Stor majoritet för rätten till abort

Sverige | 2006-05-27

Vid årsmötet i Göteborg togs ett första steg mot att Amnesty i framtiden ska arbeta för alla kvinnors rätt till abort.

Vid det internationella rådsmötet, ICM, i Mexiko i augusti 2005 (se AP nummer 3/2005) beslöts att ett ordförandeforum i sommar ska besluta om Amnestys internationella styrelse ska ges möjlighet att låta Amnesty agera inom några begränsade områden när det gäller abort.

Spänningen var stor när årsmötesdeltagarna
skulle ge "vägledning" åt styrelsen i abortfrågan.
Foto: Agnes Franzén

Det gäller:
1a) att ingen ska straffas för att ha genomgått, spridit information om eller utfört en abort
1b) att alla kvinnor ska ha tillgång till laglig och säker abort när graviditeten är resultatet av ett sexuellt övergrepp, våldtäkt eller incest samt när en fortsatt graviditet skulle äventyra kvinnas liv
1c) att alla kvinnor ska ha tillgång till hälso-/sjukvård för behandling av komplikationer som har uppstått efter en abort, även om aborten var olaglig.
Årsmötet i Göteborg skulle ge »vägledning till beslut för styrelsen« så att sektionens ordförande Christine Pamp vid ordförandeforumet ska kunna föra fram sektionens åsikt.

Det blev en lång och utdragen röstningsprocess där spänningen i plenisalen var stor. Resultatet blev att förslag 1a fick bifall med 145 röster mot 49, förslag 1b med 101 mot 94 röster och 1c med 148 röster mot 46. Alla alternativen i förslag 1 ställdes sedan mot avslag och vann då bifall med 108 röster mot 92.

Men styrelsen ville också veta bevekelsegrunderna bakom medlemmarnas ställningstagande. Det gick ju att rösta nej för att man inte vill att Amnesty överhuvudtaget ska arbeta med abortfrågan. Och man kunde rösta nej för att man inte vill ha ett begränsat perspektiv, utan i stället vill att Amnesty fullt ut ska arbeta för kvinnors rätt till abort.

I en andra voteringsomgång stod det klart att förespråkarna för rätten till abort var i en överväldigande majoritet på mötet. 23 röstade för fortsatt diskussion och fem ville att Amnesty ska stanna vid alternativ 1. Men 169 personer vill i stället att Amnesty »ska anta en policy avseende abort som baseras på uppfattningen att kvinnans rätt till fysisk och psykisk integritet innefattar en rätt att avsluta sin graviditet och att abort därför skall vara laglig, säker och tillgänglig för alla kvinnor«.

Text: Ulf B Andersson

Sverige | 2006-05-27