ALMEDALEN2015: Hopp om förändrad abortlag i Irland

De irländska läkarna står med bakbundna händer medan debatten rasar mellan pro choice-anhängare och abortmotståndare. Irland har en av världens mest strikta abortlagstiftningar, men attityderna håller på att förändras

reportage | 2015-07-01
Av: Charlie Olofsson
Gabriel Liljenström och Sorcha Tunney diskuterade abortlagen på Irland. Samtalet leddes av Katarina Bergehed från Amnesty.

Gabriel Liljenström och Sorcha Tunney diskuterade abortlagen på Irland. Samtalet leddes av Katarina Bergehed från Amnesty. Foto: Annie Beckman

I början av juni lanserade Amnesty en rapport om den irländska abortlagstiftningens konsekvenser. Sedan dess har vissa irländska medlemmar valt att lämna organisationen.

– Det hade vi räknat med. Vissa har lämnat medan andra har kommit till, säger Sorcha Tunney, kampanjkoordinator för irländska Amnesty. Amnesty Press fick en kort intervju när hon gästade Almedalen och seminariet Brott eller rättighet? Abortförbud i Europa och världen.

Seminariet hade fokus på Irland, där abort bara är tillåtet i fall där den gravidas liv är i fara. Amnestys rapport har fått stor uppmärksamhet både på Irland och internationellt.
– Mottagandet har varit förvånansvärt positivt, säger Sorcha Tunney.

Hon beskriver de irländska abortmotståndarna som väl organiserade, men betonar att det också finns ett växande irländskt motstånd mot den strikta abortlagen.
– I andra länder kan du, som abortmotståndare, ha din åsikt och ändå respektera andras rätt att välja. Det är många irländare som vill följa den utvecklingen, säger hon.

 ”Kvinnor riskerar att dö under den nuvarande lagstiftningen”, säger Sorcha Tunney,  kampanjkoordinator för irländska Amnesty.

”Kvinnor riskerar att dö under den nuvarande lagstiftningen”, säger Sorcha Tunney, kampanjkoordinator för irländska Amnesty. Foto: Annie Beckman

Ett 20-tal besökare kom för att lyssna till seminariet och med på scenen fanns Gabriel Liljenström, politisk sakkunnig hos biståndsminister Isabella Lövin. Han beskriver det som en paradox att Irland håller fast vid den strikta abortlagstiftningen och samtidigt har visat sig progressivt genom att införa könsneutralt äktenskap. Sorcha Tunney ser lagstiftningen om könsneutrala äktenskap som ett tecken i tiden.
– Det är en helt annan fråga men det vittnar om förändrade attityder, säger hon.

Irländska Amnesty deltar i den världsomfattande Amnestykampanjen ”Min kropp mina rättigheter” I Irland kämpar man i första hand för rätt till abort vid särskilda omständigheter, som när graviditeten är ett resultat av incest eller våldtäkt, eller om fostret är allvarligt skadat.

Torbjörn Fors från Amnesty när Marianne Ekdahl skriver på namninsamlingen för att Irland ska avkriminalisera abort.

Torbjörn Fors från Amnesty när Marianne Ekdahl skriver på namninsamlingen för att Irland ska avkriminalisera abort. Foto: Annie Beckman

Den nuvarande abortlagstiftningen slår särskilt hårt mot personer som inte har möjlighet att åka till ett annat land och få hjälp med en säker abort. Det finns dokumenterat att minst 4 000 irländare varje år åker till Storbritannien för att få hjälp. Det är en siffra i underkant, enligt Sorcha Tunney. Många åker till andra länder, som Frankrike eller Nederländerna, menar hon.

Vid en olaglig abort på Irland riskerar både läkaren och patienten upp till 14 års fängelse. Hittills har ingen patient dömts till fängelsestraff men lagstiftningen får ändå stora konsekvenser. Nästan alla som genomgår abort försöker desperat att dölja det och är livrädda för att det ska avslöjas, menar Sorcha Tunney.

– Kvinnor riskerar att dö under den nuvarande lagstiftningen, fortsätter hon. Hon beskriver det som att de irländska läkarnas händer är bakbundna av den rådande lagen.
– De måste vänta tills det är risk för kvinnans liv innan de har lagligt stöd att behandla, säger hon och berättar om flera fall där läkare har väntat med att behandla sjuka, gravida kvinnor. Förra året uppmärksammades ett fall där en gravid kvinna som hade förklarats hjärndöd hölls i respirator tills högsta domstolen bedömde att det var motiverat att stänga av maskinen.

– Domstolen bedömde att fostret inte skulle klara sig. Det var det som var grunden till deras beslut, inte att behandlingen av kvinnan saknade värdighet, säger Sorcha Tunney.
Framöver hoppas hon att lagens konsekvenser ska bli synliga för fler. Hon hoppas också att den starkt polariserade debatten mellan pro-choice-anhängarna och abortmotståndarna ska bytas mot en mer sansad diskussion.

– Jag tror att det är vad vi behöver för att komma vidare. Som det är nu är det mycket skrikande från olika håll.

Charlie Olofsson
[email protected]

Läs mer
Stark kritik mot Irlands abortlagar (Amnesty Press nr 2/2015)

Läs också
Ireland makes history and says 'Yes' to marriage equality (23 maj)

Amnesty Press på Almedalsveckan

ALMEDALEN2015: Vapenexportutredningen – handel som vanligt eller demokratikriterium som gör skillnad? (30 juni)

Amnestykören är på plats i Visby under Almedalsveckan.

Amnestykören är på plats i Visby under Almedalsveckan. Foto: Annie Beckman

reportage | 2015-07-01
Av: Charlie Olofsson