken och andra inhemska lagar.

UA: 51/22


Egypten : Hungerstrejkar i protest

Aktivisten Alaa Abdel Fattah inledde den 2 april en hungerstrejk i protest mot förhållanden i Tora- fängelset och den fängelsedom han och människorättsadvokaten Mohamed Baker fick i december 2021 för ”spridande av falska nyheter”. Alaa Abdel Fattah är en välkänd aktivist sedan den Arabiska våren 2011 och har fängslats ett antal gånger. Han kommer från en familj med lång erfarenhet av kamp för mänskliga rättigheter. (se Amnesty Press nummer 1/2003, nummer 4/2018 och Fatta Pennan nummer 3/2020).

Skriv till
President Abdel Fattah al-Sisi
Office of the President Al Ittihadia Palace
Cairo, Egypten
Fax +202 2391 1441
E-post: [email protected]

Dear Mr President,
I am writing to raise my concerns about the unjust imprisonment of activist Alaa Abdel Fattah and human rights lawyer Mohamed Baker, who were convicted in December 2021 for “spreading false news” and sentenced to five and four years in prison, respectively.

They have already spent 31 months in arbitrary detention pending investigations into bogus accusations in relation to separate cases.
Alaa Abdel Fattah’s health has sharply declined since he began his hunger strike on 2 April, only consuming water and salt, in protest of his imprisonment and inhuman prison conditions, including being banned from accessing any reading material or outdoor exercise for two and a half years.

I urge you to release Alaa Abdel Fattah and Mohamed Baker immediately and unconditionally, and drop all charges against them, as they are detained solely for peacefully exercising their human rights.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver för att lyfta min oro om det orättfärdiga fängslandet av aktivisten Alaa Abdel Fattah och människorättsadvokaten Mohamed Baker som i december 2021 dömdes för ”spridande av falska nyheter” och dömdes till fem, respektive, fyra års fängelse. De hade redan tillbringat 31 månader, godtyckligt häktade i pågående undersökningar efter falska anklagelser i samband med andra brottmål.

Alaa Abdel Fattahs hälsa har allvarligt försämrats sedan han började hungerstrejka den 2 april, då han bara intar vatten och salt, i protest mot fängslandet av honom och inhumana förhållanden i fängelset. Han har i två och ett halvt år förvägrats tillgång till läsmaterial eller utomhusmotion. Jag uppmanar er att omedelbart och villkorslöst frige Alaa Abdel Fattah och Mohamed Baker och lägga ner alla anklagelser då de har fängslats enbart för att fredligt ha använt sina mänskliga rättigheter.

Fotnot: En något kortare text publiceras i nummer 2/2022.
UA: 132/19


Fatta Pennan | 2022-06-22
Även publicerade i AmnestyPress #2/2022