Sexuell läggning - asylskäl i lagen - men ingen har fått ja hos Migrationsverket

Sverige | 2001-09-06

Sedan 1997 finns en paragraf i utlänningslagen som säger att speciell hänsyn ska tas till personer som riskerar förföljelse på grund av sexuell läggning. Trots det har fortfarande ingen som ansökt om asyl och åberopat sin homosexualitet beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket. Ett fåtal har dock fått stanna efter prövning hos Utlänningsnämnden.

Denna situation diskuterades på ett seminarium under årets Pride-festival i Stockholm i början av augusti.

Enligt Stig-Åke Pettersson från RFSL finns ett starkt stöd för de homosexuella i både svensk och internationell lag. Han menade att det är i tillämpningen det brister.

Pekka Johansson, pressekreterare hos migrationsminister Maj-Inger Klingvall sade att det ska göras en översyn av praxis när det gäller rätten till asyl i dessa fall.

Frågan ställs på sin spets när det gäller de homosexuella män från Iran som flytt till Sverige. Trots att de riskerar dödsstraff i sitt hemland har de svenska myndigheterna inte gett dem rätt att stanna. Enligt Utlänningsnämnden måste det finnas konkreta bevis för risk för förföljelse. I några fall har män berättat om sin situation i svenska medier. Efter den uppmärksamheten anses deras villkor i Iran ha förvärrats och de har därför fått sin asylansökan beviljad.

Advokat Eva Linda Sederholm från Amnestys Stockholmdistrikt ser en fara i den stora makt detta ger journalister. Hon anser också att det finns en risk för att vi kommer att se fler och fler sådana fall.

Pekka Johansson ansåg att det är en gammal problematik:
– Journalister är fria och ska skriva vad de vill. Vi måste ta hänsyn till vad de ansökande gör även utanför sitt hemland. Det skulle vara farligt och olämpligt att inte göra det.

Teresa Lindstedt

Sverige | 2001-09-06