Transfrågor diskuteras på Amnestykonferens

reportage | 2008-08-01

Parallellt med Europride arrangerade hbt-gruppen i Stockholm en intern tvådagarskonferens med amnestyaktivister från 12 europeiska länder, bland annat Polen, Vitryssland och Italien. Ett trettiotal aktivister och anställda inom Amnesty träffades för att utbyta erfarenheter inom HBT-området. Stein Wolff Frydenlund, norsk expert på transfrågor var där.

– Transpersoner måste få rätt till pass och id-handlingar som stämmer överens med deras könsidentitet oavsett om de tänker genomgå fysisk behandling eller inte, säger Stein Wolff Frydenlund, Amnestyaktivist och expert på transfrågor.

I svenska regeringens dokument över hur världens länder lever upp till de mänskliga rättigheterna finns en kategori som sägs handla om situationen för hbt-personer i landet. Ett problem som de dokumenten delar med många andra beskrivningar som utger sig för att hantera frågor som rör hbt-personer är att de i praktiken inte alls handlar om situationen för transpersoner.

Många hatbrottslagstiftningar omfattar inte transpersoner. Att samla information kring vilka möjligheter och hinder transpersoner möter i olika delar av världen är nödvändigt för att kunna förbättra situationen. Att ett land förhåller sig på ett visst sätt till icke-heterosexuella behöver inte säga någonting om hur möjligheterna ser ut för transpersoner.

  • I till exempel Iran, som har dödsstraff på homosexualitet, utförs könskorrigerande behandling av transpersoner. Transpersoner möter visserligen också fördomar i Iran, men det är inte straffbart eller liknande, säger Stein Wolff Frydenlund.

Särskilt viktigt tycker Stein Wolff Frydenlund det är att Amnesty arbetar för att transpersoner ska få rätt till pass och id-handlingar som överensstämmer med deras könsidentitet.

  • När ens id inte stämmer med ens könsuttryck kan det innebära problem. Man kanske inte får jobb eller bostad eller utsätts för hot och våld, säger Stein Wolff Frydenlund.

  • Det handlar om att bli erkänd som den man anser sig vara och officiellt ha rätt till den identitet man önskar.

Stein Wolff Frydenlund är koordinator för hbt-gruppen i Bergen, Norge.

Globalt sätt finns det stora skillnader mellan olika samhällens sätt att definiera och kategorisera människor. Västvärlden präglas av en binär könsuppdelning där alla medborgare klassas som antingen kvinna eller man, men i andra delar av världen används även ett ”tredje” kön.

-I till exempel Indien har vissa personer ett E i passet för Enuk och det är ju bra om man trivs med att klassas så. Trivs man inte med det så är det inte bra. Det handlar om att bli erkänd som den man anser sig vara.

Stein Wolff Frydenlund tycker också att det är viktigt att Amnesty protesterar mot kravet på kastrering eller sterilisering vid könsbyte eftersom det är ett brott mot rätten till kroppslig integritet.

  • Man ska kunna ändra juridiskt kön och namn utan att genomgå fysisk behandlig. Alla vill inte genomgå den behandlingen. Det är viktigt att få bli behandlad om man önskar det, men det är också viktigt att bli respekterad om man inte vill.

Könskorrigerande behandlingar kostar flera hundra tusen kronor och Stein Wolff Frydenlund menar att de kostnaderna måste täckas av de nationella sjukvårdssystemen.

  • Alla länder måste kanske inte kunna genomföra den kirurgiska behandlingen, men det är viktigt att den finns tillgänglig. Jag fick själv behandling i Sverige eftersom det inte fanns kompetens i Norge, men det var norska staten som betalade.
    Medan icke-heterosexuella länge kämpat emot sjukdomsförklaringen så är diagnosen viktig för många transpersoner eftersom den gör det möjligt att få behandling.

  • Om kostnaderna inte täcks kan människor tvingas till prostitution eller brottslighet för att själva få ihop pengarna, säger Stein Wolff Frydenlund.

Text och bild:

Lisa Olofsson

Tips för mer läsning om transfrågor och mänskliga rättigheter:

ILGA Trans Secretariat:  

Stonewalled - still demanding respect. Police abuses against lesbian, gay, bisexual and transgender people in the USA: 

Läs mer om Pride:

Svenskt stöd till hbt-arbete i Sydasien

"Migrationsverket ska bli bättre på hbt"

Pride i Jerusalem under ständigt hot

reportage | 2008-08-01