ÅRSMÖTE2017: Brett stöd för utökad abortpolicy

På söndagen avslutades Amnestys årsmöte. Det blev en avslagen debatt i plenum och årsmötet avslutades i förtid. Årsmötet beslöt att svenska sektionen ska arbeta för att Amnesty International ska genomföra en granskning av fängelseförhållanden i USA. Styrelsen fick också stöd för att verka för att Amnestys policy om rättigheter kopplade till abort ska utvidgas. Amnesty Press har också intervjuat några deltagare om årsmötet.

reportage | 2017-05-08
Av: Ulf B Andersson/Lisa Olsson
Påverkanstorg: Katarina Bergehed från sekretariatet förklarar för deltagarna Viktor Rasch, Yvette Lindholm Rasch och Sofia Bergström (ryggen).

Påverkanstorg: Katarina Bergehed från sekretariatet förklarar för deltagarna Viktor Rasch, Yvette Lindholm Rasch och Sofia Bergström (ryggen). Foto: Annie Beckman

Under lördagen hade de sju motionerna och tre styrelseförslagen till årsmötet diskuterats på påverkanstorg där åsikter för och emot ventilerades. Här fanns också möjligheter att ändra och sammanjämka att-satser innan beslut skulle tas i plenum under söndagen.

Påverkanstorgen innebar också att motioner kunde dras tillbaka.

När årsmötet på söndagsförmiddagen samlades i plenum så blev det ett snabbt möte då deltagarna i stor utsträckning valde att inte debattera innehållet i motionerna. Vid försöksvoteringar, där röstkorten användes, och årsmötets uppfattning till synes var jämnt fördelat begärdes aldrig rösträkning. Det blev därmed upp till Stefan Johansson och Hanna Roberts, årsmötets ordföranden, att fastställa bifall eller avslag till motioner.

Årsmötet avslutades i förtid.

Årsmötet avslutades i förtid. Foto: Annie Beckman

I en motion från Bo Lindblom i grupp 168 i Laholm föreslogs att Amnestys arbete när det gäller dödsdömda i USA skulle förändras. Idag tar Amnesty upp enskilda fall först när datum för avrättning har fastställts vilket ”medför att organisationen och dess medlemmar under några hektiska veckor ska försöka stoppa en avrättning, vanligen genom vädjanden till guvernören” i den delstat där dödsdomen har avkunnats. Enligt motionären har de här insatserna ofta misslyckats och avrättningen verkställs. Bo Lindblom pekade också på att organisationen Innocence Project i USA har visat att många fångar som har dömts till döden eller livstids fängelse är oskyldiga till de brott de har dömts för.

I motionen föreslogs att årsmötet skulle besluta att arbeta ”för ändrade prioriteringar och arbetsregler då det gäller dödsstraffet i USA, så att enskilda fall kan tas upp tidigare, gärna i samarbete med Innocence Project och liknande organisationer”.

Vid påverkanstorget hade motionen väckt en engagerad diskussion och fick där stöd av 22 röster medan 23 var för ett avslag. I plenum förekom ingen debatt och efter en försöksvotering konstaterade presidiet att denna del av motionen hade avslagits.

Bo Lindbloms motion innehöll också krav på svenska sektionen ”verkar för att Amnesty International genomför en grundlig granskning och publicerar en rapport avseende fängelseförhållandena i USA och jämförbara länder”.

Motionären pekade på att USA är det land i världen som har det största antalet fångar i förhållande till folkmängden och att förhållandena i många delstaters fängelser inte uppfyller kraven i ”Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners” som har antagits internationellt. Vid påverkanstorget hade alltså motionen fått stöd av 22 röster medan 23 var för ett avslag. Efter en försöksvotering utan debatt innan konstaterade presidiet denna gång att att-satsen om fängelseförhållandena i USA hade bifallits.

Försöksvotering under söndagen.

Försöksvotering under söndagen. Foto: Annie Beckman

I en motion från Mariano Ramirez och Julio Ramirez i grupp 24 i Växjö föreslogs att Amnesty i Sverige ska arbeta mer med Argentina där motionärerna är oroade över utvecklingen sedan president Mauricio Macri tillträdde år 2015.

Mariano Ramirez och Julio Ramirez har själva erfarenhet av förtrycket under militärdiktaturen i Argentina (1976-1983) och trots att deras motion bara fått stöd av nio röster vid påverkanstorget mot 21 som röstade för avslag så blev det bifall i plenum.

Årsmötet beslöt att ”uppdra till styrelsen att fortsatt hålla kontakt med den argentinska amnestysektionen om hur vi tillsammans kan arbeta med att skydda människorättsförsvarare och att söka upprättelse efter utomrättsliga försvinnanden”.

Styrelsen kunde notera att årsmötet har gett klartecken till att den svenska delegationen vid Amnestys internationella rådsmöte, ICM, i augusti ska arbeta för en utökad abortpolicy.

Mats Selander (till vänster) från organisationen Abortnej demonstrerade utanför Amnestys årsmöte i Göteborg i maj 2006.

Mats Selander (till vänster) från organisationen Abortnej demonstrerade utanför Amnestys årsmöte i Göteborg i maj 2006. Foto: Lisa Nordenheim

Årsmötet gav också stöd för att svenska sektionen på ICM ska arbeta för att det internationella styrsystemet inom Amnesty International ska bygga på ”representativ demokrati” och att stadgarna ska tydliggöra att ”makten inom rörelsen utgår från de individer som utgör rörelsen”. Samtidigt ska mindre Amnestysektioners möjligheter till deltagande och inflytande stärkas.

En rad poster inom sektionsstyrelsen och Amnestyfondens styrelse, liksom Granskningskommitté och valberedning, tillsattes också av årsmötet. På söndagen redovisades resultaten av val till förtroendeposter. Dessa val hölls för tredje året on-line, vilket gav möjlighet för medlemmar att delta i valen utan att vara personligt närvarande i Folkets Hus i Stockholm. Några andra förslag än valberedningens fanns inte till förtroendeposterna och intresset för att rösta var rekordlågt. 171 röstberättigade medlemmar hade anmält sin fysiska närvaro vid årsmötet i Stockholm. Fyra medlemmar hade registrerat sig för valet on-line utan att vara närvarande.

Vid det val som väckte störst intresse, valet av kassören Mårten Rosander, deltog 68 av de 129 medlemmar som hade registrerat sig som röstberättigade on-line.

Årsmötet avslutades en dryg timme i förtid. Nästa årsmöte hålls 4-6 maj 2018.

Ulf B Andersson

Fotnot: Den abortpolicy Amnesty International idag har innebär att organisationen arbetar med abort i ett begränsat perspektiv. Den svenska sektionen har i över tio år arbetat för en förändring.

Amnestys abortpolicy innebär att alla stater uppmanas att:

  • Förse alla med fullständig information om SRR, sexuella och reproduktiva rättigheter.

  • Upphäva lagar som kriminaliserar kvinnor som söker abort eller läkare som utför säkra aborter.

  • Säkerställa att varje kvinna som lider av komplikationer efter en abort har tillgång till den medicinska vård hon behöver, oavsett om aborten erhållits lagligt eller olagligt.
  • Som ett minimum ska tillgång till abort säkerställas för varje kvinna som blivit gravid till följd av våldtäkt eller incest, eller då graviditeten utgör en fara för kvinnans liv eller riskerar att allvarligt skada hennes hälsa, eller då fostret ej är livsdugligt.

Enkät: Vad var bäst på årsmötet i Stockholm?

Text: Lisa Olsson Foto: Annie Beckman

Josefine Luther.

Josefine Luther. Foto: Annie Beckman

Josefine Luther, Göteborg. Med i ungdomsgrupp. Första årsmötet.
– De olika seminarierna och särskilt den om flyktingkampanjen under lördagen. Jag har nyligen startat en ungdomsgrupp och det här känns som en bra start med mycket bra information. Vår grupp ska jobba med flyktingkampanjen.

 Kerstin Eiserman.

Kerstin Eiserman. Foto: Annie Beckman

Kerstin Eiserman, Stockholm. Hälso- och sjukvårdsgruppen. Andra årsmötet.
– Motionen om arbetet mot dödsstraffet. Den var välskriven och diskussionen kring dödsstraffet är intressant. För mig hör dödsstraffet och tortyr samman och båda är kärnfrågor för Amnesty.

Mariano Ramirez.

Mariano Ramirez. Foto: Annie Beckman

Mariano Ramirez, Växjö. Grupp 24. Har varit med på många årsmöten, minns inte exakt hur många.
– Manifestationen för flyktingar. Det var en bra idé att lyfta fram olika fall och jag gillade talet som hölls. De olika föredragen var bra och särskilt det om Amnestys policy kring narkotikapolitiken. Och jag är förstås glad att vår motion om Argentina gick igenom.

Bo Lindblom.

Bo Lindblom. Foto: Annie Beckman

Bo Lindblom, Laholm. Grupp 168. 49:e årsmötet.
– Att vi fick igenom delar av vår motion om dödsstraffet. Det är femte gången vi motionerar om samma sak och den nuvarande styrelsen verkar vara mer eniga med oss, även om vi hade en viss framgång 2009.

Karin Garefelt.

Karin Garefelt. Foto: Annie Beckman

Karin Garefelt, Stockholm. Ungdomsgrupp 42 och Ungdomsrådet. Andra årsmötet.
– Seminariet om ICM. Jag fick svar på många frågor på ett lättbegripligt sätt. Det var bra att det fanns möjlighet att ställa frågor direkt till delegationen.

Amnesty Press på årsmötet i Stockholm

Amnesty Press på årsmötet i Stockholm

ÅRSMÖTE2017: Amnesty i förändring – men hur ska rörelsen styras ? (10 maj)

ÅRSMÖTE2017: ”Allt går åt fel håll i Kambodja” (8 maj 2017)

ÅRSMÖTE2017: Narkotikapolicy ska diskuteras på Amnestys internationella rådsmöte (7 maj 2017)

ÅRSMÖTE2017: Amnesty kräver att somaliska flyktingars rättigheter respekteras (7 maj 2017)

ÅRSMÖTE2017: Stående ovationer för Woodfox och King (7 maj 2017)

ÅRSMÖTE2017: Svårt år för mänskliga rättigheter (6 maj 2017)

ÅRSMÖTE2017: Kränkningar av utsatta EU-medborgare i Sverige ska utredas av Amnesty (6 maj 2017)

ÅRSMÖTE2017: Isoleringsstraffet kunde inte knäcka Albert Woodfox och Robert King (5 maj 2017)

reportage | 2017-05-08
Av: Ulf B Andersson/Lisa Olsson