Kritisk blick på sexköpslagen

Helena Björk ger i ”Socialt oacceptabelt” en bred genomgång av den svenska sexköpslagen.

böcker | 2023-12-26
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2023

Foto: Bokförlaget Atlas

Bok: Socialt oacceptabelt – ett reportage om svensk prostitutionspolitik
Författare: Helena Björk
Förlag: Bokförlaget Atlas

År 1999 började den så kallade sexköpslagen att gälla i Sverige. Lagen slår fast att det är lagligt att sälja sexuella tjänster men att det är ett brott att köpa sex. Liknande lagar har sedan dess också införts i Norge, Island, Irland och Frankrike. Inom EU görs också försök att få unionens alla länder att införa den så kallade nordiska modellen. Lagen har inte någon målsägande som är brottsoffer utan ska ses som normerande.

I ”Socialt oacceptabelt – ett reportage om svensk prostitutionspolitik” tar Helena Björk ett brett grepp om en lag som numera har ett bredare politiskt stöd än när den beslöts i riksdagen. Hon skildrar segerrusiga politiker, som dåvarande jämställdhetsministern Margareta Winberg (S), när lagen trädde i kraft 1999. Men hon skildrar också uppgivenheten idag hos personer som arbetar med prostitutionen, som socionomen Petra Malmström på Mikamottagningen i Göteborg som uppgivet konstaterar att förhoppningarna om ”mycket större hjälpinsatser för folk som utsätts” inte har infriats.

Och hur sexhandeln ser ut idag, nästan 25 år efter lagen, är omstritt. När JK Anna Skarhed 2010 presenterar den utredning hon gjort på regeringens uppdrag får den hård kritik. Män som säljer sex saknas nästan helt och Skarheds slutsatser om omfattningen av prostitution ifrågasätts. Men Skarheds förslag om att höja maxstraffet för sexköp från sex månader till ett års fängelse antas av riksdagen.

Vid sidan av den gedigna genomgången av det politiska spelet har Björk också valt att skildra Jasmine, Julia och Danielle i tre berättelser om att sälja sex, vilket ger en fördjupad dimension av frågan.

Ulf B Andersson

Läs också

Landmark UN Report Calls for Sex Work Decriminalization. End Criminalization, Protect Women’s Rights (Human Rights Watch 28 november 2023))

Protecting the human rights of sex workers (Europarådet 15 februari 2024)

Läs mer från Amnesty Press

ÅRSMÖTE2023: Livlig debatt om prostitution slutade i jämn omröstning (11 maj 2023)

Beslutet som skakade Amnesty (2 oktober 2015)

PRIDE: Hård kritik mot sexköpslagen (1 augusti 2014)

Nordiskt Forum: 20 000 kom till Malmö (21 juni 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Livlig debatt när Amnesty fattade beslut i sexarbetarfrågan (12 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Den heta frågan om sexarbete och Amnesty (11 maj 2014)

Kritikstorm mot Amnesty (nummer 1/2014)

Amnesty går inte vidare med sexköpsfrågan (nummer 1/2007)

Het debatt om prostitution (14 nov 2006)

Är prostitution alltid ett övergrepp? (nummer 2/2005)

Prostitution i fokus på Amnestys årsmöte (nummer 2/2005)

Sexuella rättigheter: En ny utmaning? (12 maj 2005)

Amnestys årsmöte: Prostitutionsfrågan ska utredas (9 maj 2005)

böcker | 2023-12-26
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2023