Foto: Karneval förlag

Eminent genomgång av svensk Palestinapolitik


böcker | Av Ulf B Andersson | 2024-02-27

Den svenske diplomaten Mathias Mossberg var under många år en av aktörerna i Sveriges arbete för att hitta långsiktiga fredliga lösningar på konflikten mellan Israel och Palestina. Hans ”Vännen som svek” ger viktiga inblickar i arbetet bakom kulisserna och en förståelse för varför fredsprocessen sedan länge har avstannat.Foto: Historiska Media

Fängslande om den ungerska revolutionen


böcker | Av Ulf B Andersson | 2024-02-26

Under några höstveckor 1956 var Ungern skådeplats för en dramatik som slutade med sovjetisk ockupation och krossandet av den ungerska revolutionen. Historikern Artur Szulc återvänder i sin bok ”Ungernrevolten” till dessa höstdagar som för lång tid framåt avgjorde Ungerns öde.Foto: Trolltrumma förlag

Inifrån ett turkiskt fängelse


böcker | Av Andrea Bodekull | 2024-01-16

I Turkiet har de senaste åren många journalister och författare fängslats. En av dem är Aslı Ceren Aslan som i ”Bara vi själva kan rädda varandra” berättar om sina erfarenheter inifrån fängelset. Nu är hon fristadsförfattare i Växjö.Foto: Celanders förlag

Utmärkt bakgrund om Turkiet


böcker | Av Ulf B Andersson | 2023-12-31 | Publicerad i AP #4/2023

Klas Grinells bok ”Mänskliga rättigheter under attack. Turkiet och autokratin” är en saklig beskrivning av den republik som den 29 oktober firade 100 år och någon gång kanske kommer bli allierad med Sverige i Nato. Grinell är docent i idéhistoria och knuten till ”Turkiettribunalen” och ger en rad detaljerade berättelser om kränkningar av mänskliga rättigheter samtidigt som han förklarar både nationalismen och islams roll i turkisk politik.