När franska arbetare gick från vänster till höger

En självbiografi, en analys av franska Front Nationals framgångar, en historiebeskrivning av vänsterrörelsen eller en bok om klass? Ja, det är svårt att sätta fingret på sociologen Didier Eribons bok ”Tillbaka till Reims”. Men oavsett hur man väljer att läsa den är boken ett utmärkt exempel på hur sociologisk teori kan användas för att förstå både individen och samhället. Trots att den har tio år på nacken känns den högaktuell.

böcker | 2018-09-26
Av: Sanna Blomgren
Didier Eribons banbrytande essä hyllades av Le Monde, Libération, L’Express och andra tidningar när den gavs ut i Frankrike år 2009. Den har gjort stort intryck på debatten om  Front Nationals framgångar inom arbetarklassen och har nu kommit på svenska.

Didier Eribons banbrytande essä hyllades av Le Monde, Libération, L’Express och andra tidningar när den gavs ut i Frankrike år 2009. Den har gjort stort intryck på debatten om Front Nationals framgångar inom arbetarklassen och har nu kommit på svenska. Foto: Patrice Normand/Opale/Leemage

Bok: Tillbaka till Reims
Författare: Didier Eribon
Översättning: Johan Wollin
Förlag: Verbal

”Tillbaka till Reims” tar avstamp i hur sociologen Didier Eribon formats av sin uppväxt i Reims, en arbetarklassförort till Paris. Han beskriver med hjälp av Pierre Bourdieus begrepp habitus hur han, trots att han försökt, aldrig kunnat göra sig fri från sin bakgrund. Han inser att han ”innerst inne [upplever] arbetarvärldens sanna verklighet som frånstötande” eftersom han så länge strävat efter att få tillhöra en annan social klass och försökt tränga undan det faktum att hans föräldrar tillhör arbetarklassen. Samtidigt beskriver han hur han själv vurmar för klasskampen och arbetarrörelsen.

Och det är just när han poängterar denna paradox som boken blir riktigt intressant. Eribon visar på hur problematiskt det är att skriva böcker om arbetarklassen när man lämnat den bakom sig. Han menar att skrivandet i själva verket blir ett sätt att manifestera sin klassresa och därmed också befästa arbetarklassens sociala lågstatus.

Ur berättelsen om sin uppväxt fångar Eribon sedan upp vissa delar som han utvecklar och resonerar vidare kring. Som hur det kommer sig att stora delar av den franska arbetarklassen, som tidigare röstade åt vänster, idag väljer att lägga sin röst på högerextrema Front National.

Tillbaka till Reims.

Tillbaka till Reims. Foto: Verbal förlag

Eribon beskriver bland annat hur det låtit, och låter, hemma runt köksbordet i Reims och hur de samtalen förhållit sig till den politiska diskursen både på 1970-talet och idag. Mycket i hans resonemang känns igen, men det jag gillar särskilt med Eribon är att han aldrig riktigt ger några svar. Istället låter han läsaren följa med i sina tankebanor, utan att skriva någon på näsan.

I många stycken är Eribons bok teoritung och för den som inte känner till varken Bourdieu eller Foucault kan jag tänka mig att det är klurigt att hänga med. Men jag gillar hur Eribon låter individerna ta plats i sina beskrivningar av samhället vilket också gör boken något lättare att ta till sig.

Sanna Blomgren

Fotnot: Pierre Bourdieu (1930-2002) var fransk sociolog, kulturantropolog och medieteoretiker. Ett tiotal av hans böcker finns på svenska.
Michel Foucault (1926-1984) var fransk filosof och idéhistoriker, som också var aktiv i fransk vänsterrörelse där han ofta intog en kritisk hållning. Bland de verk som finns på svenska märks (Sexualitetens historia I-III, som gavs ut på Gidlund i översättning av Britta Gröndahl 1980-1987).

böcker | 2018-09-26
Av: Sanna Blomgren