När ska de erkänna?

ledare | 2007-03-02
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2007

I ledaren i förra numret handlade det om Maher Arar, den kanadensiske medborgaren som USA 2002 skickade till Syrien där han satt fängslad i nästan ett år. Den kanadensiska polisen, RCMP, hade medverkat i att skicka Maher Arar till tortyren i Syrien och chefen för RCMP tvingades avgå i slutet av förra året sedan en offentlig utredning avslöjat den kanadensiska polisens inblandning i kidnappningen av Maher Arar.

Den 26 januari tillkännagav premiärminister Stephen Harper att Arar ska få ett skadestånd på cirka 60 miljoner kronor och bad på regeringens vägnar om ursäkt för »de fruktansvärda prövningar« Arar och hans familj gått igenom 2002 och 2003.

Den kanadensiska regeringens föredömliga agerande står i bjärt kontrast till europeiska regeringars agerande. Den 14 februari röstade EU-parlamentet igenom slutrapporten från det så kallade CIA-utskottet, TDIP, med 382 mot 256 röster. Under ett år har utskottet utrett uppgifterna om europeisk inblandning i CIA-flygningar, renditions (utomrättsliga överlämnanden) och hemliga fängelser. Utskottets rapport påminner i många delar om en thriller men detta är ingen fiktion, detta har varit verkligheten i det så kallade kriget mot terrorismen. Hela det demokratiska rättssamhälle som ska utgöra grunden för EU:s medlemsstater har satts på undantag efter 11 september 2001.

Medan utskottet hyllar organisationer som Amnesty International och undersökande journalister i Nordamerika och Europa så är kritiken mot regeringarna svidande. Över 200 personer har kommit till utskottets utfrågningar, medan andra har vägrat inställa sig. Lögner och brist på samarbetsvilja har varit vanligt.

Genom uppgifter från en konfidentiell källa anser utskottet att ett informellt möte den 7 december 2005 mellan USA:s utrikesminister Condoleezza Rice och utrikesministrarna från Nato och EU påvisar att EU:s medlemsstater hade vetskap om CIA:s hemliga operationer.

»Vi vill se till att det aldrig kan upprepas«, sade utskottets ordförande Carlos Coelho, konservativ ledamot från Portugal, vid EU-parlaments möte den 14 februari. Men en förutsättning för att hans förhoppning ska infrias är ett erkännande av de skamliga brott som har begåtts. Dit är det ännu långt. I Tyskland har dock häktningsorder utfärdats mot 13 CIA-agenter som kidnappade Khaled El-Masri i Makedonien den 31 december 2003 och förde honom till fängelse i Afghanistan.

Den 16 februari meddelade en domstol i Milano att 26 CIA-agenter och sex italienare, däribland Nicolo Pollari, den avskedade chefen för militära underrättelsetjänsten, ska åtalas för kidnappningen av den egyptiske imamen Abu Omar den 17 februari 2003 som blev skickad till tortyr i Egypten. I Sverige har dock ingen avskedats eller åtalats för CIA:s verksamhet på Bromma den 18 december 2001. Inte heller har Ahmed Agiza och Muhammad El-Zari fått någon ekonomisk kompensation för att regeringen skickade dem till tortyr i Egypten.

Ulf B Andersson

Fotnot: Läs mer på http://www2.amnesty.se/wot.nsf/

ledare | 2007-03-02
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2007