En viktig bok om transfrågor

Antologin ”Trans: Fakta, forskning och erfarenheter” kan förhoppningsvis bidra till en mer nyanserad och respektfull debatt kring transfrågor. Redaktörerna Edward Summanen och Matilda Wurm har i boken samlat bidrag som sammantaget ger en begriplig bild av olika aspekter och inte heller undviker svåra ämnen, som ånger och detransition.

böcker | 2023-08-04
Av: Ellen Thorell
Även publicerad i AmnestyPress #3/2023
Matilda Wurm, psykolog och lektor i socialt arbete på Örebro universitet och Edward Summanen, verksam på Transammans – förbundet för transpersoner och närstående, är redaktörer för boken.

Matilda Wurm, psykolog och lektor i socialt arbete på Örebro universitet och Edward Summanen, verksam på Transammans – förbundet för transpersoner och närstående, är redaktörer för boken. Foto: Appendix fotografi

Bok: Trans: Fakta, forskning och erfarenheter
Författare: Edward Summanen och Matilda Wurm (redaktörer)
Förlag: Natur & Kultur

De offentliga samtalen kring transpersoner har på senare tid präglats av ett högt tonläge. Ljudliga debattörer lyfter frågor som direkt rör transpersoner, exempelvis den könsbekräftande vården, men även frågor i relation till transpersoners utökade delaktighet i samhället, såsom separatism och könsroller. I rådande debattklimat välkomnar jag därför antologin Trans: Fakta, forskning och erfarenheter (red. Edward Summanen och Matilda Wurm) som kan bidra till att öka den allmänna kunskapen om transpersoner. Boken syftar till att bena ut vad som idag går att säga om transpersoners livssituation, men också vad vi inte vet.

Antologin, skriven av forskare, psykologer och läkare, riktar sig främst till personer som har funderingar över sin könsidentitet, deras anhöriga och personer som genom sitt yrke kommer i kontakt med transpersoner. Bokens kapitel går bra att läsa var för sig eller som en helhet, och täcker ämnen alltifrån medicinsk vård till transcommunities. Sammantaget ger innehållet en god spegling av, vad jag kan anta är, viktiga aspekter att ta del av för de som på olika sätt är personligt berörda eller möter människor i sin yrkesroll. Samtidigt tror jag att den samhällsintresserade läsaren som inte funderat så mycket över sin könsidentitet är minst lika betjänt av att läsa boken.

I juni 2022 beslöt USA:s högsta domstol, HD, med röstsiffrorna 6-3, att upphäva det beslut som fattats 1973 (Roe mot Wade) och som då gav aborträtt i hela USA. HD:s nya beslut förra året, då delstaterna ges möjlighet att inskränka aborträtten eller helt förbjuda aborter, sågs en stor framgång för den amerikanska högern.

Konservativa politiker i USA behövde nu hitta nya frågor för att samla engagemang hos sin väljarbas. En framgångsrik enande kraft har visat sig vara att utmana rättigheter för transpersoner. En teori om varför transpersoner som grupp har visat sig så lätt att attackera, medialt liksom politiskt, är att det är väldigt svårt att sätta sig in i hur det kan kännas att vara trans för en person som aldrig behövt fundera över sin könsidentitet. Transpersoners kamp kan därför förefalla obetydlig för majoritetssamhället.

Foto: Natur & Kultur

När jag läser boken Trans: Fakta, forskning och erfarenheter upplever jag därför att den har en viktig roll att spela; nämligen att den i sin helhet illustrerar hur det kan vara att leva som transperson i Sverige idag. Boken bidrar till att skapa en ödmjukhet inför den komplexitet som ligger bakom alla tankar och beslut inför att landa i rätt könsidentitet. Detta kan i sin tur, förhoppningsvis, bidra till en mer nyanserad och respektfull debatt.

Det är en ömsom deskriptiv, ömsom intim text. Valen av ämnen, i kombination med intervjuinslag gör boken både begriplig och angelägen. Jag uppskattar även att författarna vågar närma sig svåra och obekväma ämnen, som ånger och detransition, liksom att de lyckas illustrera vilka slags känslor det kan röra sig om inför att genomgå olika typer av medicinska ingrepp. Det skapar en närhet till läsaren och en möjlighet att känslomässigt kunna identifiera sig.

Genomgående resonerar boken om kropp, könsidentitet och sexualitet. Särskilt kapitlet om trans och feminism är läsvärt för alla som är intresserade av normer och normkritik. Texten reder på ett välförtjänt sätt ut de friktionsytor som kan uppstå när feminism och jämställdhetsarbete blir mer inkluderande för transpersoner. Framför allt skapar texten en större förståelse för hur gemensamma intressen att motverka patriarkala strukturer bäst uppnås i gemenskap.

Som exempel diskuterar Summanen i sagda kapitel om hur transkvinnor som har traditionellt kvinnliga könsuttryck återkommande kritiseras från feministiskt håll för att förstärka könsroller. Samtidigt riskerar de att felkönas eller inte få samma tillgång till könsbekräftande vård om de skulle ha mer maskulint uttryck. Denna snåriga dubbelbestraffning behöver fler förstå i relation till normkritik. Summanen är därför en viktig röst som resonerar både skickligt och lättbegripligt.

Vissa delar av boken är mer detaljerade och svårlästa (intersexkapitlets beskrivningar av kromosomuppsättningar förvirrar kanske mer är det förtydligar), men i sin helhet är Trans: fakta, forskning och erfarenheter en smart, intressant och mycket läsvärd kombination av självhjälpsbok och samhällskommentar.

Ellen Thorell
[email protected]

Fotnot: En kortare version publiceras också i nummer 3/2023.

Läs mer om transfrågor från Amnesty Press

Stockholm Pride: Ugandas nya lag ett ”skräckexempel” (2 augusti 2023)

Nya lagar för könstillhörighet i Spanien och Finland (13 mars 2023)

Biopremiär för filmen om Gabi som utmanar könsnormerna (6 april 2022)

Filmpremiär om när Fredrik blev Marisol (21 oktober 2021)

PRIDE2019: RFSL Ungdom demonstrerade för en ny könstillhörighetslag (2 augusti 2019)

PRIDE2019: Självmordstankar vanligt bland transpersoner (31 juli 2019)

BALTICPRIDE2019: Långt kvar till jämställdhet för transpersoner i Litauen (9 juni 2019)

I Armenien blir det ingen IDAHOTB-manifestation i år (16 maj 2019)

“Många tror inte att barn kan vara trans” – Camilla Gisslow låter föräldrar berätta i sin film (3 april 2019)

Ny progressiv lag stärker transpersoners rättigheter i Uruguay (28 mars 2019)

BOKMÄSSAN2018: ”Vi måste komma över transföraktet” (30 september 2018)

Mexikanska divor, kärlek på fotbollsplanen och Mr. Gay Syria på årets Cinema Queer (24 september 2018)

Sterilisering fortsatt krav för transpersoner i Finland (16 mars 2018)

El Salvador: Kamp för rätten att vara sig själv – Karla Avelar nominerad till internationellt pris (5 oktober 2017 – även i nummer 3/2018)

Nu ska transpersoner friskförklaras – besked från Socialstyrelsen välkomnas (20 mars 2017)

Hon vägrar ge upp – trots hårdare klimat i Indonesien mot hbtqi-personer (9 mars 2017)

En universell kärlekshistoria under extrema förhållanden (18 februari 2017)

FN:s första hbtq-expert inleder sitt arbete (16 februari 2017)

PRIDE2016: Besvikelse över regeringens utspel i transfrågan (28 juli 2016)

En inställd stämning – krönika av Ulrika Westerlund (nummer 2/2016)

STOCKHOLM PRIDE 2015: Delseger för den norska transrörelsen (3 augusti 2015)

STOCKHOLM PRIDE 2015: KD-ledaren grillades av RFSL, öppnar för skadestånd till tvångssteriliserade (1 augusti 2015)

Irland får ny lag för könstillhörighet – hyllas som föregångsland (29 juli 2015)

STOCKHOLM PRIDE 2015: Maltas nya lag hyllas av transrörelsen (27 juli 2015)

Göteborgs filmfestival: Abort till havs i ”Vessel” och när mamma byter kön i ”52 Tuesdays” (7 februari 2015)

Rätten till sin egen kropp (26 oktober 2014)

PRIDE: När festen är över och det blir homo- och transfobi i vardagen (2 augusti 2014)

ILGA höll världskonferens i Stockholm – 450 deltagare diskuterade kampen för hbt-rättigheter (23 december 2012)

Pride: Paraden i bilder, protester på seminarium om hatbrott, aids i litteraturen,framgångar i Polen, hbt i biståndet och juridikens möjligheter (5 augusti 2012)

Skola för transpersoner öppnar i Argentina (6 maj 2012)

Regnbåge över Malmö: Debatter, parad och konferens om transpersoners rättigheter (6 oktober 2010)

”Jag är ingen diagnos – jag är en människa” (3 augusti 2010)

Heteronormen styr inom svensk vård (28 juli 2010)

Transfrågor diskuteras på Amnestykonferens (1 augusti

böcker | 2023-08-04
Av: Ellen Thorell
Även publicerad i AmnestyPress #3/2023