Foto: Libris bokförlag

Nio år i dödscell


böcker | Av Ulf B Andersson | 2023-10-04 | Publicerad i AP #3/2023

Asia Bibi var en fattig lantarbetare som efter ett trivialt gräl med arbetskamrater greps i en by i Pakistan och sedan dömdes till döden för hädelse. Boken om ett fall som väckte uppmärksamhet i hela världen är gripande och en påminnelse om hur viktig solidaritet är för den som fängslas.

Foto: Bokförläggarna Röda Rummet

Historien om en bondeledare i Peru


böcker | Av Andrea Bodekull | 2023-08-22 | Publicerad i AP #3/2023

Hugo Blanco var en peruansk bondeledare och trotskistisk politiker som i årtionden kämpade för böndernas rättigheter och under senare delen av sitt liv allt mer mot miljöförstörning och rovdrift. Den 25 juni 2023 avled han i Uppsala. I Derek Walls bok ”Hugo Blanco – En revolutionär för livet”, som nu har kommit på svenska, berättas om Blancos liv och gärning.Foto: Natur & Kultur

En viktig bok om transfrågor


böcker | Av Ellen Thorell | 2023-08-04 | Publicerad i AP #3/2023

Antologin ”Trans: Fakta, forskning och erfarenheter” kan förhoppningsvis bidra till en mer nyanserad och respektfull debatt kring transfrågor. Redaktörerna Edward Summanen och Matilda Wurm har i boken samlat bidrag som sammantaget ger en begriplig bild av olika aspekter och inte heller undviker svåra ämnen, som ånger och detransition.