En världsmedborgare blir Amnestys första kvinnliga generalsekreterare

Sverige | 2001-06-26

För 23 år sedan sökte hon praktik på Amnestys internationella sekretariat i London, men nekades plats. I augusti återvänder Irene Khan till London. Då tillträder hon sin plats som Amnesty Internationals nya generalsekreterare.

Anekdoten om den nobbade praktikplatsen berättar Irene Khan förtjust för årsmötesdeltagarna i Visby. Hon gör sitt första framträdande i amnestysammanhang efter utnämningen till internationell generalsekreterare.

Irene Khan lever och verkar på de mest skilda platser i världen och följaktligen ser hon sig själv som en världsmedborgare. När hon skissar Amnestys framtida utmaningar blir gesterna stora:
– Vi lever i en tid med stora förändringar som ställer krav på det civila samhällets engagemang. Starka, ideella rörelser får allt större betydelse, inte minst för att möta avsaknaden av regerings-styre i länder som Somalia, Afghanistan, Kongo och Sierra Leone. Verk- tygen för att möta detta återstår att finna.

Men stater går inte bara isär utan även samman. Sammanslutningar som FN, OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa), Nato, EU och andra nyare former för samarbete, gör att Amnesty måste bevaka att mänskliga rättigheter finns med på deras agenda, underströk Irene Khan.

Flyktingarnas rättigheter är en stor utmaning för Amnesty, menar Irene Khan. Det behövs nya arbetsmetoder för att tillvarata rättigheterna för flyktingar som inte passar in i dagens beskrivning av dem som får flyktingstatus. Rasism är ett annat problem; »flyktingar flyr förtryck och möter nytt förtryck«.

– Om EU stänger sina gränser, påverkar det även Central- och Östeuropa som gärna vill bli medlemmar i EU. Det får i sin tur länder i Asien och Afrika att ifrågasätta varför de ska ta emot flyktingar.

Irene Khan betonar vikten av att Amnesty har ett relevant förhållningssätt till omvärlden, att organisationen följer med förändringar som sker.

– Men vi måste även vara trygga med vad vi gör. Det gäller att hitta balansen mellan att röra sig framåt och en takt som vi klarar av.

Eftersom hon ännu inte tillträtt posten som generalsekreterare är hon försiktig i sina uttalanden kring organisationen. Hon säger att hon har mycket att lära från medlemmarna och är ivrig att lyssna till olika ståndpunkter inom organisationen.

– Jag är stolt över att få tillträde till en viktig organisation med hög trovärdighet. Styrkan med Amnesty är just att vi kan få människor att känna att deras engagemang gör skillnad. Och de människor vi hjälper får tillbaka sitt egenvärde och känner att de räknas.

Ibland tenderar Amnesty att ägna sig för mycket åt interna frågor, menar Irene Khan. Det är viktigt att lyfta blicken:
– Vi bedöms trots allt efter det vi åstadkommer.

Irene Khan är den första kvinnan på posten som Amnestys internationella generalsekreterare. Det är något hon tydligt tänker framhålla i sitt arbete. Kvinnofrågor ska lyftas fram och ett könsperspektiv ska genomsyra hela rörelsen.

– Det är många kvinnor som är engagerade i Amnesty, men jag är inte så säker på att deras intressen alltid tillvaratas.

Irene Khan är muslim och född i Bangladesh, en bakgrund som gjort henne uppmärksam på kvinnans ibland utsatta ställning:

– Att vara muslim och kvinna har gjort mig känslig för många kvinnofrågor avseende vad som är kultur och vad som är religion och vad som är politikernas försök att få behålla makten.

Text och bild: Helena Norman

Sverige | 2001-06-26