Grenada: 1983 års kuppmakare får ny chans

Det karibiska riksrådet har upphävt dödsdomar mot kuppmakare i Grenada 1983.

artiklar | 2007-03-04
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2007

Det karibiska riksrådet, en slags högsta domstol för tidigare brittiska kolonier i regionen, har beslutat att upphäva domarna mot de så kallade »Grenada 17«. I ett beslut den 7 februari meddelades att de ursprungliga dödsdomarna stred mot författningen och därför beordras Grenadas högsta domstol att ta upp fallet igen och besluta om nya domar. Amnesty välkomnade beskedet, även om det inte motsvarar att de åtalade får helt nya rättegångar.

Amnesty kallade i en rapport 2003 gruppen för »det kalla krigets sista fångar« och har krävt en oberoende juridisk översyn av domarna. De ursprungliga dödsdomarna omvandlades 1991 till livstids fängelse och senare har tre av de ursprungliga fångarna frigivits på grund av gott uppförande och en av dem, Phyllis Coard, tilläts 2000 att resa till Jamaica då hon lider av svåra hälsoproblem.

Men Bernard Coard och tolv andra tidigare regeringsmedlemmar är fortfarande i fängelse. De greps av amerikanska soldater sedan USA i oktober 1983 lett en invasion av Grenada. Coard hade sex dagar före invasionen störtat landets premiärminister Maurice Bishop. Bishop avrättades summariskt tillsammans med tio andra i regeringen i samband med en intern strid i det då styrande socialistiska partiet NJM. Amnesty har inte tagit ställning i frågan om Grenada 17 var skyldiga eller ej men anser att rättegången hade stora brister.

Ulf B Andersson

Läs mer från Amnesty Press

Bernard Coard fri efter 26 år - flyttar till Jamaica (7 september 2009)

”Slafsig rapport” – Grenada avfärdar Amnestys kritik (25 oktober 2003)

artiklar | 2007-03-04
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2007