Låt mammorna leva!

reportage | 2010-05-31

Söndagen den 30 maj hade 1 500 kvinnosymboler placerats ut på Sergels torg i Stockholm. Kvinnosymbolerna var lika många som antalet kvinnor som dör i mödradödlighet varje dag runt om i världen. Manifestationen arrangerades av en rad svenska organisationer för att uppmärksamma en av världens mest utsatta grupper, mammorna. Och vilken dag skulle ha passat bättre än just Mors dag.

På söndagen anordnades en manifestation på Sergels torg i Stockholm för att på Mors dag uppmärksamma alla de kvinnor i världen som dör i mödradödlighet. Varje dag dör cirka 1 500 kvinnor i samband med graviditet eller förlossning och lika många var de kvinnosymboler som hade lagts ut på Sergels torg. Intresserade personer kunde också slå sig ner och titta på olika kortfilmer eller berätta om sina egna erfarenheter av graviditet och förlossning. Arrangörer var Amnesty International, IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations), ODIS (Organisationen för Doulor och Förlossningspedagoger i Skandinavien), Psykosyntesförbundet, RFSU, Svalorna Latinamerika, Svenska Läkaresällskapet och White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Sweden.

På Sergels torg kunde förbipasserande under Mors dag skriva under en uppmaning till Sveriges biståndminister, titta på kortfilmer och berätta om sina erfarenheter av graviditet och förlossning.

När alla kvinnosymboler var utplacerade, informationstälten uppsatta och filmvisningen i full gång, började också organisationerna sin jakt på namnunderskrifter. Förbipasserande ombads nämligen att skriva under vykort med uppmaningar till Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson. De som ville skriva under på att den svenska regeringen bör verka internationellt för att motverka mödradödlighet, fick också ta bort en av de 1 500 kvinnosymbolerna.

De organisationer som stod bakom dagens manifestation arbetar på olika sätt för att stoppa den utbredda mödradödligheten och för att lyfta upp frågan på beslutsfattares dagordningar.

  • Mödradödlighet är en av de frågor vi jobbar med i Latinamerika. I Bolivia, Peru och Nicaragua stöttar vi lokala organisationer i deras arbete med exempelvis utbildning inom sexualupplysning och hälsa. Genom kampanjen ”Rätten till din egen kropp” vill vi påverka beslutsfattare som arbetar med bistånd i Sverige och EU att agera i frågan, berättade Maria Boman från Svalorna Latinamerika.

Många av dagens arrangörer arbetar med flera frågor och områden, men White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Sweden, WRA Sweden, jobbar enbart med att öka medvetenheten om mödradödligheten som varje år skördar mellan 350 000 till 500 000 mödrars liv.

  • White Ribbon Alliance for Safe Motherhood är en global organisation, eller allians skulle man kunna säga. Vi arbetar för att få andra organisationer och privatpersoner att bli medlem i WRA, för tillsammans blir vår röst ännu starkare! Vi delar med oss av kunskap och material för att vi ska kunna öka den politiska vilja som behövs för att motverka mödradödlighet i världen. Vi vill att alla mödrar som dör till följd av graviditet eller förlossning ska räknas och att givarländer ska ställa krav på ansvarsskyldighet för bistånd, sade Barbara Davies, som var med och grundade WRA i Sverige år 2009.

Staffan Bergström är förlossningsläkare, gynekolog och professor i internationell hälsa vid Karolinska sjukhuset i Stockholm. Han är även en av grundarna av WRA Sweden och var på plats på söndagens manifestation. För att ge en bild av hur snedvriden mödradödligheten är geografiskt sett, tog han upp ett exempel från sitt eget arbete.

  • Under de 30 år jag har arbetat i Sverige har jag inte sett en enda kvinna dö i mödradödlighet. Då jag jobbade i Moçambique såg jag 1 000 kvinnor dö i samband med graviditet eller förlossning. Det visar på problemets groteska spännvidd, sade Staffan Bergström.

Staffan Bergström samlar namnunderskrifter under söndagens manifestation.

Enligt Staffan Bergström är Södra Sudan, Sierra Leone och Afghanistan de tre länder i världen där risken för att dö i mödradödlighet är som störst.

  • Det dör 1 000 gånger fler kvinnor i mödradödlighet i Södra Sudan än det gör i Sverige och hela 99 procent av all mödradödlighet i världen är koncentrerad till fattiga länder. I Etiopien kan en tredjedel av alla fall av mödradödlighet kopplas till osäkra aborter, konstaterade han.

Varje år dör hundratusentals kvinnor i samband med graviditet eller förlossning. Lägg till fyra miljoner dödfödda barn och tre miljoner barn som dör kort efter förlossningen. Då är vi uppe i mer än sju miljoner liv som varje år går förlorade på grund av bristfällig mödrahälsa och undermålig förlossningsvård. Sammanlagt dör varje år fem miljoner människor i tbc, aids och malaria.

  • Mödradödlighet är ett underprioriterat område. Om vi jämför med de resurser som läggs på arbetet med tbc, aids och malaria, får kampen mot mödradödlighet ”peanuts”. Men det finns en prislapp om man vill sätta stopp för mödradödligheten. FN har räknat ut att det skulle kosta cirka tio miljarder dollar. Det är bara att ”take it or leave it”, sade Staffan Bergström.

Organisationerna hade ett informationsbord där förbipassarande kunde stanna till och lära sig mer om arbetet mot mödradödlighet.

Amnesty Press hejdade en av de flanörer som stannat och skrivit på uppmaningen till biståndsministern.

  • Jag är sjuksköterska så jag visste sedan tidigare att det är många som dör i mödradödlighet. Det är alltid bra med manifestationer som den här, men politiker och beslutsfattare behöver siffror för att något ska hända. Jag tror att om den här problematiken hade rört män hade det sett annorlunda ut, då hade det redan vänt, sade Annakarin Madsen.

Även Amnesty hade informationstält och aktivister på plats under manifestationen. Förutom den vykortskampanj som var direkt kopplad till dagens manifestation, samlade Amnesty in underskrifter för att protestera mot mödradödlighet i ett av västvärldens mest utvecklade länder: USA. I USA är risken att dö i mödradödlighet större än i 40 andra länder och landets afroamerikanska kvinnor löper fyra gånger större risk att dö till följd av graviditet eller förlossning som vita kvinnor.

  • I dag lyfter Amnesty upp USA som ett specifikt land. Vi vill visa att det handlar om diskriminering och kanske är det lättare att förstå problematiken om vi berättar om frågan på det här sättet. Det internationella samfundet har ett stort ansvar i den här frågan. I Sierra Leone kommer till exempel 70 procent av alla pengar från biståndsländer. Amnesty anser att Sverige inte gör tillräckligt mycket för att göra sin röst hört inom EU och att regeringen bör flytta fram sina positioner. EU är trots allt den enskilt största biståndsgivaren i hela världen, sade Kathleen McCaughey, projektsamordnare på Amnesty.

När klockan närmade sig fyra och manifestationen skulle avslutas, var alla symboler borta och omkring 2 000 namnteckningar insamlade. Mammor och pappor, gamla och unga, svenskar och turister hade under dagen skrivit under på att det behövs krafttag mot mödradödlighet.

Text och Bild: Malin Eriksson

Läs mer:

Ny studie: mödradödligheten i världen minskar kraftigt
(Amnesty Press 13 april 2010)

Bra mödravård en lyx (Amnesty Pressnotis 12 mars 2010)

Amnesty om mödradödlighet

White Ribbon Alliance for Safe Motherhood

Svalorna Latinamerika

reportage | 2010-05-31