AP #1/2007
Från detta nummer:


När ska de erkänna?


ledare | Av Ulf B Andersson | 2007-03-02 | Publicerad i AP #1/2007

Den kanadensiska regeringens föredömliga agerande står i bjärt kontrast till europeiska regeringars agerande. Den 14 februari röstade EU-parlamentet igenom slutrapporten från det så kallade CIA-utskottet, TDIP, med 382 mot 256 röster.


Arkivet: