Amnestys sista rådsmöte

Den 11-15 augusti samlades Amnesty International för sista gången till ICM, internationellt rådsmöte. Nu blir det ett stående Global Assembly (GA) som ska fatta de gemensamma besluten.

artiklar | 2017-10-20
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #3/2017
Tora Törnquist, svenska Amnestys ordförande.

Tora Törnquist, svenska Amnestys ordförande. Foto: Annie Beckman

Delegationer från Amnesty Internationals närmare 60 sektioner och sex strukturer samlades i augusti i Italiens huvudstad Rom för att välja ny internationell styrelse och ta ställning till förslag om både nya arbetsområden och preciseringar i den interna styrningen av organisationen. Det viktigaste beslutet var att den styrmodell Amnesty hittills har haft nu avskaffas.

Vartannat år har delegationer från sektioner och strukturer samlats för att fatta gemensamma beslut. Antal röster har baserats på antalet medlemmar i respektive land. Totalt har Amnesty drygt 1,6 miljoner medlemmar.

Amnestysektionen i Sverige med sina 98 645 medlemmar och Nederländerna med 250 521 medlemmar har till exempel haft sex röstberättigade delegater på ICM.

Hongkong med 275 medlemmar och Ungern med 540 medlemmar har haft två röster. Efter utredningar i flera år, som har inneburit livliga diskussioner inom Amnestyrörelsen, fattades på ICM beslut om en ny styrmodell.

Amnesty kommer att ha ett Global Assembly, GA, som blir en stående struktur där årliga möten ska hållas. GA kan också vid behov ha digitala möten för att fatta beslut. Representationen vid GA kommer bli enligt samma modell som FN tillämpar. Där har Nauru med 13 000 invånare lika stort inflytande som Folkrepubliken Kina med nästan 1,4 miljarder invånare.

– Många, framförallt mindre, amnestysektioner har ju ansett att det är mer rättvist med ett system ”en sektion-en röst”, förklarar Tora Törnquist. Vi hade lagt fram ett förslag där antal röster fortfarande skulle baseras på hur många individer man representerar men det fick inte tillräckligt stöd.

SISTA ICM. Den svenska delegationen under en paus i förhandlingarna: Anders Hällbom, styrelseledamot, Anna Lindenfors, generalsekreterae, Peter Kvist, avdelningschef, Tora Törnquist, ordförande, Lars Gäfvert, styrelsen och Mårten Rosander, kassör.

SISTA ICM. Den svenska delegationen under en paus i förhandlingarna: Anders Hällbom, styrelseledamot, Anna Lindenfors, generalsekreterae, Peter Kvist, avdelningschef, Tora Törnquist, ordförande, Lars Gäfvert, styrelsen och Mårten Rosander, kassör. Foto: Privat

Den svenska delegationen lade därför ned sin röst vid ICM i frågan om rösträtten vid GA.

– Trots detta tycker jag att det är fantastiskt att vi efter flera år har lyckats fatta det här beslutet om omvälvande förändringar i interndemokratin, säger Tora Törnquist. Jag tror att det blir en effektivare och modernare organisation.

Även om varje land kommer ha en röst vid ga kommer delegationen vid de årliga fysiska mötena bestå av tre personer; ordförande, generalsekreterare och en tredje person. Mångfald i form av kön och ålder betonas. Det innebär att den tredje personen från Sverige nästa år bör bli en man.

En förberedande kommitté kommer att ges vidsträckt makt att bestämma vilka motioner som ska tas upp vid ga. Om ett land sedan är missnöjd med att en motion stoppas kan landet begära att ga röstar om den ska tillåtas. Nationella kontor, som finns i länder utan sektioner eller strukturer och leds av anställda, kommer inte ha rösträtt men däremot motionsrätt.

– Det är viktigt att anställda inte får för mycket makt, säger Tora Törnquist. Nu kan det ju ändå tänkas att ett kontor lägger en motion baserad på vad medlemmar och aktivister i det landet tycker. Från svenska delegationen är vi dock nöjda med att vi i de nya stadgarna har fått in en skrivning om att makten inom Amnesty utgår från de individer som utgör rörelsen.

År 2007 antog Amnesty efter uppslitande diskussioner en abortpolicy som kräver avkriminalisering av abort och som ett minimum kräver att tillgång till abort säkerställs för varje kvinna som blivit gravid till följd av våldtäkt eller incest, eller då graviditeten utgör en fara för kvinnans liv eller riskerar att allvarligt skada hennes hälsa, eller då fostret ej är livsdugligt.

Tio år senare har ICM efter förslag från Sverige och en rad andra sektioner gett internationella styrelsen uppdrag att utforma en ny policy.

– Det här kändes väldigt skönt, säger Tora Törnquist. Jag tror att den nya policyn kommer att bli att vi förespråkar att personer själva ska ha rätt att välja abort.

Bland övriga frågor som behandlades på ICM var frågan om en narkotikapolicy där styrelsen utifrån en tidigare utredning från Internationella sekretariatet ska utforma policyn som sedan ska ut på konsultation.

Tror du att detta kommer landa i att Amnesty förespråkar avkriminalisering av till exempel narkotikainnehav för eget bruk ? Riskerar det att bli en ny strid som policyn om sexarbetares rättigheter?

– Jag hoppas inte det men det återstår att se. Det här är en svår fråga, svarar Tora Törnquist. Var ska gränsdragningen gå? Vi har ju varit kritiska mot den tidigare utredningen där det handlade en del om individens frihet gentemot staten.

Bland andra frågor som togs upp på ICM och som Amnesty nu ska utreda eller arbeta med finns militära ockupationer, demokratiska val och klimatförändringarnas påverkan på mänskliga rättigheter.

Ulf B Andersson

Läs mer från Amnesty Press

ÅRSMÖTE2017: Amnesty i förändring – men hur ska rörelsen styras ? (10 maj 2017)

ÅRSMÖTE2017: Narkotikapolicy ska diskuteras på Amnestys internationella rådsmöte (7 maj 2017)

Beslutet som skakade Amnesty (2 oktober 2015)

ICM 2013: »Vi fick gehör för vår oro« ( 27 september 2013)

Amnesty i Sverige : Är krisen i Amnesty över? (2 mars 2013)

Het fråga vid årsmötet: Icke-medlemmars framtida roll (27 april 2009)

Amnesty inför stora förändringar (25 april 2009)

Ett steg tillbaka i abortfrågan (5 juni 2007)

Abortbeslut skjuts på framtiden (5 september 2005)

Abort – en fråga för Amnesty? (10 juni 2005)

Ja eller nej till väpnade interventioner? - kontroversiell fråga inom Amnesty (7 maj 2005)

Hanna Roberts invald i Amnestys styrelse (28 september 2003)

Amnestys nya vägar (4 maj 2002)

En vecka som kommer att förändra Amnesty (17 oktober 2001)

artiklar | 2017-10-20
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #3/2017