ALMEDALEN2016: Abortmotståndarna hoppas på ny lag i Polen

Aborträtten är allt mer hotad i Europa, motståndet är välorganiserat och har stora ekonomiska resurser. Fram växer allianser mellan det traditionella abortmotståndet och de nya högerpopulistiska och högerextrema partierna. – Efter sommaren kommer ett förslag om totalförbud upp i det polska parlamentet, förklarade Kristina Ljungros, ordförande för RFSU, under ett seminarium i Almedalen.

artiklar | 2016-07-08
Av: Rebecka Bohlin
Johanna Palmström (till vänster) ledde ett samtal med Kristina Gemzell Danielsson, Mats Wingborg och Kristina Ljungros.

Johanna Palmström (till vänster) ledde ett samtal med Kristina Gemzell Danielsson, Mats Wingborg och Kristina Ljungros. Foto: Annie Beckman

Det har skett en politisk förändring i Europa där högerpopulistiska och extrema grupper har vuxit.

– Efter Brexit har de extra vind i seglen, det är en kall vind. Det traditionella abortmotståndet har fått en allierad i de högerextrema rörelserna, konstaterade Mats Wingborg, journalist och författare som analyserat de högerextrema gruppernas abortmotstånd.

Polen, Spanien och Norge är exempel på länder där förslag om restriktivare aborträtt nyligen förts fram. I Almedalen möttes paneldeltagarna Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi som forskar för kvinnors frihet vid Karolinska institutet, Mats Wingborg och Kristina Ljungros, för att diskuterade detta, i seminariet ”Högerextremism och nationalism i Europa – hur påverkar det sexuella och reproduktiva rättigheter?”, lett av moderatorn Johanna Palmström.

Och utvecklingen oroar i fler länder. Upp i debatten kommer exempel från högerextrema partiers framgångar i Storbritannien, Ungern, Holland och Tyskland –och hur abortmotståndet är en gemensam nämnare mellan olika högerextrema och högerpopulistiska grupper som i övrigt skiljer sig åt på många punkter.

Mest akut är situationen i Polen, som redan i dag, tillsammans med Malta och Irland, har Europas mest restriktiva abortlagstiftning. Katolska kyrkan driver nu frågan om ett totalförbud, att abort inte ska tillåtas ens efter våldtäkt, när fostret är skadat och när moderns liv är i fara. För att få upp frågan i parlamentet krävdes 100 000 namnunderskrifter. När kampanjen drogs igång resulterade den i – 500 000 namn.
Redan efter sommaren röstar parlamentet i frågan och Polens premiärminister Beata Szydło, vars parti Lag och Rättvisa (PiS) har egen majoritet, är för totalförbudet.

RFSU:s ordförande Kristina Ljungros oroas över att en skärpning av den polska lagen ska sprida sig till andra länder, till exempel Baltikum.

RFSU:s ordförande Kristina Ljungros oroas över att en skärpning av den polska lagen ska sprida sig till andra länder, till exempel Baltikum. Foto: Annie Beckman

Kristina Ljungros, som nyligen besökt Polen, är oroad.
– Det finns en jättestor risk att förslaget antas, och att det kan påverka andra länder, till exempel de baltiska länderna.

Men hon har fortfarande hopp om att förslaget inte ska antas, eftersom det är oerhört kritiserat, både internationellt men också inom Polen.

– Jag besökte en demonstration för aborträtt i Warsawa som samlade tusentals demonstranter. Det låter kanske lite, men det är stort där. Demonstrationen brukar samla högst ett hundratal, förklarade hon.

Kristina Ljungros hoppas att den svenska regeringen ska visa var de står, när frågan kommer upp i parlamentet. Omvärldens protester, i kombination med massiva demonstrationer i det egna landet fick Spanien att backa, när ett förslag om inskränkningar i aborträtten var uppe där. Kristina Ljungros tycker att omvärlden ska reagera på vad som sker i Polen, men hon är inte säker på att det ger effekt.

– Polen bryr sig inte om sitt internationella rykte på samma sätt. Men det finns mer den nuvarande regeringen kan göra. Den borde subventionera resor från länder som saknar aborträtt, till Sverige. Det är dags för ”payback time”. Vi reste till Polen en gång i tiden, nu är det dags att betala tillbaka.

Det kan tyckas märkligt att ett av de tre länder i Europa som har de mest strikta abortlagarna, agerar för att gå ännu längre. Hur kommer det sig, frågade Johanna Palmström.

– Ett avgörande skäl är att katolska kyrkan har ett så stort inflytande, möten som Lag och Rättvisa arrangerar avslutas med bön på scen. Och det finns en militans i frågan om abort, svarar Mats Wingborg.

Abortmotståndet i Europa har en traditionellt haft en stark koppling till den katolska kyrkan.

– Det nya i abortmotståndet är nationalismen. Ju mer nationalistiska, desto hårdare attityd i abortfrågan. Jag har ganska länge analyserat dessa gruppers abortpolitik, och en gemensam nämnare är att man inte vill ha en liberal abortlag. Vi ser organisationer som Jobbik, Gyllene Gryning och Sannfinländarna, som driver ett totalt abortmotstånd, även vid våldtäkt, fortsätter han.

Mats Wingborg pekade på det breda stödet för den svenska abortlagen.

Mats Wingborg pekade på det breda stödet för den svenska abortlagen. Foto: Annie Beckman

Sedan finns stor grupp partier som är mot abort men som inte vill ha totalförbud, som bland andra Frihetspartiet i Nederländerna och Front National i Frankrike.
Inom de nationalistiska rörelserna finns en koppling mellan nationalism och barnafödande. Retoriken grundas idén att det är viktigt att bevara nationen. Kvinnor bör föda många barn och det ärdärför är ett svek mot nationen och rasen att genomföra aborter.
– Samma retorik hittar du under nazismen i Tyskland, säger Mats Wingborg.

Aborträtten är hotad i flera länder idag, men inte i Sverige. Jämfört med andra länder är stödet för en liberal abortpolitik starkt. Bara 15 procent vill, enligt aktuella undersökningar, se en mer restriktiv abortpolitik. Alla riksdagspartier utom SD är för den nuvarande svenska lagen. Sverigedemokraterna vill sänka gränsen för abort till vecka 12.

– Vilket argument fick KD att svänga? Jo, att kvinnan ska fatta beslutet. Bland de som stöder lagstiftningen i Sverige finns de som är skeptiska till abort, men de tycker att kvinnan ska avgöra. Det är viktigt att lyfta fram, säger Mats Wingborg.

 Debatten om vårdvägran enligt samvetsklausul är viktig, ansåg Kristina Gemzell Danielsson.

Debatten om vårdvägran enligt samvetsklausul är viktig, ansåg Kristina Gemzell Danielsson. Foto: Annie Beckman

De andra nordiska länderna har en lägre övre gräns för när abort får utföras. I Sverige finns det inte en sådan, utan bedömningar görs utifrån om fostret kan antas vara livsdugligt. Det innebär att det finns kvinnor som reser från Norge och Danmark till Sverige för att få abort.

– Det rör sig framför allt om fosterskador. Väldigt få sena aborter sker av sociala skäl. Det finns mycket myter och okunnighet i debatten, sade Kristina Gemzell Danielsson. Hon menar att rätten till fri abort spelar en avgörande positiv roll i ett samhälle.

– Det har grundläggande betydelse för våld och ekonomisk utveckling. Så fort abort är otillgängligt så dör kvinnor. Inte i lika höga tal i länder där finns en utbyggd sjukvård, men kvinnor dör.

Just detta faktum, att kvinnor dör i illegala aborter, har lett till att det katolska landet Uruguay liberaliserat abortlagstiftningen, vilket panelisterna lyfte fram som ett positivt exempel.

– Och på Irland sker en liberalisering i fråga om synen på samkönat sex, men än har det inte gett några konkreta positiva effekter på aborträtten, konstaterar Kristina Gemzell Danielsson.

Ingen i panelen anser att den svenska aborträtten är hotad i dag.

– Det som på lite sikt kan påverka Sverige är om det sker förskjutningar i Europa så kan det slå in på Sverige. Det är i dagsläget bara SD som vill inskränka aborträtten, säger Mats Wingborg.

Men så sent som 2014 attackerades RFSU med rökbomber i samband med en filmvisning om rätten till abort, vilket visar att det finns ett potentiellt våld från högerextrema grupper, även här.

– Vid abortkliniker i USA står det vakter med skottsäkra vakter, det kan bli mer militant också i Europa, säger Mats Wingborg.

Så vilka är de största utmaningarna framöver, frågade Johanna Palmström.
– Debatten om vårdvägran enligt en samvetsklausul. När det inte är gångbart att föra fram förslag på att inskränka aborträtten söker abortmotståndarna andra vägar. Ett annat hot är att de som utför aborter blir utmobbade. Jag skulle vilja höja prestigen på abortvården, sade Kristina Gemzell Danielsson.

Mats Wingborg menar att vi måste hålla ögonen på samarbetet mellan det traditionella och det nya abortmotståndet.

Kristina Ljungros lyfte fram att det organiserade abortmotståndet måste mötas av ett organiserat internationellt samarbete mellan organisationer som står upp för fri abort.

– Vi ska inte underskatta att abortmotståndet är så välorganiserat och välfinansierat. Men vi är också välorganiserade, och det gav resultat i Norge och Spanien. Vi ser även positiva inslag på Irland, så att jobba mer över gränserna det är vår utmaning. Vi ska inte sluta folkbilda i frågan!

Text: Rebecka Bohlin

Läs mer

Amnesty International calls on Poland to reject abortion ban (Lifesite 28 juni 2016)

Salil Shettys brev till Polens premiärminister (25 maj 2016 - pdf)

 Det polska parlamentet (här underhuset sejmen) väntas i höst ta upp det medborgarförslag om skärpt abortlagstiftning som finns.

Det polska parlamentet (här underhuset sejmen) väntas i höst ta upp det medborgarförslag om skärpt abortlagstiftning som finns. Foto: Katarzyna Czerwińska/Wikipedia

Thousands protest against proposed abortion ban in Poland (The Vanguard 18 juni 2016)

Former first ladies appeal against possible abortion ban (Warsaw Voice 13 april 2016)

Strict abortion law changes protested by thousands in Warsaw, Poland (ABC 10 april 2016)

Protesters Rally Against Poland’s Proposed Ban on Abortions (WSJ 3 april 2016)

ALMEDALEN2015:”Abortmotståndarna och homofoberna har blivit smartare” (Amnesty Press 6 juli 2015)

ALMEDALEN2015: Hopp om förändrad abortlag i Irland (Amnesty Press 1 juli 2015)

ALMEDALEN2015: Vild debatt om den svenska abortlagen (Amnesty Press 1 juli 2015)

I El Salvador fängslas kvinnor för missfall (Amnesty Press nummer 1/2016)

Stark kritik mot Irlands abortlagar (Amnesty Press 6 juni 2015)

Göteborgs filmfestival: Abort till havs i ”Vessel” och när mamma byter kön i ”52 Tuesdays” (Amnesty Press 7 februari 2015)

Sorglig läsning (25 december 2012)

Polsk kvinna vann abortfall i Strasbourg (Amnesty Press 21 mars 2007)

Amnesty Press i Almedalen

ALMEDALEN2016: Vad hände med löftet om tilläggsprotokollet? (8 juli 2016)

ALMEDALEN2016: Stor utsatthet för kvinnor på flykt (8 juli 2016)

ALMEDALEN2016: Nu kommer samtycke i sexualbrottslagstiftningen (7 juli 2016)

ALMEDALEN2016: Nya vittnesmål om våld och hot på asylboenden (7 juli 2016)

ALMEDALEN2016: Amnesty avslöjar Telias inblandning i människorättskränkningar i Vitryssland (7 juli 2016)

ALMEDALEN2016: Yttrandefriheten hotas – också i Sverige 6 juli 2016)

artiklar | 2016-07-08
Av: Rebecka Bohlin