Många osäkra aborter i Indien – trots liberala lagar

Bara en vecka innan Indien på grund av covid-19-pandemin genomförde en nationell nedstängning beslutade landets parlament den 17 mars att lätta på abortreglerna. Samtidigt visar undersökningar att många indiska kvinnor inte ens känner till att de har rätten till abort.

reportage | 2020-04-16
Av: Stella Paul
 Det indiska parlamentet, Lok Sabha, beslöt den 17 mars att liberalisera abortlagarna i Indien. Under vissa omständigheter kan abort tillåtas fram till vecka 24 i graviditeten.

Det indiska parlamentet, Lok Sabha, beslöt den 17 mars att liberalisera abortlagarna i Indien. Under vissa omständigheter kan abort tillåtas fram till vecka 24 i graviditeten. Foto: A.Savin/Wikimedia

Den 17 mars beslöt det indiska parlamentet att lätta på reglerna i den gamla abortlagstiftningen, som ända sedan 1971 har gett indiska kvinnor möjligheten att genomföra legala aborter. Men trots att rätten funnits länge har osäkra aborter förblivit en starkt bidragande orsak till mödradödligheten i landet.

Enligt en artikel publicerad i The Lancet förra året genomfördes 15,6 miljoner aborter i Indien under 2015 – och nästan åtta av tio av dessa ägde rum utanför vårdsystemet. Samma rapport slår fast att de flesta var medicinska aborter där kvinnorna köpt sina läkemedel utan någon kontakt med vården.

Samtidigt beräknar FN-organet OHCHR att mellan 9 och 20 procent av alla graviditetsrelaterade dödsfall i Indien beror på osäkra aborter.

Och en färsk undersökning gjord av organisationerna Mahila Sarvangeen Utkarsh Mandal, Masum och Asia Safe Abortion Partnership, Asap, som genomförts bland kvinnor i stora delar av landet, visar att åtta av tio inte ens kände till aborträtten och av det skälet inte var beredda att vända sig till vården.

 IPPF, International Planned Parenthood Federation, sprider kunskap i Indien om rätten till abort.

IPPF, International Planned Parenthood Federation, sprider kunskap i Indien om rätten till abort. Foto: IPPF

Alla 200 kvinnor som deltog i studien hade vid något tillfälle genomfört minst en abort – men ingen av dem uppgav att de hade berättat om det för någon av rädsla för att bli socialt stigmatiserade.

Hemlata Pisal vid Masum påpekar att det visat sig att många vårdkliniker inte kan erbjuda kvinnor tillgång till läkemedel för medicinska aborter – men också att personalen ofta uppträder illa.

– De kvinnor vi intervjuade berättar att när de besökte sina vårdcentraler för att de ville genomföra en abort ofta blev nekade detta eller utsatta för svåra förödmjukelser, säger Hemlata Pisal till IPS.

Den reviderade lagstiftningen innebär en höjning av gränsen för när aborter tillåts, från vecka 20 upp till vecka 24. De nya reglerna gäller dock bara i särskilda fall, som när en kvinna blivit gravid i samband med våldtäkt, eller om hon är minderårig, eller om svåra fosterskador upptäckts.

Samtidigt påpekar många att det stora problemet är den rädsla för stigmatisering som kvinnor känner inför aborter – trots att den nya lagen ger kvinnor rätten till full anonymitet.

Abort är lagligt i Indien sedan 1971.

Abort är lagligt i Indien sedan 1971. Foto: Commons

Gynekologen Suchitra Dalvie vid Asap säger att det också förblir ett problem att kvinnor nekas aborter – trots att det är deras rättighet.

– Kvinnor dör fortfarande av osäkra aborter, eller utsätts för enorma plågor, skam och förnedrande attityder. Om vi inte agerar mot dessa problem kommer inga dramatiska förändringar att ske – och dessutom är 80 procent av kvinnorna omedvetna om lagarna, säger hon till IPS.

Stella Paul
IPS/New Delhi  

Läs mer om abort i Indien

India’s new abortion law is progressive and has a human face (Orfonline 7 mars 2020)

Country Profile – India (Asap-Asia)

reportage | 2020-04-16
Av: Stella Paul