FN:s första hbtq-expert inleder sitt arbete

Vitit Muntarbhorn har börjat sitt arbete.

Vitit Muntarbhorn har börjat sitt arbete. Foto: UN photo /Jean-Marc Ferré

FN:s första oberoende människorättsexpert med uppgift att bekämpa våld och övergrepp mot hbtq-personer har börjat sitt arbete. Den thailändske advokaten Vitit Muntarbhorn har inlett konsultationer med individer, organisationer och stater – trots att vissa länder fortfarande är motståndare till hans uppdrag.

Vitit Muntarbhorn har i uppdrag att skydda de hbtq-personer som faller offer för våld, hat och diskriminering i många av världens länder. Den thailändske juristen har lång erfarenhet som människorättsexpert inom FN och ingår numera i den grupp av specialister som arbetar inom FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève.

Han inledde sitt arbete, en tjänst som många organisationer efterlyst i flera decennier, i slutet av januari. Detta efter en omstridd omröstning inom människorättsrådet i juni förra året, som slutade med att 21 av de 47 medlemsstaterna röstade ja, medan 18 röstade emot tillsättningen och 6 stater avstod från att delta.

Det uppdrag som godkändes vattnades dock ur, enligt Pooja Patel som arbetar för den Genève-baserade organisationen International Human Rights Service.

– Detta genom en serie av förändringar som drevs igenom av bakåtsträvande länder som Ryssland och medlemmar av IOC, Islamiska konferensorganisationen, däribland Pakistan, Egypten och Saudiarabien, säger Pooja Patel.

Även en rad afrikanska länder har kritiserat tillsättningen av hbtq-experten. Starkt stöd har dock kommit från många organisationer och flera länder, främst i Latinamerika och Västeuropa, samt från USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland.

EU-representanten Jérôme Bellion-Jourdan har framhållit att sju latinamerikanska länder – Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexiko och Uruguay – stod bakom förslaget och även argumenterade hårt för att tillsättningen skulle ske.

– Stödet för detta mandat har bara ökat i hela världen efter de debatter som följt i både människorättsrådet och generalförsamlingen, säger André du Plessis vid organisationen International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, ILGA.

Vitit Muntarbhorn säger till IPS att han planerar att hålla konsultationer med alla länder.

– Vi försöker genomdriva och stärka existerande regler på ett effektivt sätt, säger han.

Två av de områden Vitit Muntarbhorn kommer att koncentrera sig på är hur stigmatiseringen och kriminaliseringen av hbtq-personer ska motarbetas.

– Det finns omkring 70 länder som fortfarande har lagar som kriminaliserar människor på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet och mellan fem och sju länder som utdömer dödsstraff. Detta är ett mycket stort problem och vi måste föra en dialog med dessa länder.

Sedan 1980-talet har dock närmare ett 15-tal länder avkriminaliserat homosexualitet, vilket visar att förändring är möjlig, påpekar den nye FN-experten. När det gäller stigmatiseringen av hbtq-personer säger Vitit Muntarbhorn att homosexualitet även på internationell nivå klassades som en psykisk sjukdom ända fram till 1990-talet.

Gustavo Capdevila

16 februari 2017

Läs mer

New UN expert launches open consultation on sexual orientation and gender identity (OHCHR 30 januari 2017)

ILGA welcomes Vitit Muntarbhorn’s appointment as SOGI Independent Expert (30 september 2016)

Gustavo Capdevila
IPS/Genève