8 mars: Myanmars kvinnor behöver stöd i sin fortsatta kamp

Den 8 mars infaller internationella kvinnodagen för andra gången efter militärens brutala kupp i Myanmar den 1 februari 2021. Kvinnorna i landet har under hela perioden fortsatt sin kamp för rättvisa och fred – både på gatorna och i det privata. Det skriver May Sabe Phyu, ordförande för den myanmariska paraplyorganisationen Gender Equality Network, i denna kommentar för nyhetsbyrån IPS.

artiklar | 2022-03-08
Av: May Sabe Phyu
På den Internationella kvinnodagen 8 mars 2021 hängdes kläder som används av kvinnor upp som en protest mot militärkuppen.

På den Internationella kvinnodagen 8 mars 2021 hängdes kläder som används av kvinnor upp som en protest mot militärkuppen. Foto: Khin Su Kyi/IPS

I samband med kuppen i februari 2021 använde sig militären av dödligt övervåld och godtyckliga gripanden. Tillsammans med pandemin har kuppen utlöst en rad komplexa nödlägen i landet.

Och medan världen till en början följde utvecklingen med fasa försvann Myanmar sedan snabbt bland de internationella rubrikerna, och i det allmänna medvetandet och försvann också bland de mest prioriterade politiska frågorna.

Landets befolkning har samtidigt hela tiden fortsatt sin kamp. Ända sedan kuppen genomfördes har människor uttryckt sin opposition mot maktövertagandet och valt att ansluta sig till den civila motståndsrörelsen.

Myanmar har varit drabbat av inhemska konflikter i 70 års tid, men nu har omfattningen förändrats. Över hela landet har nya strider brutit ut då lokala styrkor valt att försvara sitt folk.

Samtidigt har gamla konflikter förstärkts på grund av militärens tillslag mot demokratirörelsen. Både civila och humanitär personal utsätts för ett omfattande våld. Juntan har begått övergrepp som av FN:s generalförsamling har klassats som brott mot mänskligheten.

I samband med årets kvinnodag kommer landets aktivister att kampanja både mot diskrimineringen och diktaturen. Det krävs mycket för att hålla landets kvinnor borta från gatorna, men samtidigt gör de växande farorna att många väljer att göra sina röster hörda med hjälp av andra metoder.

Vid sidan av vissa offentliga protester kommer kvinnor att bedriva kampanjer via sociala medier och digitala plattformar. Under militärstyret innebär alla former av motstånd risker, men vi kommer inte att låta oss tystas.

May Sabe Phyu.

May Sabe Phyu. Foto: Aye Thada Hla/IPS

Kvinnor löper extra stor risk att drabbas både av våld och andra repressalier. Många riskerar att drabbas av könsrelaterat våld och det finns få hjälpinsatser för kvinnor som akut behöver fly. Vårt mål är att skapa en särskild fond för de kvinnor som snabbt måste lämna sitt lokalsamhälle.

Många organisationer har dessutom svårt med finansieringen eftersom Myanmars centralbank har kontroll över de utländska medel som skickas till landet.

Men trots alla hinder och hot fortsätter många sin kamp och lyckas hitta de resurser som behövs för att arbetet ska kunna fortgå.

Trots att omvärlden fördömt militären för dess agerande mot den egna befolkningen har vi sett få konkreta åtgärder som lett till några förbättringar. Vår känsla är att det internationella samfundet är överbelastat och därför passivt. Samtidigt är behovet av internationell solidaritet och påtryckningar större än någonsin.

Vi uppmanar världens ledare att lyssna på gräsrötterna och med hjälp av nya och kreativa metoder stötta de kvinnliga människorättsorganisationerna.

USA har de resurser som krävs för att stötta Myanmars befolkning och för att ställa de som begår människorättsbrott till svars.

En föreslagen lagstiftning, The Burma Act, skulle innebära att USA skulle förmedla större resurser till Myanmars civilsamhälle och att man skulle utöka sina påtryckningar mot militären. Den skulle även slå fast att alla politiska fångar i Myanmar måste släppas omgående. Lagen ligger helt i linje med de krav som Myanmars befolkning ställer – och aktivister uppmanar nu USA:s kongress att omgående anta denna lag.

Samtidigt måste även FN och hela det internationella samfundet göra allt som står i deras makt för att stötta den kvinnoledda rörelsen för fred och demokrati i Myanmar.

Landets aktivister, med kvinnor i den främsta linjen, fortsätter sina protester mot juntan. Det internationella samfundet måste sluta upp bakom deras modiga kamp för demokrati, mänskliga rättigheter och fred.

May Sabe Phyu
IPS

Fotnot: May Sabe Phyu är ordförande för Gender Equality Network och är grundare av organisationer som kämpar för fred och kvinnors rättigheter i delstaten Kachin.

Läs mer om Myanmar från Amnesty Press

Energibolag lämnar Myanmar (17 februari 2022)

Så kan generalerna i Myanmar åtalas internationellt (27 januari 2022)

Myanmar i juntans grepp (26 januari 2022)

MRDAGARNA 2021: Facebook stäms av rohingyer (9 december 2021)

”FN:s generalsekreterare borde åka till Myanmar” (5 maj 2021)

Myanmar: ”Gripna journalister måste släppas fria” (23 mars 2021)

Demonstranter i Myanmar vädjar om internationellt stöd (3 mars 2021)

Övergreppen fortsätter i Myanmar (24 februari 2021)

Rohingyabarn i läger drömmer om att få gå i skolan (31 augusti 2020)

Covid-19: Oro för spridning av virus i överfulla läger för rohingyer från Myanmar (20 april 2020)

Myanmar: Internationella domstolen kräver skydd för rohingyer (6 mars 2020)

Aung San Suu Kyi reser till Haag (10 december 2019)

Militären i Myanmar anklagas (19 juni 2019)

Myanmar: Unesco-pris för Rakhine-bevakning (19 juni 2019)

FOLKMORDSKONVENTIONEN 70 ÅR: FN-rapport anklagar generaler i Myanmar för folkmord (7 december 2018)

Omöjligt för rohingyer att återvända till Myanmar enligt FN-experter (29 oktober 2018)

”Vi kan inte vänta” – krav på snabba åtgärder mot Myanmar (5 september 2018)

Rohingyakrisen fortsätter – trots internationellt stöd (26 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Det är det värsta jag har sett” (6 juli 2018)

Den etniska rensningen av rohingyer fortsätter i Burma (19 mars 2018)

Kachinstaten, Burma: Jenny Hedström forskar om kvinnors roll i väpnade konflikter (6 mars 2018 – även i nummer 1/2018)

Fredspristagare kräver att Burmas ledare åtalas (5 mars 2018)

Lägren i Bangladesh: Hårdnande konkurrens för långvariga rohingya-flyktingar (22 december 2017)

Amnesty anklagar: “Rohingyerna utsätts för apartheid, Rakhine-staten är en brottsplats” (28 november 2017)

Amnestyrapport: ”Apartheid i Rakhine” (21 november 2017)

Burma: Rohingya-krisen väcker rädsla hos muslimer i Mandalay (29 oktober 2017)

Religiösa spänningar sprider sig i Burma (28 oktober 2017)

Burmesiska flyktingkvinnor vittnar om hemska övergrepp (13 oktober 2017)

Aung San Suu Kyis sista chans (27 september 2017)

På flykt undan terrorn i Burma (9 september 2017)

Fortsatta fängslanden och trakasserier mot journalister i Burma (26 juli 2017)

FN ska utreda övergrepp mot rohingyas – Indien och Kina tar avstånd (31 mars 2017)

Burma: FN oroas över upptrappat våld mot folkgruppen rohingya (10 februari 2017)

Burma: Tusentals rohingya-flyktingar fast vid gränsen mot Bangladesh (7 december 2016)

Nu är studentledaren Phyoe Phyoe Aung fri: ”Fantastiskt att känna stödet” (30 november 2016 – också i nummer 4/2016)

Burma: 69 studenter och aktivister fria efter att åtal lagts ned (8 april 2016)

Vart går Burma? – ”Det ni hör är bara toppen av isberget” (nummer 2/2015)

BURMA: ”Rohingyas utsätts för ett långsamt folkmord” (22 februari 2015)

Bertil Lintners bok ger nya insikter om Burma (8 september 2014)

ALMEDALEN: Är Burma verkligen på väg mot fred och demokrati? (1 juli 2014)

”Vi kan förlåta men inte glömma” (30 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Stående ovationer för en av Burmas frigivna fångar (13 maj 2014)

Tomás Ojea Quintana: ”Militärens tid är förbi i Burma” (4 maj 2014)

Aung Sung Suu Kyi - från fängslad frihetssymbol till kampanjpolitiker (18 april 2014)

Burmas väg mot demokrati (5 mars 2014)

MR-DAGARNA: ”Rohingyafolket hotas av utplåning” (16 november 2013)

Nu vågar hbtq-personer komma ut i Burma (10 oktober 2013)

Rohingya - det förföljda folket ingen vill kännas vid (8 maj 2013)

Arakan – Burmas nya krishärd (nummer 5/2012)

De bortglömda flyktingarna från Burma (9 juni 2010) Skakande filmdokument från Burma hösten 2007 (13 mars 2009)

Tvångsarbete i Burmas armé (28 december 2007)

Amnesty kräver vapenembargo (15 november 2007)

Burma får inte bli bortglömt igen (15 november 2007)

Volontär i diktaturen (11 oktober 2007)

En tyst timme för Burma (8 oktober 2007)

Manifestation för Burmas folk (28 september 2007)

I Burma fortsätter slavarbetet (4 mars 2004)

artiklar | 2022-03-08
Av: May Sabe Phyu