Imponerande dokumentation

Det är en krävande bok som Johan Ulvenlöv, Matti Palm och Anders Larsson har åstadkommit med ”Husiatyn – Förintelsen som Sverige glömde”. Genom en minutiös dokumentation får vi följa vägen till Förintelsen i ett mikroperspektiv genom några livsöden där pojken Dov Altschuler och flickan Sabina Badian står i centrum.

böcker | 2023-04-01
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2023
Johan Ulvenlöv, Matti Palm och Anders Larsson har skrivit boken om Husiatyn.

Johan Ulvenlöv, Matti Palm och Anders Larsson har skrivit boken om Husiatyn. Foto: Ida Jernberg Palm

Bok: Husiatyn – Förintelsen som Sverige glömde
Författare: Johan Ulvenlöv, Matti Palm och Anders Larsson
Förlag: Bokförlaget Atlas

Författarna betonar att inget i boken ”är fabricerat eller utbroderat” utan innehållet kommer från en rad olika källor och så långt det går har de strävat efter att belägga att allt är korrekt. De redovisar också i bokens slut kapitel för kapitel hur källorna har använts.

Vi får följa livet i den del av dagens Ukraina som fram till 1939 tillhörde Polen. Genom Molotov-Ribbentrop-pakten i augusti 1939 fick Sovjetunionen rätt att ockupera östra Polen och detta styre varar fram till juni 1941 när Nazityskland och dess allierade på bred front går till anfall mot Sovjet.

På den tyska sidan finns många frivilliga, även från Sverige som har anslutit sig till nazisternas fälttåg. I boken ges en detaljerad redogörelse för turerna kring Kurt Lundin, frivillig i Waffen-SS, och hur han lyckas undgå att ställas till svars i Sverige. Utredningen om Lundin tar slut efter kriget och författarna konstaterar att inga frågor ställdes till Lundin ”om de brott mot judar som han beskrev i förhöret i Helsingborg, julen 1943”.

Foto: Bokförlaget Atlas

Boken präglas av en stark närvarokänsla både när det gäller kampen för att överleva under ockupation och skildringen av svenskars deltagande i Förintelsen. Och här berättas om de svåra valen människor stod inför i en situation där empatisk solidaritet kunde medföra döden.

Denna imponerande bok påminner också om ett Östeuropa där ukrainare, polacker och judar en gång i tiden levde sida vid sida innan de hamnade i skärningspunkten mellan Stalins Sovjet och Hitlers Tyskland.

Ulf B Andersson

Läs mer från Amnesty Press

Ukraina: Skuggan från andra världskriget – den nya lagen förbjuder kritik mot OUN och UPA (7 juni 2015)

Polen och Ukraina försonas över historisk skamfläck (15 maj 2006)

böcker | 2023-04-01
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2023