”Skriv till fångar”: OBS! Skicka ingen hälsning till Thich Quang Do i Vietnam

I nummer 4/2018 av Amnesty Press finns på sidan 66 en uppmaning att skriva till fångar. Det är inte längre aktuellt att skicka brev till Thich Quang Do då han har förflyttats.

Sverige | 2018-11-21
Av: Andrea Bodekull
Även publicerad i AmnestyPress #4/2018
Sid 60 i Amnesty Press nummer 4.

Sid 60 i Amnesty Press nummer 4. Foto: Amnesty Press

Den 5 oktober förvisades Thich Quang Do från det kloster i Ho Chi Mihn-staden där han hållits i husarrest de senaste 15 åren. Han fördes till sin hemprovins Thai Binh i norra Vietnam. De lokala myndigheterna tillåter Thich Quang Do att vara i en lokal pagod men hans rörelsefrihet är begränsad.

Det betyder att det för närvarande inte går att skicka hälsningar till Thich Quang Do.

Denna information nådde Amnesty International först efter att Amnesty Press nummer 4/2018 hade gått till tryck och vi beklagar att det inte fanns möjlighet att aktualisera innehållet på sidan 66.

Bakgrund: Thich Quang Do, ledare för den förbjudna United Buddhist Church of Viet Nam, är en framstående förespråkare för religionsfrihet, mänskliga rättigheter och demokrati.

Han har ända sedan 1950-talet protesterat fredligt mot repressionen i Vietnam, och har tillbringat nästan tre decennier antingen i fängelse, kvarhållen utan rättegång eller i ”intern exil”, långt ifrån hemmet.

 Thich Quang Do.

Thich Quang Do. Foto: IBIB/Amnesty

År 2003 sattes han i husarrest i ett kloster i Ho Chi Minh-staden. Den 27 november fyller han 90 år.

Andrea Bodekull

[email protected]

Sverige | 2018-11-21
Av: Andrea Bodekull
Även publicerad i AmnestyPress #4/2018