Premiär 2007: Amnestyakademin

Sverige | 2006-12-13

2007 får Amnestys utbildning en ny form, då Amnestyakademin startar. Utbildning av aktiva medlemmar har länge varit en styrka inom organisationen men nu blir utbildningsverksamheten bredare.
– Nu vänder vi oss till hela medlemskåren, och även till nya målgrupper i samhället, säger Agneta Söder, som är utbildningsansvarig.

Agneta Söder är utbildningsansvarig på Amnestys sekretariat i Stockholm.

Amnestyakademin är ett samarbete mellan Amnesty och studieförbundet Sensus. Samarbetet innebär att man nu får tillgång till ändamålsenliga lokaler för utbildning, samt hjälp med administration och fortbildning av kursledarna. Kurserna kommer till en början att hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö, men planer finns på vidare geografisk spridning. Tanken är att börja i liten skala under 2007, för att sedan succesivt utöka verksamheten.

Idén till Amnestyakademin är hämtad från Österrike, där Amnesty bedrivit utbildning på liknande sätt i ungefär tre år. Det har fungerat bra där, berättar Agneta Söder. Andra sektioner har också uttryckt intresse för att starta något liknande, men bara Sverige har kommit så här långt.
– I många sektioner arbetar Amnesty främst med att få utbildningsväsendet att ta in mänskliga rättigheter på schemat och i läroplanerna, säger Agneta Söder. I Sverige har vi ju kommit lite längre, här finns mänskliga rättigheter redan med i skolans alla grunddokument, fortsätter hon.

Men även i Sverige är kunskapen om mänskliga rättigheter ibland låg, och genom Amnestyakademin vänder man sig nu till nya målgrupper. Vissa kurser, till exempel om dödsstraffet, flyktingfrågor och kvinnors rättigheter, kommer att vara öppna för icke-medlemmar.
– Vi hoppas på positiva bieffekter: att vi lockar fler medlemmar och att det är fler som blir aktiva. Och förstås att fler får kunskap om mänskliga rättigheter och om Amnestys arbete, säger Agneta Söder.

Idén med Amnestyakademin är inte att erbjuda långa utbildningar om mänskliga rättigheter, utan att ha just kortare kurser som ska väcka intresse och ge inspiration. Amnestyakademin innebär dock inte att de traditionella utbildningarna försvinner: kampanjutbildningen, till exempel, kommer att fortsätta som tidigare. Grundkursen kommer dock att förändras: den inlemmas i Amnestyakademin och blir öppen för personer utanför Amnesty.

Den nya utbildningsformen innebär även en viss fördyring för deltagarna, särskilt just grundkursen kommer att kosta lite mer än tidigare. Men lokala aktivister ska inte heller i fortsättningen betala ur egen ficka, utan det är i första hand gruppen eller distriktet som ska stå för utbildningskostnaden.
– Distrikten kan tänka lite strategiskt när det gäller utbildning, säger hon. De kan skicka iväg en eller två personer på kurs och sedan kan dessa i sin tur vidareutbilda hemma på orten.

Agneta Söder berättar att reaktionerna på den förändrade utbildningen har varit övervägande positiva, trots att man nu får betala lite mer för kurserna.
– Amnestyakademin innebär att utbildningen kvalitetssäkras på ett helt annat sätt än tidigare, tycker Agneta Söder. Kursledarna ska till exempel nu bli arvoderade, vilket betyder att man kan ställa större krav på dem.

Sedan ett par år tillbaka finns ett nätverk av utbildare inom Amnesty. I slutet av oktober hölls en träff med nästan 30 kursledare för att diskutera den nya utbildningen.
– Mottagandet bland kursledarna har varit positivt, berättar Agneta Söder. Det finns jättemånga som är intresserade av att bli kursledare, både nya och sådana som har varit med förut.

Text och bild: Jenny Sjöö Saers

Sverige | 2006-12-13