Kritikstorm mot Amnesty

Sedan den brittiska tidningen Daily Mail den 24 januari avslöjat att det finns ett förslag till sexarbetarpolicy för Amnesty International har organisationen utsatts för hård kritik.

artiklar | 2014-03-11
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2014
Hård kritik mot Amnesty.

Hård kritik mot Amnesty. Foto: Mats Engman

Förslaget till policy från tjänstemän på det internationella sekretariatet behandlar främst avkriminalisering av säljande av sex då prostitutionslagar i många länder anses bidra till att kvinnor och män som säljer sex utsätts för övergrepp och diskriminering, bland annat från polisen. I förslaget finns också ett synsätt där staten inte ska lägga sig i sexuella kontakter mellan samtyckande vuxna, även om ersättning utgår från någon av parterna.

Gertrud Åström, ordförande i Sveriges kvinnolobby, hotade med att själv gå ur Amnesty och var kritisk mot hur Amnestys ledning i Sverige agerade.
– Det är med bestörtning och djup besvikelse vi reagerar på att de inte direkt tar avstånd. De hade kunnat säga redan nu att med anledning av den svenska lagstiftningen kan Amnesty Sverige aldrig agera för det här, sade Gertrud Åström till TT.

Expressen skrev i en ledare den 31 januari att Amnesty International gör bort sig igen och organisationens policyförslag dömdes ut som en ”bisarr inlaga”. I ETC var rubriken”Medlemmar kräver besked om sexköp”.

Jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) sade att förslaget var ”obegripligt” och pekade på att den svenska lagstiftningen är ”ett gott exempel”. Den svenska sexköpslagen antogs år 1998 och innebär att säljande av sexuella tjänster är lagligt medan köpande är ett brott. Det råder delade meningar om lagens framgång när det gäller att minska prostitution. Lagens anhängare brukar hävda att gatuprostitutionen minskat medan kritiker anser att många sexsäljare idag använder sig av internet.

Den senaste offentliga utredningen, gjord av JK Anna Skarhed kom år 2010 och slog fast att lagen varit framgångsrik. Hon avvisade påståenden om att gatuprostitutionen flyttat över till internetprostitution. Utredningen fick dock kritik för dåligt faktaunderlag och Skarheds förklaring att det varit svårt att hitta uppgifter om män som säljer sex punkterades av RFSL, som på regeringens uppdrag gjorde en egen rapport om hbt-personer som säljer sex; ”Osynliga synliga aktörer” (2011).

Ungdomsstyrelsen har i åldersgruppen 16–25 år undersökt andelen som har haft sex mot ersättning. Antalet unga män som sålt sex ökade från år 2009 till 2012 från 1,7 procent till 2,1 procent medan antalet unga kvinnor minskade från 1,2 till 0,8 procent.

Sofia Halth, ordförande för svenska Amnesty, är du förvånad över den hårda kritiken?
– Det är en kontroversiell och omdebatterad fråga, så kritiken är inte förvånande på det sättet. Det som har förvånat mig är den bristande förståelsen från vissa som har tyckt till i media, för hur en demokratisk medlemsorganisation fungerar. Det här är en fråga där vi gemensamt beslutat, redan innan förslaget kom ut i media, att våra medlemmar ska konsulteras och då vill vi inte gå ut med färdiga ståndpunkter.

Nu ligger frågan om beslut om en sexarbetarpolicy ytterst hos Amnestys två miljoner medlemmar Vet du hur diskussionerna går i andra länder?
– Det vi vet är att det från många sektioner finns kraftig kritik mot flera delar av analysen i förslaget, även om man liksom vi inte har dragit alla slutsatser ännu. Vi har redan tidigare fört fram kritik mot brister i analysen.

Vad händer nu?
– Svenska sektionen har påbörjat vår konsultation med rättighetsorganisationer utanför Amnesty, och den 1 mars kommer en Amnestyintern workshop att äga rum. Därefter skriver vi färdigt vårt remissvar som ska skickas in den 31 mars. På årsmötet i maj kommer medlemmarna ta ställning till remissvaret och göra medskick till det kombinerade ordförande- och generalsekreterarmöte som hålls midsommarhelgen. Det ska i sin tur vägleda den internationella styrelsen inför deras möte i oktober. Då kommer de att besluta om att anta, förkasta eller förändra policyförslaget eller besluta att rörelsen behöver ytterligare tid för konsultation innan ett beslut fattas.

Text: Ulf B Andersson

artiklar | 2014-03-11
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2014