Sorglig läsning

böcker | 2012-12-25
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #5/2012

»I det tysta. Resor på Europas abortmarknad«
Anna Dahlqvist
Atlas

Den 30 oktober avkunnade Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg domen i fallet flickan ”P” och mamman ”S” mot Polen. Domstolen slog fast att den polska staten hade kränkt den 14-åriga flickans rättigheter då hon nekades en legal abort efter en våldtäkt och tvångsplacerats på ett ungdomshem då hennes mamma anklagades för att pressa sin dotter till att göra abort. Flickans rätt till medicinsk sekretess kränktes också i och med att uppgifter om hennes identitet och detaljer om hennes situation läckte ut och publicerades på internet. Till sist fick flickan i hemlighet göra abort på ett sjukhus 50 mil från sin hemstad Lublin.

Polen har sedan 1993 en strikt abortlag efter att under årtionden haft en liberal lagstiftning som i mitten av 1960-talet gjorde att svenska kvinnor åkte till Polen för att göra abort. En kvinna som blir gravid efter våldtäkt har dock fortfarande rätt till abort liksom om kvinnans liv är i fara. Oavsett lagstiftning blir dock kvinnor oönskat gravida och det blir också en klassfråga hur aborten ska utföras.

Anna Dahlqvists bok I det tysta är en skakande läsning. Hon berättar om de tre katolska EU-länder; Irland, Malta och Polen som har lagar som tvingar kvinnor till andra lösningar än att uppsöka närmaste sjukhus för ett säkert ingrepp. De berättelser som Dahlqvist presenterar ger en sorglig bild av ”ett kvinnoflöde över Europas gränser”. Det handlar om dyra resor som ibland görs i största hemlighet, som den maltesiska kvinna som flyger till London ”för att shoppa”, inte för att göra abort.

Dahlqvist redogör därtill för den kamp som förs inom EU och Europarådet när det gäller abortfrågan som dock ligger inom nationell lagstiftning. Det är viktigt att komma ihåg att Portugal och Spanien trots allt de senaste åren har liberaliserat sina abortlagar. Frågan blir ändå brännbar på EU-nivå som när Maltas utrikesminister Tonio Borg, motståndare till skilsmässor, abort och homosexuellas rättigheter, i november utsågs till EU:s kommissionär för hälso-frågor.
Anna Dahlqvists bok är oerhört viktig då den ger röst åt de kvinnor som drabbas av obsoleta lagar.

Ulf B Andersson

böcker | 2012-12-25
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #5/2012