Omslag: Ales Bialiatski vid protest i Minsk. Foto: HRC Viasna

Ales Bialiatski, grundare av Vjasna, den främsta människorättsorganisationen i Belarus, är en av mottagarna av årets Right Livelihood-pris. Han berättar om sitt engagemang och det hopp han känner inför landets framtid trots våldet mot protesterna. Intisar Al-Amyal får svenska regeringens Per Anger-pris för sitt kvinnorättsarbete i Irak. I skuggan av pandemin drabbas barnen av inställd skolgång, romer diskrimineras och kvinnor försvinner. Vi rapporterar från Argentina, Bulgarien och Peru.


Från detta nummer:


Löjtnant Tyson Yew och soldater från Australien på patrull i staden Tarin Kowt den 16 augusti 2008 Foto: Wikimedia

Australien begick krigsbrott


artiklar | Av Ulf B Andersson | 2020-12-26 | Publicerad i AP #4/2020

Den 19 november skakades Australien vid offentliggörandet av en fyra år lång undersökning som generalmajor Paul Brereton har genomfört om landets insats i Afghanistan 2005–2016. Resultatet är ”det mest skamfyllda kapitlet i Australiens militära historia”, konstaterade tidningen The Australian.Amnestys kontor i Stockholm. Foto: Yelp

Krisen på Amnesty


Reportage | Av Jennie Aquilonius | 2020-12-09 | Publicerad i AP #4/2020

I juni skakades svenska Amnesty av anklagelser om rasism på arbetsplatsen. En översyn visar nu att organisationen följer sina riktlinjer för anmälningar om diskriminering, men dokumentationen måste bli bättre. (Efter att artikeln publicerades har styrelsen för svenska Amnesty beslutat att "arbetsbefria" generalsekreteraren med omedelbar verkan).

Wright-Patterson-flygbasen i Dayton, Ohio 21 november 1995: Presidenterna Slobodan Milošević, Serbien, Alija Izetbegović, Bosnien-Hercegovina och Franjo Tudjman, Kroatien, godkänner fredsavtalet. På bilden syns också Carl Bildt. Foto: Wikimedia

25 år utan krig


ledare | Av Ulf B Andersson | 2020-12-03 | Publicerad i AP #4/2020

21 november 1995 kom besked om att ett fredsavtal var klart och kriget i Bosnien-Hercegovina var över. Daytonavtalet gjorde att vapnen tystnade men problemen är många och nationalismen är fortsatt stark i Bosnien 25 år efter krigsslutet. Resultaten från lokalvalen i november kan dock tyda på att väljare i större städer tröttnat på de styrande politikerna.Cinthia Estrada Bolivar saknar sin syster Marleny Estrada Bolivar som försvann den 13 juli 2020. Foto: Florence Goupil

I pandemins spår: Allt fler kvinnor försvinner i Peru


Reportage | Av Lise Josefsen Hermann | 2020-11-30 | Publicerad i AP #4/2020

Coronapandemins konsekvenser handlar inte bara om de hälsomässiga och ekonomiska effekterna. Det har varnats för att könsbaserat våld mot kvinnor har ökat under lockdown. Joys Estefani Qqueccaño Huamani och Marleny Estrada Bolivar är två av de kvinnor som har försvunnit i Peru. Vi berättar om familjernas jakt på sanningen och regeringens nya register för att förbättra eftersökningarna.

Foto: Norstedts

Klimatsorgen kryper innanför huden i Bjerströms resa genom Sverige


böcker | Av Emelie Isaksen | 2020-11-06 | Publicerad i AP #4/2020

Det är på tiden att ”Klimatkrisens Sverige” skrivs, den känns både aktuell och framför allt nära. I tio kapitel får vi följa med SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström genom Sveriges landskap från norr till söder, som genom ständiga referat till Selma Lagerlöfs klassiker Nils Holgersson skildras som levande, böljande och gröna. Men det är inte bara landskapen i sig som känns bekanta, det är också beskrivningen om hur de förändras.
Arkivet: