ÅRSMÖTE2016: Nu kommer Amnestys policy om sexarbetares rättigheter

Frågan om sexarbete fortsatte att engagera svenska Amnestymedlemmar under årsmötet. – Vi säger ingenting om att prostitution måste öka eller minska. Vi pratar om människor här och nu, som förvägras sina rättigheter för att de säljer sex, sade Katarina Bergehed från sekretariatet vid ett informationsseminarium.

reportage | 2016-05-27
Av: Fanny Hedenmo
Tora Törnquist (till höger) var mycket kritisk mot processen kring beslutet om policyn för att skydda personer som säljer sex.

Tora Törnquist (till höger) var mycket kritisk mot processen kring beslutet om policyn för att skydda personer som säljer sex. Foto: Annie Beckman

Trots den brännande frågan var det två lugna och stadiga Amnestyrepresentanter som intog den stora scenen på Gullbrannagården under årsmötet.

Både Tora Törnquist, ordförande för styrelsen, och Katarina Bergehed, kvinnorättsexpert, har mött sin beskärda del av kritik och mediestorm. Detta sedan policyn ”Staters skyldigheter att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna för personer som säljer sex” röstades igenom på ICM, Amnestys internationella årsmöte, i augusti förra året.

Policyn, som ger förslag på hur livssituationen skulle kunna förbättras för människor som säljer sex, har varit omdebatterad sedan 2014. Då läckte det första utkastet från tjänstemän på det internationella sekretariatet ut till den brittiska tidningen Daily Mail. I bland annat Sverige väckte det en storm av kritik mot Amnesty.

Efter en lång och livlig debatt inom Amnstyrörelsen har den internationella styrelsen nu antagit en reviderad version som offentliggjordes den 26 maj. Den svenska sektionen debatterade frågan på årsmötet 2014. Då beslutades om den svenska sektionens hållning vilket gjorde att Sverige aktivt arbetade

för en alternativ policy vid rådsmötet i Dublin. Den linjen förlorade dock efter en omröstning och Sverige förklarade då att sektionen inte skulle arbeta för policyn, ett agerande som är mycket ovanligt inom Amnestyrörelsen som normalt fattar beslut i enighet.

– Många sektioner är faktiskt väldigt glada över den här policyn och ser den som ett verktyg att hantera grova människorättskränkningar, sade Tora Törnquist.

Den svenska sektionen kommer inte att arbeta aktivt mot policyn, slogs det nu fast.

– Vi har redan lagt otroligt mycket energi på den här frågan, sade hon och lyckades nästan dölja en suck. Vi tycker inte likadant som internationella styrelsen och vi kommer inte att arbeta med policyn. Mer än så kan vi inte göra nu.

Policyn står på tre "ben": diskriminering, avkriminalisering, och principen om egenmakt och delaktighet. Det andra benet, där det bland annat står att Amnesty ska arbeta för att sexköp avkriminaliseras världen över, är det som har skapat störst debatt inom rörelsen. Den svenska sektionen lobbade hårt för att ändra just den delen under ICM. Men de lyckades inte hela vägen. Ändå, poängterade Katarina Bergehed, tycker svenska sektionen att stora delar av även det avsnittet är bra.

– Enligt utredningar som ligger till grund för policyn händer det att lagstiftning kring sexköp ”spiller över” på personer som säljer sex, som då straffas indirekt. Kopplerilagen kan till exempel medföra att två personer som säljer sex från samma lägenhet kan dömas för bordellverksamhet och hamna i hemlöshet medan köparen kommer undan med böter, sade hon.

Det är ett resonemang som går in i policyns tredje ben, som tar sikte på rättighetsbärarna, alltså de som säljer sex, fortsatte Katarina Bergehed:

– Varje åtgärd som stater tar för att förbättra situationen för marginaliserade grupper måste fokusera på att stärka individernas egenmakt, inte äventyra deras säkerhet och eller kriminalisera kontexten som de lever i. Här har de som själva säljer sex den bästa lösningen. Men deras röster tystas och censureras.

– Amnesty kräver delaktighet. Vi har jobbat med rätten till delaktighet i en massa andra sammanhang och att man ska få vara med när beslut som rör ens liv och säkerhet fattas. Det gäller även i den här policyn, slog Katarina Bergehed fast.

 Katarina Bergehed (till vänster) pekade på att lagar mot sexköp kan medföra att personer som säljer sex indirekt straffas.

Katarina Bergehed (till vänster) pekade på att lagar mot sexköp kan medföra att personer som säljer sex indirekt straffas. Foto: Annie Beckman

När seminariet öppnade upp för frågor från årsmötesdeltagarna märktes det att debatten om sexarbetares rättigheter redan har stötts och blötts bland sektionens medlemmar. De allra flesta som räckte upp handen riktade beröm till styrelsen, som de menade hade arbetat imponerande hårt för att policyn skulle skrivas om under ICM.

Ett par kritiska frågor ställdes dock till podiet, bland annat av Kristina Lindquist från valberedningen.

– Jag får känslan av att Amnesty här ägnar sig åt någonting som kan liknas vid ”nyttomaximering”, att hitta det bästa alternativet för de flesta. Men egentligen vet jag inte om jag tycker att den ligger i linje med vårt arbete för universella mänskliga rättigheter, sa hon, och syftade på avsnittet i den ursprungliga policyn från 2014, som hänvisar till begreppet ”harm reduction”:

This policy is also based on principles of harm reduction: on balance, the available evidence indicates that the criminalisation of sex work is more likely than not to reinforce discrimination against those who engage in these activities […]”.

– Principen om ”harm reduction” har inte fått lika stort utrymme i den nuvarande policyn som i det första utkastet, av just den anledningen, svarade Tora Törnquist.

En annan medlem ifrågasatte hur det första utkastet till policyn ens kom till. En viktig fråga som belyser att Amnesty måste arbeta mer på hur de ska hantera kontroversiella ämnen, menade Tora Törnquist.

– Den internationella beslutsprocessen har varit undermålig, och det första förslaget som kom från IS var så dåligt skrivet att många blev chockade. Det saknade förankring i rörelsen och grundades inte på någon bra konsultation. Svenska sektionen ska arbeta för att vi aldrig ska behöva se en så här dålig process igen, avslutade hon.

Fanny Hedenmo
[email protected]

Läs mer om den nya policyn

Uttalande angående Amnesty Internationals policy för att skydda mänskliga rättigheter för dem som säljer sex (Svenska Amnesty 26 maj 2016)

Amnesty International publishes policy and research on protection of sex workers’ rights (Amnesty International 26 maj)

Policyn i sin helhet (pdf på engelska- Amnesty International 26 maj)

Sammanfattning av Amnesty Internationals policy om staters ansvar för att respektera, skydda och uppfylla mänskliga rättigheter för dem som säljer sex (svenska sektionen 26 maj 2016)

Amnesty Internationals policy i 10 punkter (svenska sektionen 26 maj 2016) 

Out of the Shadows: Fighting for the Rights of Sex Workers (Amnesty International 26 maj 2016)

Strength in Numbers: Sex Worker Collectives in India (Amnesty International 27 maj 2016)

"I feel scared all the time." A Jamaican sex worker tells her story (Amnesty International 27 maj 2016)

"We are not criminals; We are people" A Ugandan sex worker tells her story (Amnesty International 26 maj 2016)

Norway: The human cost of ‘crushing’ the market: Criminalization of sex work in Norway (Amnesty International 26 maj 2016)

Argentina: "What I'm doing is not a crime"(Amnesty International 26 maj 2016)

China: Harmfully isolated: Criminalizing sex work in Hong Kong (Amnesty International 26 maj 2016)

Papua New Guinea: Outlawed and abused: Criminalizing sex work in Papua New Guinea (Amnesty International 26 maj 2016)

Amnesty Press på årsmötet i Halmstad

ÅRSMÖTE2016: Debattglädje i Halmstad (17 maj 2016)

ÅRSMÖTE2016: Jimmy Sserwadda flydde från förtrycket i Uganda (17 maj 2016)

ÅRSMÖTE 2016: ”Jag är ett av Argentinas försvunna barn” (17 maj 2016)

ÅRSMÖTE 2016: I sommar satsar Amnesty på Pridefestivaler (16 maj 2016)

ÅRSMÖTE 2016: ”Rädslan håller Nigeria i ett järngrepp” (15 maj 2016)

ÅRSMÖTE 2016: ”Asylrätten är i fara” (14 maj 2016)

ÅRSMÖTE 2016: Sexarbetarpolicyn gjorde att Amnesty tappade 2 000 medlemmar (13 maj 2016)

reportage | 2016-05-27
Av: Fanny Hedenmo