Samkönat sex lagligt i Botswana

Den 29 november 2021 beslöt de fem domarna i Botswanas appellationsdomstol enhälligt att avkriminaliseringen av samkönat sex står fast.

artiklar | 2022-02-27
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2022

Flagga Botswana

Samkönat sex lagligt i Botswana

Den 11 juni 2019 beslöt en domstol i Botswana att samkönat sex inte längre skulle vara ett brott. Förbudet hade införts i dåvarande Bechuanaland under den brittiska kolonialtiden och innebar att samkönat sex kunde straffas med upp till sju års fängelse. Regeringen i Botswana överklagade dock domstolens beslut då den ansåg att endast parlamentet, inte domstolar, kan fatta beslut om en avkriminalisering av samkönat sex.

Den 29 november 2021 beslöt de fem domarna i Botswanas appellationsdomstol enhälligt att avkriminaliseringen står fast och att homosexuellas rättigheter skyddas av landets konstitution och att kriminalisering av samkönat sex strider mot konstitutionen.

LEGABIBO, Botswanas ledande hbtqi-organisation, välkomnade beslutet och dess ledare Thato K Moruti sade i ett uttalande att ”äntligen har staten inget att säga till om när det gäller vad samtyckande vuxna gör med sitt privatliv”.

Domslutet i Botswana ökar förhoppningarna om avkriminalisering i fler länder i södra Afrika. I Namibia har regeringen utlovat lagändringar och i Mauritius ska frågan tas upp i domstol.

Ulf B Andersson

artiklar | 2022-02-27
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2022