Ett uppväckt lejon

Den ekonomiska tillväxten har gjort Kina till en stormakt. Kommunistpartiet behåller dock sitt maktmonopol och i Jojje Olssons bok ” Det nya Kina” berättas om nationalism och patriotism i utrikespolitiken och fortsatt repression mot kritiska röster.

böcker | 2016-12-13
Av: Christoffer Dahlin
Även publicerad i AmnestyPress #4/2016
Jojje Olsson, som skrivit ”Det nya Kina” får inte återvända till Kina.

Jojje Olsson, som skrivit ”Det nya Kina” får inte återvända till Kina. Foto: Jian Kang

Bok: Det nya Kina. Den repressiva stormakten
Författare: Jojje Olsson
Förlag: Historiska Media

I år är det 50 år sedan Kulturrevolutionen inleddes i Kina. Unga rödgardister, pådrivna av Mao Zedong, drog fram genom landet och försökte med våld utplåna allt småborgerligt tänkande och leverne. Sedan dess har mycket hänt. Ekonomiska liberaliseringar har förändrat Kina och miljontals människor har lyfts ur fattigdom. Men vid sidan av de ekonomiska framgångarna hopar sig problemen.

I Det nya Kina – den repressiva stormakten belyser Jojje Olsson den kinesiska regimens olika utmaningar. Olsson är journalist med många års erfarenhet av att bevaka Kina och i boken skildrar han aktuella ämnen som den utbredda korruptionen, den omfattande miljöförstöringen och förtrycket i Xinjiang.

Mycket i boken handlar om styrelseskicket. Även om Kinas ekonomi moderniserats gäller inte detsamma för det politiska systemet. Kommunistpartiets maktmonopol är alltjämt intakt och Olsson visar vad det innebär. Den kinesiska staten lägger enorma resurser på att kontrollera medierna och kulturinstitutionerna används systematiskt för att öka befolkningens stöd för en ”socialism med kinesiska förtecken”.

Det nya Kina skildras av Jojje Olsson

Det nya Kina skildras av Jojje Olsson Foto: Historiska Media

En inte ovanlig föreställning, är att införandet av marknadsekonomi leder till en övergång till demokrati. Jojje Olsson visar att det knappast gäller Kina. Med Xi Jinping som president går utvecklingen snarare i motsatt riktning. Nationalism och patriotism frodas och Kina bedriver en allt mer aktiv utrikespolitik. ”Lejonet har vaknat”, sade Xi Jinping, vid ett besök i Frankrike, men intygade att det är ett ”fredligt, civiliserat och trevligt lejon”.

”Det nya Kina” ger en bred bild av vad som pågår i landet och Jojje Olsson förklarar pedagogiskt vilka problem regimen står inför och hur detta påverkar omvärlden. Men att bevaka Kina har sitt pris. Han nekas numera inresevisum i Kina. Ett ”trevligt lejon”? Kanske mest bara ett lejon ändå.

Christoffer Dahlin

Läs mer av Jojje Olsson
Var finns stödet för fängslade Gui Minhai? (Expressen 17 oktober 2016)

Nekas visum för att åka tillbaka till Peking (Expressen 11 september 2016)

Jojje Olsson har också en hemsida med aktuell information om Kina.

Mer om Kina från Amnesty Press
På flykt undan Kina (nummer 1/2016)

ÅRSMÖTET I UMEÅ: Den mörka utvecklingen i Ryssland och Kina (8 maj 2015)

böcker | 2016-12-13
Av: Christoffer Dahlin
Även publicerad i AmnestyPress #4/2016