ÅRSMÖTE2023: ”Vi jobbar med problemen även om det är smärtsamt”

Amnesty har kommit långt i det antirasistiska arbetet men än finns det kvar att göra. Det sade organisationens jämlikhetsstrateg Armina Etminan under en workshop på årsmötet om antirasism och alliering.

reportage | 2023-05-08
Av: Charlie Olofsson
Armina Etminan är jämlikhetsstrateg på svenska Amnesty.

Armina Etminan är jämlikhetsstrateg på svenska Amnesty. Foto: Annie Beckman

− Antirasism handlar inte om att tro att vi är fria från rasism utan om att åta sig att vara antirasistisk, säger Armina Etminan.

Hon inledde workshopen, som hölls i samband med årsmötet 6-7 maj, med ett citat av den amerikanska författaren Ljeoma Olup:

The beauty of anti-racism is that you don’t have to pretend to be free of racism to be an anti-racist. Anti-racism is the commitment to fight racism wherever you find it, including in yourself. And it’s the only way forward.”

Under workshopen gjordes en övning där deltagarna fick reflektera kring hur trygga de är i det antirasistiska arbetet. Befinner man sig i en position av ”rädsla”, ”lärande” eller ”växande”? Rädsla innebär i det här sammanhanget att man förnekar att rasism finns eller undviker att prata om rasism eftersom frågorna känns obekväma. Lärande innebär att man erkänner att rasism finns, söker kunskap och rannsakar sig själv. ”Växande” innebär att man arbetar aktivt för förändring inom sin organisation, ser hur man själv gynnas av rasistiska strukturer samt är beredd att stå tillbaka och ge plats åt mindre privilegierade. För att kunna växa i det antirasistiska arbetet måste du också kunna jobba vidare på ett konstruktivt sätt när du har begått misstag, förklarar Armina Etminan.

Under övningen placerade sig de allra flesta av deltagarna sig i lärande-zonen. En handfull gick till växande-zonen och ett par till rädslo-zonen. Det är ganska talande för var Amnesty som organisation befinner sig i det antirasistiska arbetet, tror Armina Etminan.

− Vi har kommit en lång väg sedan 2020, men det finns fortfarande arbete kvar att göra, säger hon.

Det som hände sommaren 2020 var att flera anställda inom svenska Amnesty öppet beskrev att de utsattes för rasistisk diskriminering inom organisationen. De påtalade det paradoxala i att Amnesty samtidigt visade stöd för Black Lives Matter-protesterna.

– Så länge samhället inte är jämlikt kommer vi ha ojämlika strukturer även inom vår organisation, anser Armina Etminan.

– Så länge samhället inte är jämlikt kommer vi ha ojämlika strukturer även inom vår organisation, anser Armina Etminan. Foto: Annie Beckman

Vid årets årsmöte lyftes åter problemen med diskriminering inom organisationen då valberedningen kritiserades för att ha diskriminerat en person ur styrelsen i samband med nomineringsprocessen.

Representanter från styrelsen och sekretariatet har uttryckt att de tar händelsen på allvar. Mot bakgrund av det som hänt kommer alla nya förtroendevalda samt de som känner att de behöver en uppdatering få gå en jämlikhetsutbildning. Det kommer även hållas en jämlikhetsworkshop för den nya valberedningen.

Målet med workshopen om antirasistisk alliering var att identifiera hur Amnesty som organisation kan röra sig vidare i det antirasistiska arbetet, mot växande-zonen. Det är en resa som Armina Etminan ser har inletts:

− Jag blir inbjuden av andra organisationer som vill lära av hur vi jobbar inom Amnesty. Att de ser att de kan lära av vårt arbete tror jag beror på att vi erkänner problemen och jobbar med dem även om det är smärtsamt. Så länge samhället inte är jämlikt kommer vi ha ojämlika strukturer även inom vår organisation, men vi ska sträva vidare och fortsätta jobba systematiskt för jämlikhet.

Charlie Olofsson
[email protected]

Läs mer från Amnesty Press

Afrofobi utbrett i Sverige (17 juli 2022)

ÅRSMÖTET2021: ”Man går sönder inombords av så hårda ord” (11 maj 2021)

Krisen på Amnesty – del 2 (17 februari 2021)

Krisen på Amnesty (18 december 2020)

ÅRSMÖTE2019: Hur inkluderande är Amnesty? (16 maj 2019)

ÅRSMÖTE2018: Amnesty planerar att samla in jämlikhetsdata (7 maj 2018)

Debatt om diskrimineringsdirektiv – positiva politiker och passiv praktik (19 februari 2009)

Den svåra mångfalden (8 juli 2008)

Läs mer från Amnesty Press om årsmötet i Hallunda

ÅRSMÖTE2023: Skilda åsikter kring vad Amnesty ska prioritera (12 maj 2023)

ÅRSMÖTE2023: ”Kollektiv Sorg” vill synliggöra gatuvåldets offer (8 maj 2023)

ÅRSMÖTE2023: Så ska lokal aktivism främjas – distrikten avskaffas (7 maj 2023)

ÅRSMÖTE2023: Valberedningen anklagas för diskriminering (6 maj 2023)

ÅRSMÖTE2023: Ett år när mänskliga rättigheter backade i världen (6 maj 2023)

reportage | 2023-05-08
Av: Charlie Olofsson