Apatiska flyktingbarn får inte stanna - hård kritik mot svensk flyktingpolitik

reportage | 2005-02-25

På ett seminarium i Stockholm om apatiska flyktingbarn riktades hård kritik mot Migrationsverket och svensk flyktingpolitik. Tidigare samma dag beslutade riksdagen att rösta mot det förslag som skulle gett apatiska flyktingbarn i Sverige uppehållstillstånd.

Den bestörtning och hjälplöshet som många känner inför detta dilemma blev uppenbart då åhörarna under seminariet fick tillfälle att öppet diskutera de asylsökande barnens situation.
- Det är omänskligt att de inte får stanna, sa Andreas Tunström, psykolog vid Barn- och Ungdomspsykiatrins flyktingenhet i Stockholms län och satte därmed ord på vad många känner.

Andreas Tunström deltog i
seminariet om apatiska flyktingbarn

Varför såg vi inte det här fenomenet för fem eller tio år sedan? Finns det enbart i Sverige? var frågor som Andreas Tunström inledningsvis ställde.
- Varför är det just asylsökande barn som hamnar i detta tillstånd, frågade sig Tunström. Många barn i Sverige far illa, men de blir inte apatiska.

Seminariet som hölls den 17 februari anordnades av Föreningen för Utvecklingsfrågor i samarbete med Ingen människa är Illegal och Asylkommittén i Stockholm. Det dagsaktuella ämnet intresserade många. Flera av åhörarna hade egen erfarenhet av apatiska flyktingbarn och berättade om den hjälplöshet de känner inför situationen. Det visade sig vara svårt att diskutera detta ämne utan att samtidigt ventilera starka känslor av uppgivenhet och bestörtning över situationen. Många åhörare ville också framföra sina egna synpunkter och upplevelser i frågan vilket fick till följd att få direkta frågor ställdes till den kompetenta och engagerade panelen bestående av Andreas Tunström, psykolog, Anna Enochsson, jurist och Anita Dorazio, Asylkommittén i Stockholm.

Riksdagen beslutade tidigare samma dag som seminariet hölls att inte stödja det förslag från flera partier i socialförsäkringsutskottet som skulle gett apatiska flyktingbarn och deras familjer i Sverige uppehållstillstånd. Både från panel och från åhörare riktades kritik mot Migrationsverket och svensk flyktingpolitik.
- Riv sönder konventionen om barns rättigheter och sluta hyckla, ni följer den ändå inte, sa en upprörd Anita Dorazio.
Hon riktade skarp kritik mot svensk flyktingpolitik och menade att frågan om apatiska flyktingbarn i allra högsta grad är en politisk fråga.

  • Gränsområdet mellan politik och psykologi är svårt att arbeta i, sade Andreas Tunström och informerade om att det idag inte finns någon exakt siffra på hur många flyktingbarn som idag är apatiska. Han befarar dock att antalet är stort.

  • Det är väldigt skakande att se dessa sjuka barn och man blir oerhört berörd, vilket också kan förklara det stora engagemang som finns, sa Tunström.

Anna Enochsson, Andreas Tunström och moderator Stefan de Vylder

Många flyktingar bär med sig traumatiska upplevelser från hemlandet. Barn som i väntan på besked om avvisning eller uppehållstillstånd blir apatiska verkar vara ett fenomen som hittills enbart sker i Sverige. Från Norge har ett fåtal fall rapporterats men det har visat sig att dessa barn tidigare befunnit sig och varit asylsökande i Sverige. Varken panelen eller någon av åhörarna kunde dock förklara varför fenomenet enbart verkar finnas i Sverige.

Barnen får kontaktstörningar, de tappar allt intresse för vad som händer runt omkring dem och till slut också lusten att leva. Barnens tillstånd är medicinskt mycket svårbehandlat. Antydningar om att flyktingbarn låtsas vara sjuka avfärdades. Panelens gemensamma ståndpunkt var att det är omöjligt att simulera ett apatiskt tillstånd under veckor och månader.

  • Det finns inte ord för att på ett rättvist sätt beskriva dessa barns situation, sade Anna Enochsson under seminariet.
    Hon är juridiskt ombud för asylsökanden och berättade om några fall som hon arbetat med. I många fall är de apatiska barnens bakgrund och erfarenheter liknande, trots det blir besluten om asyl olika.
  • Jag kan inte förstå varför utlänningsnämnden kan komma fram till olika beslut vad gäller apatiska flytingbarn, sa en upprörd Enochsson. Det är skrämmande.

Anna Enochsson menar att Sverige kränker konventionen som säger att ingen ska utsättas för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling. Hon har som juridiskt ombud vid flera tillfällen överklagat svenska myndigheters beslut till Europadomstolen. Och hon har gjort det med framgång. Europadomstolen har prövat flera fall med apatiska flyktingbarn och föreslagit svenska myndigheter att stoppa avvisningar.

Långt ifrån alla de frågor som inledningsvis ställdes av Andreas Tunström kunde besvaras under seminariet. Men det var ett bra tillfälle att belysa situationen och för åhörarna att ventilera, lära mer och få bekräftelse på sin bestörtning för den pressade situation som många asylsökande barn befinner sig i.

Text och bild: Lina Landell
Praktikant Amnesty Press och media

reportage | 2005-02-25