Global vapenexport med höga kostnader - fallet Sri Lanka granskas i ny rapport

reportage | 2011-03-14

Världssamfundet sviker sina egna principer och riktlinjer när de exporterar vapen till länder i konflikt. Det sägs i en rapport från Sri Lanka-kommittén och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Flera EU-länder exporterade vapen till Sri Lanka trots att landet gjort sig känt för en blodig konflikt och upprepade brott mot mänskliga rättigheter.

Det var Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Föreningen för utvecklingsfrågor och Amnesty som den 10 mars presenterade rapporten Arms trade with Sri Lanka – Global business, local costs, en fallstudie av global vapenhandel.

Christoffer Sjöholm, generalsekreterare för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, konstaterade att när man diskuterar kriget i Sri Lanka är det inte alltid vapenhandelsfrågan som lyfts fram och därför har man tagit fram rapporten. Man diskuterar konsekvenser, orsaker och vad man kan göra, men sällan lyfter man fram att stater tjänar stora pengar på vapenhandel.
– Även en relativt liten vapenhandel får stora konsekvenser för lokalbefolkningen, sade Christoffer Sjöholm.

Det 26 år långa inbördeskriget i Sri Lanka beskrivs som en av de blodigaste konflikterna som utspelat sig under senare år. Konflikten bottnade i att tamilerna i norra och östra delen av landet sedan självständigheten 1948 upplevt att de diskriminerats både i lagar och kulturellt i den lankesiska staten, där majoriteten är singaleser. Det ledde till att en separatistisk gerillarörelse, LTTE, de tamilska befrielsetigrarna, bildades och 1983 inleddes ett uppror. Under många år kontrollerade LTTE stora delar av norra och östra Sri Lanka och en de facto-stat upprättades. 2009 besegrades LTTE av den lankesiska armén i en offensiv där civilbefolkningen utsattes för övergrepp från bägge sidor.

Kriget i Sri Lanka fick endast begränsad uppmärksamhet i omvärlden trots att antalet döda år 2008 var högre än i Afghanistan. Totalt beräknas 84 000 människor ha dödats under kriget men siffror från kriget är mycket osäkra då utomstående hjälporganisationer och journalister hade mycket begränsad möjlighet att besöka stridsområden. Hundratusentals människor blev genom kriget flyktingar.

Bilder på Sri Lankas president är inte svåra att hitta. Foto: Andreas Boström.

Att frågan om Sri Lankas framtid är infekterad märktes inte minst efter att inbjudna Anna Åkerlund från Diakonia berättat om sin resa från södra Sri Lanka till norra delen av landet. En lankes i salen anklagade Anna Åkerlund för att inte förstå att landet måste enas som ett Sri Lanka i en gemensam tanke som regeringen arbetar för att göra. En annan lankes anklagade henne i sin tur för att vara sentimental och föra Sri Lankas regerings talan.

Enligt rapporten har Sri Lankas regering hyllat sig själv för att med hjälp av vapen ”bekämpat terrorismen”. Men för att nå segern bröt regeringen mot folkrätten och begick övergrepp mot mänskliga rättigheter – övergrepp som regeringen vägrar utreda. Enligt författarna kan en hållbar fred inte upprätthållas med militära insatser utan måste ske genom förhandlingar.

– Sri Lanka har en liten andel små vapen som gör stor skada. Det är svårare att stoppa små vapen. Stora vapen är lättare att hitta och oskadliggöra, sade Siemon Wezeman, en av fyra författare till rapporten.
Enligt Siemon Wezeman säger alla länder att de har en ansvarsfull vapenhandel men alla länder har också olika kriterier för vad ansvarsfull innebär. Kina säger att de är ansvarsfulla men är också tydliga med att de inte lägger sig i andra länders interna affärer. Japan säljer inte vapen till något annat land. En del länder säljer inte till länder i konflikt och andra länder säljer bara övrig militärutrustning till länder i konflikt, som övervakningsutrustning. När det nu skapas en diskussion om en global överenskommelse, Arms trade treaty (ATT), behövs ett ordentligt underlag.
– Den överenskommelsen kommer att vara lagligt bindande för stater. Det finns ett behov av information. De här diskussionerna behövs på både nationell nivå och global nivå, sade Siemon Wezeman.

Siemon Wezeman. Foto: Kaj Ranén.

Det finns i dag riktlinjer för hur vapenexport ska bedrivas, om än inte lagligt bindande. Till exempel ställer riktlinjerna upp att exporterande länder måste visa respekt för rådande regleringar, fördrag och FN:s sanktioner. Man måste se till landets interna situation och att mänskliga rättigheter respekteras i mottagarlandet för att fred ska kunna upprätthållas.

– Den hårda reglering som ändå finns om redovisningen av vapenexport gör att det går att utvärdera och följa handeln. Man kan se vad man har sålt och vad det har lett till. Problemet är att regelverket bygger på en kortsiktig syn på konflikt. Det har inte varit konsekvent, sade Linda Åkerström, en av författarna till rapporten, och konstaterar att det finns ett tydligt glapp mellan vad man gör och vad man säger i EU.
Hon ger ett exempel på att när parterna 2002 ingick vapenvila tyckte omvärlden då att det gick bra att exportera vapen till Sri Lanka – det pågick ju inga väpnade strider. Det gav båda parter chans att bygga upp vapenförråden och börja slåss snabbare.
– Hittills har man inte sett vapenexporten som en politisk handling och man tillskriver inte vapenexporten politisk makt. Storbritannien halverade skuldavskrivningen till Sri Lanka på grund av de brott mot mänskliga rättigheter som pågick där men de fortsatte med vapenexporten, sade Linda Åkerström.

Linda Åkerström och Jonas Lindberg i förgrunden, författare till rapporten: Foto: Kaj Ranén.

Författarna slår fast i rapporten att det måste finnas möjligheter att utkräva ansvar.
– Det behövs en gemensam förordning som är fri från kryphål, den måste inkludera gåvor och omfatta både stater och icke-stater. Förordningen måste också reglera all sorts militärutrustning, inte bara vapen, sade Linda Åkerström.

Text: Yvette Lindholm

Läs mer om Sri Lanka

Amnesty Press
”Världens största massfängslande” - skarp kritik mot att 8 000 tamiler sitter i läger (27 september 2010)

Regeringen rasar mot FN:s krav på oberoende undersökning om krigsförbrytelser : ”Avrättningsvideo är fejk” (9 januari 2010)

USA-rapport uppmärksammar möjliga krigsbrott i Sri Lanka (29 oktober 2009)


Sjukhus och civila attackeras – regeringen och rebellerna skyller på varandra (12 maj 2009)


Regeringen avvisar vapenvila (23 februari 2009)


Striderna mellan armén och tigrarna - ”ett andra Gaza” för de civila (28 januari 2009)

Webbreportage: Colombo i skuggan av kriget (19 mars 2008)

Amnesty

Tusentals hålls fängslade utan åtal eller rättegång (Onsdag 9 mars 2011)

Kräv att FN utreder människorättsbrott! (17 maj 2010)

Flyktingar tillåts lämna läger efter sex månader (24 november 2009)


Stoppa blodbadet! (12 maj 2009)

Civila fångade mellan de stridande parterna (4 februari 2009)

Läs mer om vapenexport

Amnesty Press

Svensk exportpolitik saknar respekt för mänskliga rättigheter (16 februari 2011)


Amnesty Press i Almedalen: Debatt i tre ronder om svensk vapenexport (8 juli 2010)

"Vapenexporten ett rent hyckleri” (17 juli 2007)


Den förbjudna vapenexporten (4 maj 2004)

Amnesty
Hemlig vapenexport göder konflikter (11 juni 2006)

reportage | 2011-03-14