ÅRSMÖTET I MALMÖ: Lidande kvinnor skuldbeläggs i El Salvador

Under årsmöteshelgen i Malmö 2014 bjöd svenska sektionen in June Holmes från sekretariatet i London för att hålla föredrag kring kvinnorättssituationen i El Salvador. Det är ett land där totalt abortförbud och omfattande våld mot kvinnor vållar allvarliga människorättskränkningar.

reportage | 2014-05-12
Av: Daniel Gyllenpistol
June Holmes på årsmötet i Malmö.

June Holmes på årsmötet i Malmö. Foto: Annie Beckman

Med start i mars bedriver Amnesty International kampanjen ”Min kropp – Mina rättigheter”. Ett världsomspännande initiativ med syfte att uppmärksamma sexuella och reproduktiva rättigheter.

Under 2014 och 2015 gör organisationen en mängd punktinsatser för att bland annat åskådliggöra könsbaserat våld och diskriminering mot kvinnor och hbt-personer. Den oroande kvinnorättssituationen i El Salvador kommer att lyftas fram som ett exempel.

June Holmes ingår i det internationella sekretariatets centralamerikanska team och har under de två senaste åren undersökt situationen för kvinnor i El Salvador.
– Jag kände stark vämjelse när jag besökte El Salvador, inleder June Holmes. Det sexuella våldet mot kvinnor är så utbrett att det är svårt att greppa.

Vissa beskriver situationen i El Salvador som ett ”kulturellt hat mot kvinnor”, där det vitt spridda våldet mot kvinnor betraktas som en ickefråga, utvecklar hon:
– Vi hörde bland annat talas om en kvinna som misshandlats under många år av sin man. Vid ett tillfälle så allvarligt att hon fick missfall på grund av våldet. När hon sökte hjälp hänvisades både hon och hennes man att genomgå äktenskapsrådgivning.
Att maken skulle utredas för något eventuellt brott var inte ens uppe för diskussion, fyller June Holmes i.

Våldet mot kvinnor har istället blivit en del av vardagen i El Salvador. June Holmes berättar att det stora antalet enskilda övergrepp ibland till och med försvårade hennes researcharbete.
– Det blev lätt att blanda ihop de separata fallen. Jag minns en händelse där en kvinna fått halsen avskuren i en liten by på landsbygden. När jag tog upp detta med en lokal kvinnogrupp frågade de mig vilket av fallen jag syftade på. Två kvinnor hade nämligen fått halsarna avskurna där den senaste tiden.

Utöver det omedelbara fysiska och psykiska våld som kvinnor utsätts för i El Salvador, urskiljer Amnesty International landets hårda antiabortlagar som särskilt problematiska för den kvinnliga befolkningen.
– Grundsynen kring abort är starkt präglad av en religiös argumentering om moral, förklarar June Holmes.

I El Salvador likställs fostrets rätt till liv med kvinnans, utvecklar hon. Det spelar ingen som helst roll om graviditeten är oönskad eller om kvinnans liv är i fara. Ej heller om det ofödda barnet är en följd av våldtäkt eller incest. El Salvador tillhör den handfull länder i världen där abortförbudet är absolut.
– Sydamerika har blivit ett centrum för strikta antiabortlagar. I de flesta av de här länderna leder dock inte lagarna till att man aktivt förföljer kvinnor, men i El Salvador gör man tyvärr det. Till och med läkare som hjälper kvinnor att utföra abort riskerar straffpåföljd, förklarar June Holmes. De anses medskyldiga till mord och kan, förutom att de förlorar sin läkarlegitimation, dömas till uppemot tolv års fängelse.

– Läkarna sitter i en väldigt obekväm sits. De är enormt rädda för påföljderna, samtidigt som många känner att läkaretiken förpliktigar dem att agera för kvinnor vars liv är i fara. Dessutom har de tystnadsplikt, på samma gång som de är skyldiga att rapportera varje misstänkt fall av abort för att inte själva bli åtalade.
Men värst är det för kvinnorna.
– Abort betraktas som ännu värre än mord. Det ses som mord på en anhörig. En kvinna som gör abort kan dömas till uppemot 50 års fängelse.

Kvinnor demonstrerar utanför högsta domstolen i San Salvador 30 april 2013 med krav på att ”Beatriz” ,en ung kvinna skulle få göra abort då hennes liv var i fara och fostret inte skulle kunna överleva. 170 000 vädjanden skickades tack vare Amnestys aktion och den 3 juni fick Beatriz göra abort.

Kvinnor demonstrerar utanför högsta domstolen i San Salvador 30 april 2013 med krav på att ”Beatriz” ,en ung kvinna skulle få göra abort då hennes liv var i fara och fostret inte skulle kunna överleva. 170 000 vädjanden skickades tack vare Amnestys aktion och den 3 juni fick Beatriz göra abort. Foto: Amnesty International

Jakten på kvinnor som utfört abort leder även till att kvinnor som får missfall under havandeskapet misstänkliggörs. Speciellt om missfallet sker sent under graviditeten.
– De får all bevisbörda på sig och måste verkligen kämpa för att ”rentvå” sig, säger June Holmes. Speciellt utsatta är de unga flickor som blivit gravida till följd av sexuella övergrepp.

– Flickor mellan tio och nitton år är den grupp som utsätts för flest övergrepp i El Salvador. Graviditeter är en väldigt vanligt konsekvens. Situationen för dem är oerhört svår. Vi har hört talas om våldtagna flickor som hellre äter insektsgift för att ta livet av sig, än genomgår abort. De skuldbeläggs och matas med mängder av moraliska påbud, förklarar June Holmes.
– Flickor och kvinnor får höra att deras modersinstinkt borde vara vägledande för beslutet att föda. Om hennes eget liv är i fara, får hon höra att hon borde känna sig ärad över möjligheten att offra sig själv för sitt barn.

June Holmes berättar att trots allt lidande hon bevittnat i El Salvador, ändå hyser goda förhoppningar om att situationen kommer förbättras för landets kvinnliga befolkning. Under 2012 trädde bland annat nya kvinnorättslagar i kraft i El Salvador, i syfte att stävja det direkta våldet.

– Vi ser detta som ett positivt tecken, men landet har fortfarande en lång väg att gå. Frågan kring abort är alltjämt starkt moraliserad, även om vi tycker oss se små förändringar även där. Människor börjar, om än väldigt försiktigt, ta ställning mot de fall där kvinnor far illa på grund av abortförbudet.

Det är dock viktigt att förstå att landet befinner sig i ett efterkrigstillstånd, påpekar June Holmes. Landet är mitt uppe i en läkeprocess som började efter inbördeskrigets slut 1992. Konfliktens starka minnesbilder har gjort människor avtrubbade inför det våld och lidande som fortfarande pågår runt dem.
– Men El Salvadors regering lyssnar verkligen på det internationella samfundet. Detta är en bro Amnesty kan använda för att påverka politikerna i landet, säger hon.
När det gäller att skapa förändring i den allmänna opinionen söker Amnesty International vägledning från landets egen befolkning, förklarar June Holmes.

– Vi hjälper människor att sprida deras berättelser och erfarenheter och hoppas på så sätt få igång en förändringsprocess. Vi försöker även på olika sätt intressera männen att ta ställning mot våldet, vilket inte är helt enkelt i ett land präglat av machokultur.

Med de orden avslutar June Holmes och tackar den engagerade årsmötespubliken. En publik bestående av fem män och ett fyrtiotal kvinnor.

Daniel Gyllenpistol

Läs mer
Fallet Beatriz våren 2013

Amnesty Press på årsmötet

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Stående ovationer för en av Burmas frigivna fångar (13 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Livlig debatt när Amnesty fattade beslut i sexarbetarfrågan (12 maj)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Ett steg bakåt för att kunna ta två steg framåt (12 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Lidande kvinnor skuldbeläggs i El Salvador (12 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Sofia Halth omvald till ordförande (11 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Den heta frågan om sexarbete och Amnesty (11 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Högt i tak på påverkanstorget (10 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Heta debatter och manifestation för rätten till asyl (10 maj 2014 )

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Svenska Amnestysektionen firar 50 år (9 maj 2014)

reportage | 2014-05-12
Av: Daniel Gyllenpistol