Chagosöarna: ”Olaglig kolonial ockupant”

Det blev ett förödande nederlag för Storbritannien när FN:s generalförsamling den 22 maj 2019 tog upp frågan om Chagosöarna och med 116 röster mot sex krävde att Storbritannien lämnar ögruppen. Ögruppens hela befolkning har tvångsförflyttats och nu har USA och Storbritannien en militärbas som länderna inte vill överge.

artiklar | 2019-12-27
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2019

I maj 2019 röstade FN:s generalförsamling med stor majoritet för att Storbritannien inte har rätt till ögruppen Chagos i Indiska Oceanen. De enda länderna som stödde Storbritannien var USA, Australien, Maldiverna, Ungern och Israel. FN gav britterna sex månader på sig att överlämna Chagosöarna till Mauritius. Tidigare har Internationella domstolen, ICJ, i Haag underkänt den brittiska kontrollen över öarna.

Den 22 november löpte FN:s tidsfrist ut och Mauritius förklarade att britterna nu är ”en olaglig kolonial ockupant”. Fördrivna Chagosbor demonstrerade utanför den brittiska ambassaden i Port Louis.

Huvudön Diego Garcia där en militärbas är i bruk sedan befolkningen förflyttats.

Huvudön Diego Garcia där en militärbas är i bruk sedan befolkningen förflyttats. Foto: Wikimedia

Storbritannien tog år 1814 kontrollen över ögruppen som var en del av kolonin Mauritius. År 1965, tre år innan Mauritius blev självständigt, köpte Storbritannien loss ögruppen. Befolkningen på över 1 000 personer tvångsförflyttades 1967-1973 och Storbritannien och USA byggde en militärbas på huvudön Diego Garcia.

När påven Franciskus den 9 september 2019 höll en mässa för 100 000 personer vid sitt besök på Mauritius tog han upp Chagosfrågan. Han sade till reportrar att Storbritannien måste följa beslut i internationella institutioner:

– Det är därför FN och Internationella domstolen har bildats.

Ulf B Andersson

artiklar | 2019-12-27
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2019