Med döden som mål

Oliver Roy pekar också på de nihilistiska dragen hos anhängarna av IS där döden är en drivkraft hos jihadisterna i sin bok "Jihad och döden".

böcker | 2019-06-26
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #2/2019

Foto: Daidalos

Bok: Jihad och döden

Författare: Olivier Roy

Översättare: Johan Öberg

Förlag: Daidalos

Nu verkar kalifatet definitivt besegrat, även om Islamiska staten, IS, fortfarande finns kvar i andra delar av världen. Diskussionen nu handlar om vad som ska hända med barn som förts till eller har fötts i kalifatet och hur deltagarna i IS ska ställas inför rätta. Det kalifat som 2014-2018 lade under sig stora delar av Irak och Syrien hade en stark dragningskraft på unga kvinnor och män över hela världen som lämnade sina hem och sökte sig till det nya samhällsbygget.

Den franske statsvetaren Olivier Roy har lång erfarenhet av att följa jihadistgrupper och kan i sin bok ”Jihad och döden” referera till sina egna upplevelser när han följde mujaheddin-grupper i kampen mot Sovjets ockupation av Afghanistan. Roy har också ett ungdomsförflutet som aktiv i den maoistiska vänstern och i sin bok går han i intressant polemik mot en rad föreställningar kring västliga terroristers bevekelsegrunder och det omfattande stöd IS har fått de senaste fem åren.

Han utgår främst från Frankrike och försöker visa att det inte handlar om en radikalisering av islam utan om en form av ungdomlig radikalisering som kan jämföras med 1970-talets Röda Arméfraktionen i Tyskland och Action Directe i Frankrike, två väpnade extrema vänstergrupper.

Roy pekar också på de nihilistiska dragen hos anhängarna av IS där döden är en drivkraft hos jihadisterna. Perspektivet i hans bok väcker också frågetecken kring de åtgärder som samhället i Frankrike vidtar mot IS och han förklarar pedagogiskt skillnaden mellan salafismen, en konservativ form av islam, och IS-jihadisterna.

Ulf B Andersson

böcker | 2019-06-26
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #2/2019