ÅRSMÖTE2016: Sexarbetarpolicyn gjorde att Amnesty tappade 2 000 medlemmar

Medan solen sken över Kattegatt samlades svenska sektionen av Amnesty International på fredagen till årsmöte på Gullbrannagården söder om Halmstad. Under helgen ska beslut fattas om Amnestys ”långsiktiga riktning” fram till år 2027 och ta ställning till närmare 20 motioner.

reportage | 2016-05-13
Av: Ulf B Andersson
Deltagarna i årsmötet ska besluta om "långsiktig riktning" för svenska Amnesty år 2027.

Deltagarna i årsmötet ska besluta om "långsiktig riktning" för svenska Amnesty år 2027. Foto: Annie Beckman

Årsmötet i Halland har lockat fler deltagare än förra året. 156 röstberättigade medlemmar har anmält sig, jämfört med 134 som kom till Umeå förra året. I Malmö år 2014 kom 226 röstberättigade medan endast 120 personer anmälde sig till Sunne i Värmland år 2013.

Numera kan Amnestymedlemmar delta i årsmöten på distans vilket ger möjlighet att rösta vid valen till förtroendeposter. 14 personer har hittills utnyttjat den möjligheten i år. Amnestys svenska sektion tillämpar direktdemokrati där alla medlemmar har möjlighet att delta och rösta på årsmöten. Med tanke på att Amnesty har cirka 100 000 medlemmar är det ändå bara en bråkdel som utnyttjar möjligheten att påverka och i år finns en motion om att Amnesty ska införa representativ demokrati. Frågan har avhandlats flera gånger tidigare men har då inte fått gehör.

Förra årets kontrovers kring en Amnestypolicy för ”Staters skyldigheter att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna för personer som säljer sex” kastar sin skugga även över årsmötet i Halland. Flera motioner kräver att svenska sektionen ska arbeta för att upphäva beslutet som togs av Amnestys internationella rådsmöte i Dublin i augusti 2015. Amnestys svenska styrelse anser dock att detta är utsiktslöst och föreslår avslag på motionerna. Själva beslutet om policyn i sexarbetarfrågan innebar att Internationella styrelsen fick i uppdrag att utforma en policy som väntas komma senare under våren.

156 medlemmar i Amnesty har anmält sig till årsmötet i Halmstad.

156 medlemmar i Amnesty har anmält sig till årsmötet i Halmstad. Foto: Annie Beckman

– Vi beräknar att svenska Amnesty förlorade cirka 2 000 medlemmar i samband med frågan om sexarbetarpolicyn, sade generalsekreterare Anna Lindenfors i sin rapport till årsmötet. Ni medlemmar har spelat en viktig roll i att ta diskussioner kring detta.

Hon pekade på att det finns allvarliga hot mot mänskliga rättigheter i en tid då stater och regeringar aktivt motarbetar internationella konventioner och antalet verkställda dödsdomar ökar.

– Samtidigt kan vi notera framgångar då Surinam, republiken Kongo, Fiji och Madagaskar avskaffade dödsstraffet, sade Anna Lindenfors. Under kampanjen ”Skriv för frihet” samlades 115 000 namn in i Sverige.

Bland framgångarna fanns också att antalet ungdomsgrupper ökade med fem till 50 medan antalet Amnestygrupper totalt sett fortsätter att minska och uppgår till 182, jämfört med 192 grupper år 2014. Amnestygrupper har varit det traditionella organisationsformen inom Amnesty. Trots medlemstappet har svenska Amnesty haft ett rekordår i intäkter, då organisationen fick ett arv på drygt 48 miljoner kronor.

 Tora Törnquist öppnade på fredagen Amnestys årsmöte.

Tora Törnquist öppnade på fredagen Amnestys årsmöte. Foto: Annie Beckman

I sitt invigningstal berättade Tora Törnquist, som föreslås bli omvald till ordförande, att hon i veckan hade läste en artikel om Maria Teresa Rivera som avtjänar ett 40-årigt fängelsestraff sedan hon fick ett missfall och anklagades för barnamord enligt El Salvadors abortlagar.

– Men jag läste också om att aktivisten och konstnären Atena Farghadan, som dömdes till 12 års fängelse, nu frigetts efter några månader i iranskt fängelse. Det var ett resultat av det arbete Amnesty och andra mänskliga rättighetsorganisationer har gjort. Vad vi gör har en betydelse och nu vill jag förklara årsmötet för öppnat.

Ulf B Andersson

Läs mer

Beslutet som skakade Amnesty (Amnesty Press 2 oktober 2015)

Amnesty Press på årsmötet i Halmstad

ÅRSMÖTE2016: Nu kommer Amnestys policy om sexarbetares rättigheter (27 maj 2016)

ÅRSMÖTE2016: Debattglädje i Halmstad (17 maj 2016)

ÅRSMÖTE2016: Jimmy Sserwadda flydde från förtrycket i Uganda (17 maj 2016)

ÅRSMÖTE2016: ”Jag är ett av Argentinas försvunna barn” (17 maj 2016)

ÅRSMÖTE2016: I sommar satsar Amnesty på Pridefestivaler (16 maj 2016)

ÅRSMÖTE2016: ”Rädslan håller Nigeria i ett järngrepp” (15 maj 2016)

ÅRSMÖTE2016: ”Asylrätten är i fara” (14 maj 2016)

reportage | 2016-05-13
Av: Ulf B Andersson