ALMEDALEN2015: Vapenexportutredningen – handel som vanligt eller demokratikriterium som gör skillnad?

Den 26 juni tog utrikesminister Margot Wallström emot den så kallade Kex-utredningen, en parlamentarisk utredning tillsatt av regeringen för att ta fram förslag till en ny krigsmateriellagstiftning. Den hetaste frågan har utan tvekan varit exporten till icke-demokratier och under Almedalens tredje dag kunde åhörare i ett fullsatt tält ta del av åsikter och erfarenheter från tre av utredningens ledamöter.

reportage | 2015-06-30
Av: Andrea Pettersson
Från vänster moderatorn Anna Ek, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Lars Ohly (V), Bodil Valero (MP), Lars Ohly (V) samt Ulrik Nilsson (M), ledamöter i Kex-utredningen.

Från vänster moderatorn Anna Ek, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Lars Ohly (V), Bodil Valero (MP), Lars Ohly (V) samt Ulrik Nilsson (M), ledamöter i Kex-utredningen. Foto: Annie Beckman

Diskussionen rör sig på formuleringsnivå och för den icke-insatta kan de formuleringsändringar som tas upp tyckas avlägsna. Bodil Valero, tidigare Ceballos, (MP) tydliggör:

– Det som är viktigt i den här skrivningen är att vi har tagit bort formuleringen ”grova och omfattande kränkningar”. Tröskeln är så oerhört hög att ingen faller under det begreppet. Att en bloggare döms till tusen piskrapp är till exempel inte tillräckligt, eller att 50 procent av en stats befolkning diskrimineras. Att sänka ribban och använda uttrycket ”allvarliga” tror jag är det som kommer att göra allra störst skillnad i det här nya regelverket.

Lars Ohly (V) lockade fram skratt från publiken.

Lars Ohly (V) lockade fram skratt från publiken. Foto: Annie Beckman

Att arbetet har varit långdraget och har inneburit kompromisser märks på samtalet. Lars Ohly (V) konstaterar att han är fortsatt kritisk och menar att det finns mycket kvar att göra i fråga om svensk vapenexport. Dock är stämningen uppsluppen i den sista junisolen och Lars Ohly kammar hem publikens skratt när han på tal om den äldre utredningen, KRUT, utförd av centerns Anders Svärd år 2005 utbrister:

– Är Anders Svärd här? För det var en jävla dålig utredning du gjorde, Anders. Den gamla utredningen hade stora brister, man avfärdade ju diskussionen om att man skulle kunna förhindra krigsmaterielexport till diktaturer.

Anders Svärd C) och Lars Ohly (V) i ett möte i Almedalen år 2006.

Anders Svärd C) och Lars Ohly (V) i ett möte i Almedalen år 2006. Foto: Ulf B Andersson

Tio år senare ser läget annorlunda ut. En av Kex-utredningens rekommendationer är nämligen att stater med för stora demokratiska brister inte ska få köpa svenska vapen. Hur definierar man då vad som är icke-demokratisk stat? Kommittén har i sitt förslag använt sig av en formulering som refererar till ”det som i allmänhet uppfattas som diktaturer eller auktoritära stater”.

Hur det i praktiken skall bedömas har kommittén tvistat om och Bodil Valero förklarar bakgrunden till utredningens slutgiltiga förslag.

– Den demokratiska statusen i en stat är föränderlig över tid, därför måste man ha någon form av flexibilitet. Det måste vara regeringen och UD:s bedömningar av länder som gäller här.

I vapenexportsammanhang brukar man tala om materiel som använts vid strid samt övrigt krigsmateriel. Många befarar att demokratikriteriet främst kommer gälla det första. Lars Ohly är en av dem och menar att även övrig krigsmateriel, som till exempel övervakningsutrustning, legitimerar de stater som importerar dem, demokratiska eller ej. Moderaternas Ulrik Nilsson är av åsikten att man inte kan se allt svart och vitt och pekade på skillnaden mellan de två typerna av export:

– Det är en gråskala. Pansarplåt är övrig krigsmateriel, men det är kanske inte så många som tycker att det är ett problem att vi levererar det. Spaningsradar och flygbundna radarsystem kan ha vissa funktioner som inte är bra i vissa stater, å andra sidan är de i många sammanhang en förutsättning för sjöräddning och flygtrafikledning. Det finns naturligtvis gradskillnader, säger han.

Huruvida utredningens kryphål, eller ”kattluckan” som panelen benämner den, något som innebär att regeringen till förmån för säkerhetspolitiska och försvarspolitiska intressen kan ta beslut i särskilt svåra ärenden kommer att innebära ”business as usual” återstår att se.

Anna Ek  från Svenska Freds ledde seminariet.

Anna Ek från Svenska Freds ledde seminariet. Foto: Annie Beckman

Efter debatten säger Anna Ek till Amnesty Press att det ännu är svårt att veta hur verkligheten skulle bli med den nya reglerna:

– Våra farhågor har ju varit att även om det ser bra ut på pappret så kommer ju avgörandet i tolkningarna, och där ser man ju uppenbarligen att det finns olika sätt att tolka det på. Det finns många positiva förslag, men det lämnar fortfarande öppet för de att kastas rakt ut genom fönstret när försvarspolitiska och säkerhetspolitiska skäl anses vara viktigare. Och det riskerar ju att egentligen inte ändra något.

Andrea Pettersson
[email protected]

Fotnot: Seminariet arrangerades av FN-förbundet, Svenska kyrkan, Bilda studieförbund, Svenska Freds, Kristna Freds, Amnesty International, Fredens hus samt Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor.

Fakta/vapenexport

Kex står för Krigsmaterielexportöversynskommittén.
Under 2014 sålde Sverige krigsmateriel för 8 miljarder kronor, värdet på vapenexporten år 2014 var nästan dubbelt så högt som år 2000.

Under 2014 gick 17 procent av den totala exporten av krigsmateriel till länder som organisationen Freedom House rankat som ofria eller delvis ofria. Bland annat exporterade Sverige krigsmateriel till Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Thailand och Algeriet.

En undersökning av Ipsos utförd år 2014 på uppdrag av Amnesty Sverige visade att fler än åtta av tio (84 procent) var emot vapenexport till länder där allvarliga och/eller utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer.

Läs också
”Skarpare förslag om vapenexport behövs” (Debattartikel i SvD 26 juni)

Läs mer om vapenexport från Amnesty Press

Vapenexport - till vem då? (8 maj 2015)

I skandalernas kölvatten – nu ska vapenexportlagen skärpas (8 april 2013)

Almedalen: Kvinnorna efter den arabiska våren, romers chans att få asyl, miljöpolitik i diktaturer och vad är ett vapen? (3 juli 2012)

Medan bomberna faller (7 juli 2006)

reportage | 2015-06-30
Av: Andrea Pettersson