Foto: Bokförlaget Atlas

Imponerande dokumentation


böcker | Av Ulf B Andersson | 2023-04-01 | Publicerad i AP #1/2023

Det är en krävande bok som Johan Ulvenlöv, Matti Palm och Anders Larsson har åstadkommit med ”Husiatyn – Förintelsen som Sverige glömde”. Genom en minutiös dokumentation får vi följa vägen till Förintelsen i ett mikroperspektiv genom några livsöden där pojken Dov Altschuler och flickan Sabina Badian står i centrum.