Återblick på andra världskrigets tid i Iran

I ”Sorgehögtid” blickar Simin Daneshvar tillbaka på staden Shiraz under andra världskriget. Det handlar om både vardagsliv och storpolitik under en dramatisk tid i Irans historia. Hennes bok, utgiven 1969, kommer nu för första gången på svenska.

böcker | 2023-01-20
Av: Sanna Blomgren
Även publicerad i AmnestyPress #1/2023
Simin Daneshvar (1921-2012) var pionjär bland kvinnliga iranska författare. Sin första novellsamling publicerade hon 1948 och romanen ”Sorgehögtid” kom 1969. 1979 sparkades hon från universitetet i samband med den islamiska kulturrevolutionen.

Simin Daneshvar (1921-2012) var pionjär bland kvinnliga iranska författare. Sin första novellsamling publicerade hon 1948 och romanen ”Sorgehögtid” kom 1969. 1979 sparkades hon från universitetet i samband med den islamiska kulturrevolutionen. Foto: Kojaro/Wikimedia

Bok: Sorgehögtid
Författare: Simin Daneshvar
Förlag: Ordfront
Översättning: Johanna Jellback och Said Moghadam

Simin Daneshvars bok Sorgehögtid kom ut år 1969 och är sedan dess en av de mest lästa böckerna i Iran. Det var också den första boken på persiska skriven av en kvinna som gavs ut i Iran. Nu har den för första gången översatts till svenska.

Sorgehögtid utspelar sig i staden Shiraz i sydvästra Iran under andra världskriget. Här möter vi bokens huvudperson Zari, som i förhållande till det komplexa politiska sammanhang hon befinner sig i, lever ett ganska vanligt liv tillsammans med sin man Yusof och deras tre barn. 

Berättelsen följer Zari i hennes vardagsbestyr som bland annat innefattar att ta hand om, och oroa sig för, barnen och upprätthålla relationer med familj och släktingar. Under bokens gång påverkas dock Zari allt mer av det politiska läget och ställs inför situationer som hon aldrig tidigare behövt förhålla sig till. Därför kryper den politiska kontexten allt närmare läsaren och blir synligare ju längre in i berättelsen man kommer. Samtidigt är perspektivet hela tiden Zaris vilket gör att sysslorna i hemmet och annat som förknippas med den traditionella kvinnorollen är ständigt närvarande. På så vis gör Daneshvar plats för alla de mjuka värden som har betydelse även, eller kanske särskilt, när de yttre omständigheterna hårdnar. 

"Sorgehögtid" är en av de mest lästa böckerna i Iran.

"Sorgehögtid" är en av de mest lästa böckerna i Iran. Foto: Ordfront

Trots att Zaris liv till en början ter sig ganska vardagligt är hon omgiven av ett myller av personer och det tar en stund att förstå hur de relaterar till såväl varandra som till de olika grupperingar som fanns i Iran under andra världskriget. Här ryms både olika nationaliteter, politiska inriktningar och samhällsklasser.

Som tur är ger bokens förord en bra överblick över vad som hände i Iran under andra världskriget och ger läsaren en förståelse för det samhälle som Zari och hennes familj lever i. I slutet av boken finns också en lista över berättelsens nyckelpersoner och denna är till stor hjälp för att påminna sig om vem som är vem under läsningens gång. Likaså återfinns en lista med ordförklaringar längst bak i boken som ger den oinvigde en chans att lära sig mer om den iranska kulturen vad gäller bland annat matlagning, klädesplagg och mytologi. Därför erbjuder romanen inte enbart en spännande berättelse utan också en möjlighet att lära sig mer om Iran och dess historia. 

Sanna Blomgren
[email protected]

böcker | 2023-01-20
Av: Sanna Blomgren
Även publicerad i AmnestyPress #1/2023