Colombia farligaste landet i världen för fackligt aktiva

reportage | 2011-06-10

Den 10 juni överlämnade Internationella fackliga samorganisationen, IFS, den årliga rapporten över kränkningar av fackliga rättigheter till ILO, FN:s trepartsorgan för arbetsmarknadsfrågor, i Genève.
I rapporten beskrivs 90 fall under förra året då fackligt aktiva dödades. Omkring 2 500 fackligt aktiva greps medan 5 000 personer avskedades. Colombia var återigen det farligaste landet i världen med 49 fackligt aktiva som mördades under 2010. I Nordafrika och Mellanöstern växer dock optimismen över fackets möjligheter att spela en ny roll i samhället.

När rapporten över kränkningar av fackliga rättigheter presenterades i Stockholm den 8 juni var det en dyster påminnelse om att fackliga rättigheter i stora delar av världen inte är någon självklarhet. Detta trots att fackliga rättigheter är en del av mänskliga rättigheter och att FN-organet ILO ska övervaka respekten.
- För oss i Norden handlar fackligt arbete om att få bra kollektivavtal och arbeta för högre löner. I andra delar av världen kan det handla om liv och död, sade Eva Nordmark, ordförande för TCO.

I Sydkorea finns en stark fackföreningsrörelse som dock möts
med hårdhänta metoder av polisen.

I en rad länder, däribland Burma, Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Kina, Laos, Syrien, Vietnam och Nordkorea saknas fria fackföreningar helt. I andra länder, som Colombia och Guatemala finns en livaktig fackföreningsrörelse men riskerna är stora för de aktiva. Under år 2010 mördades 49 fackligt aktiva i Colombia och tio personer i Guatemala.

Och morden fortsätter. I slutet av maj mördades ytterligare två lärare i Colombia; Carlos Julio Gómez Freddy och Antonio Cuadrado Núñez. Båda sköts till döds av okända gärningsmän.

Sharan Burrow, generalsekreterare i Internationella fackliga samorganisationen, IFS, som har 305 anslutna medlemsorganisationer med 175 miljoner medlemmar, krävde att myndigheterna vidtar åtgärder för att stoppa våldet mot fackföreningsrörelsen liksom den straffrihet som råder i Colombia.
Även i Guatemala fortsätter morden på fackligt aktiva. Den 26 maj mördades
Idar Joel Hernández Godoy, kassör i bananarbetarfacket SITRABI, som är anslutet till centralorganisationen CUSG, anslutet till IFS.

I Iran slår myndigheterna tillbaka mot försöken att organisera sig och den 10 juni presenterade Amnesty tillsammans med IFS och en rad fackliga yrkesinternationaler en årslång kampanj för fackliga rättigheter i Iran.

I länder som Swaziland och Djibouti har fackföreningar under många år utsatts för hård repression.
- Men även i länder som USA inskränks de fackliga rättigheterna, påpekade Ulla Lindqvist, vice ordförande i LO. Där är det republikaner som går i spetsen för ett hårdare klimat. Vi kan också se samma tendenser i Europa.

Lise Bergh, generalsekreterare i svenska Amnesty berättade att Amnesty i maj haft en kampanj för att påverka myndigheterna i Turkiet att respektera fackliga rättigheter.

I Egypten bildas nu nya fackföreningar. Foto: ITUC/Natacha David.

Trots den dystra bild som ges i rapporten finns det dock en ny facklig optimism efter revolutionsvåren i Mellanöstern och Nordafrika. Mustapha Tlili, chef för IFS regionalkontor i Jordaniens huvudstad Amman, gästade Stockholm vid presentationen av rapporten och beskrev fackets nya roll och möjligheter:
- I Tunisien spelade UGTT en viktig roll i protesterna som tvingade bort presidenten. I Egypten bildas nu nya fria fackföreningar vid sidan av de officiella fackföreningar som fanns under Hosni Mubaraks regim och som var en del av statsapparaten.

Mustapha Tlili menade att nu när val ska hållas i länder där auktoritära regimer har störtats så kommer politiska partier att försöka bilda fackföreningar som ett sätt att värva röster.
- Fackföreningar vars syfte är att vinna röster åt partier är dock inga riktiga fackföreningar, betonade Mustapha Tlili.
I Bahrain har fackföreningsfederationen GFBTU drabbats hårt av förtrycket sedan kungaregimen med hjälp av Saudiarabien och gulfstaterna i mars slog ned proteströrelsen.
- Jag är dock optimist, sade Mustapha Tlili. Jag tror inte att regimen i Bahrain kan fortsätta sin hårda linje.

Text: Ulf B Andersson

Läs mer om IFS rapport

Amnesty fackliga gruppen

Guatemala urged to investigate trade unionist’s killing (Amnesty 27 maj)

Amnesty Press

Iran:
Bussarbetarfackets ledare Mansour Ossanlu frigiven efter fyra år i fängelse (6 juni)

Bahrain: Landet på väg mot totalitär diktatur - facket på väg att krossas (20 april)

Swaziland: 1 000 personer marscherar trots gripanden av demokratiaktivister (7 september 2009)

reportage | 2011-06-10