Irland får ny lag för könstillhörighet – hyllas som föregångsland

– Detta är ett spännande historiskt ögonblick i kampen för transrättigheter. ”The Gender Recognition Act” har nu blivit lag och transpersoner kommer att få möjlighet till juridiskt erkännande för sitt verkliga kön.

Det sade Broden Giambrone, chef på TENI, Transgender Equality Network Ireland, den 22 juli sedan Irlands president Michael Higgins undertecknat den nya lag som kommer att ge irländare möjlighet att ändra sitt juridiska kön utan medicinska ingrepp eller statligt ingripande. Lagen gäller medborgare över 18 år.

För att få ändrad könstillhörighet kommer personer i fortsättningen bara behöva fylla i en deklaration där de uttrycker sin avsikt att korrigera könet. Sedan Irland i en folkomröstning den 22 maj sagt ja till samkönade äktenskap kommer det inte finnas några krav på skilsmässa om en gift person ändrar sin könstillhörighet.

Tidigare har det krävts medicinsk konsultation för att en person ska få tillåtelse att korrigera sin könstillhörighet.

Kritik har dock riktats mot lagen för att personer mellan 16 och 18 år måste besöka läkare, ha godkännande från vårdnadshavare och ett domstolsbeslut innan de kan korrigera sin könstillhörighet, rapporterar brittiska The Guardian.

TENI:s ordförande Sara Phillips påpekade enligt irländska tidningen The Journal att den nya lagen ”inte är perfekt” då den fortfarande utesluter ”de som är under 18 år, icke-binära personer och intersex-personer”.

Irland blir det tredje landet i Europa, efter Danmark (juni 2014) och Malta (april 2015), som inför en lag där individens självbestämmande är det centrala i frågan om könstillhörighet. Argentina var först i världen med att införa en sådan lagstiftning.

I juni meddelade Colombias regering att landet också kommer att låta medborgare själva få korrigera sitt kön genom att underteckna ett dokument utan krav på medicinsk diagnos.

Sedan den irländska senaten, överhuset i parlamentet, den 15 juli sagt ja till lagförslaget hyllade Human Rights Watch Irland som ett globalt föredöme i kampen för transpersoners rättigheter.

Ulf B Andersson
29 juli 2015

Ulf B Andersson
Amnesty Press