Polsk kvinna vann abortfall i Strasbourg

Europadomstolen för mänskliga rättigheter ger polskan Alicja Tysiac 25 000 euro i skadestånd för att hon vägrades rätten till abort, rapporterar BBC. Alicja Tysiac har haft dålig syn sedan barndomen och när hon blev gravid för tredje gången blev hon väldigt rädd för att hon skulle bli blind och ville därför göra abort. Trots att flera läkare ansåg att ett tredje barn skulle utgöra en stor risk för att bli blind vägrades hon abort.

I det katolska Polen är abort med undantag för våldtäkt, fosterskador eller om moderns hälsa eller barnets hälsa allvarligt hotas. Alicja Tysiac tvingades att fullfölja graviditeten och efter förlossningen fick hon blödningar i näthinnorna, hon ser nu så dåligt att hon klassas som invalid, rapporterar The Warsaw Voice. Hon vände sig till en åklagare i Warszawa som dock inte ville ta upp hennes fall. Då gjorde hon en anmälan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter med anklagelsen att Polen hade kränkt hennes rättighet att fatta beslut angående sitt privatliv.

Gårdagens beslut om beviljande av skadestånd var historiskt då det var första gången som Europadomstolen fastställde att regeringar har en skyldighet att etablera effektiva mekanismer för att försäkra att kvinnor får rätt att göra abort i länder där det är lagligt. Europadomstolen beslutade på tisdagen att trebarnsmammans mänskliga rättigheter har blivit kränkta. Därför fick hon ett skadestånd på 25 000 euro plus 14 000 euro för att täcka sina advokatkostnader. Skadeståndet ska betalas av den polska regeringen.

Detta fall är mycket viktigt då det under de senaste veckorna har förekommit växande krav bland högerextrema LPR- ledamöter i regeringen om att ändra den polska konstitutionen till att förbjuda alla aborter med argumentet att ”rätten till liv börjar vid befruktningen”.

Abortlagen i sin nuvarande form är den mest restriktiva i Europa. Tisdagens dom är viktig då den har synliggjort polska kvinnors svårigheter att få göra abort, även om de har goda skäl. Polska kvinnorättsorganisationer uppskattar att det utförs endast cirka 200 lagliga aborter per år i landet. Många kvinnor blir därför tvungna att åka utomlands för att göra abort medan andra gör olagliga aborter vilket kan vara väldigt farligt på grund av bristfällig vård.

Polens regeringskoalition planerar nu också att förbjuda alla former av pornografi. Marian Pilka från Partiet för lag och rättvisa (PiS) ligger bakom förslaget. Marian Pilka ansera att pornografi skadar mänsklig värdighet och objektifierar människor. Han vill att innehav och försäljning av pornografi ska leda till fängelse, rapporterar The Warsaw Voice.

Förbudet ska gälla all media, inklusive internet. En person ertappad med en pornografisk tidning ska kunna dömas till upp till ett års fängelse. Dagens lagar straffar enbart dem som säljer pornografi till minderåriga under 16 år. Vad som ska klassas som pornografi ska bestämmas i parlamentskommitén. Förslaget väntas komma upp till omröstning i sejmen, Polens parlament, inom två veckor.


BBC