AP #2/2006
Från detta nummer:
Klyftan


ledare | Av Ulf B Andersson | 2006-05-24 | Publicerad i AP #2/2006

Ändå fortsätter antalet internflyktingar i världen att öka och beräknas uppgå till cirka 25 miljoner människor.


Arkivet: