Möt Anwar Ibrahim – oppositions­ledaren som åter hotas av fängelse

Den federala domstolen i Malaysia, landets högsta domstol, fastslog den 10 februari åtalet om homosexualitet mot oppositionsledaren Anwar Ibrahim och dömde honom till fem års fängelse. Domstolen gick därmed emot appellationsdomstolens tidigare beslut att ogilla åtalet och frikänna Anwar Ibrahim. Anklagelserna om homosexualitet har pågått sedan 2008. ”Anklagelserna om homosexualitet mot Anwar Ibrahim har alltid varit politiskt motiverade” sade Richard Bennett, chef för Amnesty Internationals Asienavdelning. I Amnesty Press nummer 2/2014 finns en lång intervju med Anwar Ibrahim, Malaysias viktigaste oppositionsledare, som nu åter hotas av att bli fängslad.

reportage | 2015-02-11
Av: Ivar Andersen
Även publicerad i AmnestyPress #2/2014
Anwar Ibrahim var tänkt att bli Malaysias ledare men föll i onåd 1998.

Anwar Ibrahim var tänkt att bli Malaysias ledare men föll i onåd 1998. Foto: Jonas Gratzer

Från Amnesty Press nummer 2/2014

Anwar Ibrahim är Malaysias viktigaste oppositionsledare. Tidigare var han dock etablissemangets politiska påläggskalv men hamnade i onåd 1998 när han gick till angrepp mot korruptionen inom det egna partiet. Sedan dess har han flera gånger dömts för påstådd homosexualitet i rättegångar som Amnesty International avfärdat som riggade. Den senaste domen kom i mars.

Anwar Ibrahim gör livet svårt för Amnesty Press fotograf. Han vill inte låta sig avbildas bakom sitt jättelika skrivbord på oppositionspartiet Parti Keadilan Rakyats huvudkontor strax utanför huvudstaden Kuala Lumpur.

– För borgerligt. Det skulle se ut som att vi är en del av den aristokrati som vi slåss mot, säger han.

Inte heller kan han tänka sig att sitta i kontorets soffa utan insisterar på att stå.
– Jag har suttit i fängelse för länge, jag gillar inte att lyda order, säger han.

Anwar har mycket riktigt tillbringat ett antal år i fängelse, åtalad för gärningar som många menar är illasinnade fabrikationer och dömd enligt lagar som kränker de mänskliga rättigheterna. Snart riskerar han att återigen spärras in. Den, som vill förstå varför, måste studera det moderna Malaysias politiska historia, där Anwar själv har spelat en helt central roll.

Anwar Ibrahim förvånade många när han 1982 tog steget från radikal studentledare till påläggskalv i det dominerande partiet United Malays National Organisation(UMNO), Förenade malajernas nationalorganisation. Det etniskt baserade partiet hade alltsedan självständigheten från Storbritannien 1957 varit den dominerande kraften inom Malaysias politik och företrädde kompromisslöst den egna folkgruppens intressen på bekostnad av de kinesiska och indiska minoriteterna.

Anwar Ibrahims parti fick en majoritet av rösterna i valet 2013.

Anwar Ibrahims parti fick en majoritet av rösterna i valet 2013. Foto: Jonas Gratzer

Anwar klättrade snabbt uppåt i partihierarkin och utsågs redan 1983 till kulturminister. År 1991 fick han den tunga posten som finansminister och ansågs förutbestämd att överta rollen som premiärminister efter partiledaren Mahatir bin Mohamed. Relationen mellan landsfadern och dennes kronprins försämrades dock drastiskt under 1990-talets senare hälft. Synen på statens roll i ekonomin var en vattendelare men kanske ännu viktigare synen på den korruption Anwar menade var djupt rotad i UMNO.

– 1997 hade jag infört en sträng antikorruptionslagstiftning baserad på den modell som fanns i Hong Kong. Det var samtidigt som vår dåvarande premiärminister försökte få regeringen att betala ut stora summor till sin son.

År 1998 började en skrift som pekade ut Anwar som homosexuell att cirkulera i partiet. Homosexuella handlingar mellan män är straffbelagda med upp till 20 års fängelse och spöstraff. Sedan det blev känt att polisen utifrån bokens påståenden inlett en förundersökning fråntogs Anwar den 2 september 1998 sin ministerpost. Några veckor senare greps han anklagad för korruption och ”sodomi” och dömdes sedermera till sex års fängelse anklagad för att ha försökt påverka polisutredningen mot honom. År 2000, under tiden i fängelset, fälldes han också för sodomi och dömdes till ytterligare nio års frihetsberövande.

– De förstod att de inte kunde korrumpera mig så de hittade på en anklagelse som de tänkte skulle uppröra de konservativa muslimska massorna. Och självklart använde de domstolarna, förklarar Anwar.

Anwar Ibrahim är den viktigaste oppositionsledaren i Malaysia.

Anwar Ibrahim är den viktigaste oppositionsledaren i Malaysia. Foto: Jonas Gratzer

Stödet från omvärlden var stort. Enligt Amnesty International blottlade domstolsprocesserna ”ett mönster av politisk manipulation av centrala statliga institutioner som polisen, åklagarämbetet och domstolsväsendet.” Och de ”konservativa muslimska massorna” tycktes heller inte ha fäst nämnvärd vikt vid anklagelserna. Vid valet förra året fick den koalition av oppositionspartier Anwar leder 51 procent av rösterna i parlamentsvalet men kunde på grund av Malaysias valkretssystem inte få majoritet.
– Vi fick det resultatet trots att all media är kontrollerad av regeringen och att vi helt saknar resurser. Om vi bara hade haft alternativ media eller bättre tillgång till internet skulle vi ha vunnit stort, säger Anwar.

Även om de inte har gjort avtryck i den allmänna opinionen har de juridiska attackerna lagt krokben för Anwars politiska verksamhet. Anwar frigavs år 2004 sedan domen för homosexualitet upphävdes av en högre instans men åtalades år 2008 för samma brott efter att nya anklagelser riktats mot honom. Han friades 2012 sedan DNA-bevisningen underkänts men den flera år långa processen hade fått som konsekvens att Anwar inte kunde kandidera i parlamentsvalen 2013. Och i en juridisk kovändning som enligt Anwar saknar motstycke i Malaysias historia upphävdes frikännandet den 7 mars 2014 av en appellationsdomstol i Kuala Lumpur. Något som fick till följd att han inte kunde kandidera i ett viktigt fyllnadsval i den ekonomiskt starka delstaten Selangor, ett val han enligt alla opinionsmätningar förväntades vinna stort.

– Aldrig tidigare har en hovrättsdom upphävts på det här sättet. Rättegången pågick i flera år och sedan upphäver de beslutet på mindre än en timme. Utslaget är fullkomligt rättsvidrigt, det är därför det har fördömts av internationella rättighetsorganisationer, säger Anwar med illa dold upprördhet i den annars så lugna rösten.

Politisk islam har under det senaste årtiondet vunnit ökat inflytande i Malaysia och flera delstater har antagit sharialagar där samkönat sex är straffbart både för kvinnor och män. Den federala lagstiftning som kriminaliserar ”könsligt umgänge i strid med naturens ordning” är i själva verket en kvarleva från den brittiska kolonialtiden. Anwar säger att lagen måste reformeras men är inte beredd att förespråka en direkt avkriminalisering:
– Som muslim skulle jag säga att vi är ett religiöst land som håller äktenskapet för heligt och inte uppmuntrar homosexualitet men som ett offer för smutskastning anser jag att lagen måste ändras för att skydda oskyldiga. Homosexualitet har ingen plats i det offentliga Malaysia men islam säger också att privatlivet ska respekteras. Lagen ska inte intressera sig för det som sker i människors sovrum, det är min tolkning av sharia.

Efter en tvivelaktig rättegång 1999 satt Anwar Ibrahim fem år i fängelse.

Efter en tvivelaktig rättegång 1999 satt Anwar Ibrahim fem år i fängelse. Foto: Jonas Gratzer

Ytterligare ett arv från kolonialtiden var Internal Security Act (ISA), som härstammade från britternas krig mot kommunistpartiet under 1950-talet och medgav att människor hölls frihetsberövade i åratal utan rättegång. Under sin tid som studentledare satt Anwar själv inspärrad i enlighet med dessa lagar. ISA har nu ersatts av SOSMA, ett nytt lagstiftningspaket som enligt Amnesty lider av samma rättsosäkerhet som föregångaren.
– De var tvungna att avskaffa ISA för att visa Europa att utvecklingen går åt rätt håll men sedan ersattes ISA lagarna med en ny lag som är ännu tuffare. Vår position är att alla drakoniska lagar i Malaysia ska avskaffas, säger Anwar.

Inkluderar det dödsstraffet?
– Dödsstraff har varit obligatoriskt när någon fälls för innehav av vapen eller droger och den väldigt breda tillämpningen måste revideras. Jag tror dock att vi behöver behålla dödsstraffet för särskilt allvarliga brott.

Amnesty har flera gånger kritiserat den malaysiska regeringens vägran att ratificera internationella fördrag om mänskliga rättigheter. Skulle oppositionen agera annorlunda?
– Ja, vår generella inställning är att stödja internationella konventioner om mänskliga rättigheter, liksom politiska och civila rättigheter, vilket regeringen också vägrar.

Du kallar dig muslimsk demokrat men leder en koalition som verkar för jämlikhet mellan religiösa grupper. Vilken roll bör religionen spela i malaysisk politik?
– Vår politik är inte sekulär som i Europa eller USA och vi måste få utrymmet att finna vår egen väg. Men gränsdragningarna är svåra. Vi ska inte neka muslimerna några religiösa rättigheter men samtidigt kan vi inte påtvinga andra grupper lagar som grundar sig i islam. Alla våra anhängare håller inte med mig om det här men vi måste få dem att förstå att icke-muslimernas rättigheter också måste skyddas.

Att Anwar varit och är utsatt för en politisk komplott är en vida spridd uppfattning såväl i Malaysia som internationellt. Numera talas det sällan om att han inledde sin karriär i ett malajnationalistiskt parti. Hade han varit den förkämpe för etnisk jämlikhet han är idag om han inte blivit petad från makten?

– Förändringen från rasbaserad till mångetnisk politik hänger samman med att landet utvecklas, säger Anwar. Efter självständigheten var människor fattiga och marginaliserade och det fanns en känsla av oro över den stora invandringen av kineser. Den oron är inte befogad längre. Vi har fortfarande positiv särbehandling av malajer men i dag är det bara ett sätt att uppehålla väljarstödet för den här korrupta regimen.

Rörelsen Reformasi 2.0 är beredd att kalla till protester.

Rörelsen Reformasi 2.0 är beredd att kalla till protester. Foto: Jonas Gratzer

Nu väntar en ny rättegång och eventuellt ett nytt fängelsestraff. När Anwar först fängslades 1998 arrangerade den så kallade Reformasirörelsen som han tagit initiativ till ett antal massprotester. Nu har hans parti nyligen sjösatt kampanjen Reformasi 2.0 och om dess ledare återigen frihetsberövas finns en möjlighet att det politiska missnöjet ännu en gång väller ut på gator och torg. Själv säger Anwar att det viktigaste är att rörelsen fortsätter framåt, oavsett om det malaysiska etablissemanget framhärdar i att bemöta demokratikrav med karaktärsmord.

– De kommer att attackera andra ledare genom domstolarna, jag är inte den ende, säger Anwar. Det viktiga är att rörelsen håller samman. Att vi identifierar alla försök från den nuvarande regeringen att splittra oss och fortsätter slåss för reformer.

Fakta/Anwar Ibrahim

Föddes 1947. Hans första engagemang var i en muslimsk studentorganisation. 1974 fängslades han under en demonstration mot fattigdom på landsbygden och hölls frihetsberövad utan rättegång i 20 månader.

Engagerade sig 1982 i det dominerande partiet UMNO och klättrade snabbt uppåt i hierarkin. Var då han uteslöts 1998, anklagad för homosexualitet, finansminister sedan sju år och vice premiärminister sedan fem år.

Grundade från fängelset Parti Keadilan Rakyat (PKR), Folkets rättviseparti, som då leddes av hans hustru Wan Aziza Wan Ismail.

Leder i dag valkoalitionen Pakatan Rakyat, som förutom PKR samlar ytterligare två mångetniska partier. Har tidigare varit ordförande för Världsbankens och Internationella valutafondens gemensamma utvecklingskommitté samt ordförande för Unesco.

Fakta/Malaysia

Malaysia vann självständighet från Storbritannien 1957. Landet är sedan dess en federal konstitutionell monarki.

Landet har drygt 30 miljoner invånare av vilka en knapp majoritet är malajer. Malaysiska kineser utgör 24 procent av befolkningen, folkgruppen Orang qsal, urinvånarna, utgör 11 procent och malaysiska indier 7 procent.

Malajer och Orang asal har så kallad bumiputerastatus. Termen bumiputera kommer från sanskrit och betyder ungefär ”son av landet”. Statusen medför en rad fördelar, däribland positiv särbehandling i skolväsendet. De särskilda rättigheterna implementerades under 1970-talet som svar på farhågor om att en malaysisk kinesisk minoritet kontrollerade en oproportionerligt stor del av ekonomin.

Landets största parti UMNO utgör ryggraden i regeringskoalitionen Barisan Nasional och har spelat en dominerande roll i malaysisk politik sedan självständigheten.

Läs också

Malaysia: Domen mot oppositionsledaren är förödande för yttrandefriheten (Amnesty International 10 februari 2015)

Malaysias indier protesterar mot diskriminering (Amnesty Press 18 februari 2011)

Malaysia: Blommor mot tårgas (Amnesty Press 18 februari 2008)

reportage | 2015-02-11
Av: Ivar Andersen
Även publicerad i AmnestyPress #2/2014