BEFOLKNING

reportage | 2001-04-05

Enligt uppskattningar i juli 2000 har Makedonien drygt två miljoner invånare. Ökningstakten är måttlig då kvinnor i genomsnitt föder 1,8 barn. Medellivslängden är nästan 74 år.

Befolkningens sammansättning är omstridd då albanerna bojkottade den senaste folkräkningen 1994. De officiella siffrorna är:
makedoner 66, 6 %
albaner 22,7 %
turkar 4 %
romer 2,2 %
serber 2,1 %
övriga (slaviska muslimer, bulgarer, vlaker m fl) 2,4 %

Albanerna brukar hävdar att deras andel av befolkningen är 40 procent och en del nationalister hävdar att de är fler än de slaviska makedonerna.

reportage | 2001-04-05